Projekt 11 przykazań ♪ (tutoriale video). Przygotuj utwory i weź udział w koncercie 2023 z Mocnymi w Duchu!!! Muzyka, Teksty, Nuty, Akordy i nauka głosów krok po kroku oraz o co kaman

ZAPROSZENIE

Jedenaście przykazań w formie utworów pop Zespołu Mocni w Duchu. Dlaczego jedenaście dowiesz się biorąc udział w projekcie 😉 Przygotuj piosenki według zamieszczonych videotutoriali i zgłoś swój udział w listopadowym koncercie 🙂

Bliższe info o projekcie w filmie poniżej:

11. Przykazań: Zaproszenie
Źródło: Mocni w Duchu

We wpisie znajdziecie wszystkie opublikowane dotąd odcinki, a w nich:

♥ Naukę poszczególnych utworów zespołu Mocnych w Duchu

♥ Muzykę, nuty, akordy i teksty poszczególnych utworów

♥ Rozmowy z Ingą, Gabi i Milenką na temat sensu kolejnych przykazań

♥ Wersje demo całych utworów 🙂

Dostępne są już wszystkie odcinki do trzech pierwszych przykazań i dwa odcinki do przykazania 4. Kolejny odcinek za tydzień, w sobotę 29 kwietnia!

11-Przykazań-plakat-A3

  Mocni w Duchu: Przykazanie 1 – „Jeden jest tylko Bóg


„Jest… napisane: „Panu Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz (…)”.

Ewangelia według świętego Mateusza (Mt) 4, 10

TUTORIAL

Tutorial video do utworu poświęconemu pierwszemu przykazaniu Jeden jest tylko Bóg. W filmie nuty, chwyty gitarowe oraz nauka śpiewu w głosach z Ingą, Sandrą i Adamem z Zespołu Mocni w Duchu.

Dodatkowe pomoce (słowa, nuty i akordy) znajdziecie pod filmem.

11. Przykazań: Tutorial #1
Źródło: Mocni w Duchu

+   TEKST – rozwiń

+   AKORDY – rozwiń

+   NUTY – rozwiń


„Będziesz się bał Pana, Boga swego, będziesz Mu służył… Nie będziecie oddawali czci bogom obcym (…)”.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt) 6, 13-14

O CO KAMAN…?

11. Przykazań: O co kaman #1
Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
Źródło: Mocni w Duchu


Pierwsze przykazanie wzywa do wiary w Boga, do pokładania w Nim nadziei i do miłowania Go nade wszystko (…)”.

Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) 2133

DEMO

11. Przykazań: Jeden jest tylko Bóg
Mocni w Duchu – demo utworu
Źródło: Mocni w Duchu

+   PEŁNY TEKST UTWORU – rozwiń

LIVE

11. Przykazań: Jeden jest tylko Bóg
Live z Uwielbieniowej Łodzi Ratunkowej
Źródło: Mocni w Duchu


„Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił (…)”.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt) 6, 5

  Mocni w Duchu: Przykazanie 2 – „Twoje Imię jak Tarcza


„Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!”.

Ewangelia według świętego Mateusza (Mt) 6, 8b-9

TUTORIAL

Tutorial video do utworu Twoje Imię jak Tarcza, poświęconemu drugiemu przykazaniu. W filmie nuty, chwyty gitarowe oraz nauka śpiewu w głosach z Ingą, Sandrą i Adamem z Zespołu Mocni w Duchu.

Dodatkowe pomoce (słowa, nuty i akordy) znajdziecie pod filmem.

11. Przykazań: Tutorial #2
Źródło: Mocni w Duchu

+   TEKST – rozwiń

+   AKORDY – rozwiń

+   NUTY – rozwiń


„Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy (…)”.

Księga Wyjścia (Wj) 20, 7

O CO KAMAN…?

11. Przykazań: O co kaman #2 
Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno
Źródło: Mocni w Duchu


Drugie przykazanie nakazuje wymawiać święte Imię Pańskie z szacunkiem i tylko z ważnych powodów, zakazując krzywoprzysięstwa i magii.

zobacz: Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) 2161 oraz przypis dolny w Księdze Wyjścia, Biblia Tysiąclecia, Wj 20,7

DEMO

11. Przykazań: Twoje Imię
Mocni w Duchu – demo utworu
Źródło: Mocni w Duchu

+   PEŁNY TEKST UTWORU – rozwiń


„Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych”.

List świętego Pawła Apostoła do Filipian (Flp) 2, 9-10

  Mocni w Duchu: Przykazanie 3


Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy!”.

Księga Psalmów (Ps) 118, 24

TUTORIAL

Tutorial video do utworu poświęconemu trzeciemu przykazaniu Dzień mam dobry. W filmie nuty, chwyty gitarowe oraz nauka śpiewu w głosach z Ingą, Sandrą i Adamem z Zespołu Mocni w Duchu.

Dodatkowe pomoce (słowa, nuty i akordy) znajdziecie pod filmem.

11. Przykazań: Tutorial #3
Źródło: Mocni w Duchu

+   TEKST – rozwiń

+   AKORDY – rozwiń

+   NUTY – rozwiń


„A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając”.

Księga Rodzaju (Rdz) 2, 3

O CO KAMAN…?

11. Przykazań: O co kaman #3
Pamiętaj abyś dzień święty święcił
Źródło: Mocni w Duchu


„Odpoczynek Boga (…) podkreśla doskonałość wykonanej pracy i ma raczej oznaczać, że zatrzymał się On przed dziełem swoich rak, kierując ku niemu spojrzenie pełne radości i zadowolenia, gdyż było «bardzo dobre» (Rdz 1,31). Jest to wiec spojrzenie «kontemplacyjne», które (…) pozwala raczej zachwycić się pięknem tego, co już zostało dokonane”.

Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini o świętowaniu niedzieli, 11

DEMO

11. Przykazań: Dzień mam dobry
Mocni w Duchu – demo utworu
Źródło: Mocni w Duchu

+   PEŁNY TEKST UTWORU – rozwiń


„W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia”.

2 List do Koryntian (2 Kor) 6, 2

  Mocni w Duchu: Przykazanie 4 – „Przyjmuję wyzwanie


Mojżesz tak powiedział: «Czcij ojca swego i matkę swoją», oraz: «Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie»”.

Ewangelia według świętego Marka (Mk) 7, 10

TUTORIAL

Tutorial video do utworu poświęconemu trzeciemu przykazaniu Przyjmuję wyzwanie. W filmie nuty, chwyty gitarowe oraz nauka śpiewu w głosach z Ingą, Sandrą i Adamem z Zespołu Mocni w Duchu.

Dodatkowe pomoce (słowa, nuty i akordy) znajdziecie pod filmem.

11. Przykazań: Tutorial #4
Źródło: Mocni w Duchu

Uwaga: ciąg dalszy nastąpi … 😉 Kolejne odcinki będą pojawiały się sukcesywnie.