Majowy kącik zadumy. 16. flash z MaryjąZapraszam do wspólnej modlitwy z Maryją. Możesz skorzystać ze Słowa, pieśni, wizerunku Maryi oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu na żywo. Wybierz to co Ci pomaga spotkać się z Bogiem i odpocząć przy Nim. Możesz na przykład trwać w Adoracji online słuchając w tym samym momencie Litanii Loretańskiej, pieśni lub śpiewu ptaków. Dziś także różaniec online. Pięknego spotkania.

spokojny śpiew ptaków


Najpiękniejsza z kobiet” (…) Odmawiajcie różaniec codziennie”.

Pierwsze objawienie fatimskie, 13 maja 1917 roku

Mocni w Duchu – Najpiękniejsza z Kobiet


Najpiękniejsza z Kobiet” – utwór z albumu

TUTAJ.


Królowo Różańca Świętego, módl się za nami….

Różaniec z Mocnymi w Duchu – Część Radosna – prowadzi Inga Pozorska


Różaniec na żywo


Różaniec na żywo, sobota 16 maja 2020, godzina 20:30

Różaniec na żywo – Część Radosna


Matko najczystsza, módl się za nami,
Matko Dziewicza, módl się za nami…

Mocni w Duchu – Litania Loretańska

200113


Słowo na dziś


Możesz też przeczytać lub wysłuchać Słowo na dziś klikając na poniższy obraz.