Majowy kącik zadumy. 29. flash z Maryją i Adoracja na żywo.


Zapraszam do wspólnej modlitwy na żywo z Maryją.
Wybierz to co pomaga Ci spotkać się z Bogiem i odpocząć przy Nim.
Możesz skorzystać z:


 • wizerunku Matki Bożej
 • śpiewu ptaków lub spokojnej, wyciszonej muzyki odpowiedniej do modlitwy
 • krótkiego tekstu maryjnego
 • Adoracji Najświętszego Sakramentu na żywo
 • Litanii Loretańskiej, pieśni maryjnej lub modlitwy różańcowej*


Na przykład możesz trwać w Adoracji online słuchając w tym samym momencie Litanii Loretańskiej, pieśni lub śpiewu ptaków.

Przy tym, jak zachęca święty Ignacy z Loyoli, wybierajmy to, co najbardziej smakuje i dopóki smakuje nie szukajmy kolejnej treści. Lepiej mało (np tylko adoracja) ale głęboko, niż więcej a powierzchownie. Taka modlitwa przynosi większe owoce.
Zapraszam do modlitwy wraz z Maryją, życząc owocnego spotkania z Bożą Miłością.


                 spokojny śpiew ptaków
Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach»

Psalm Ps 103 (102), 1b-2

Matka Boska Tuchowska
Cudowny Obraz Matki Bożej Tuchowskiej
Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,
tempera na desce,
fot. Wiktor Chrzanowski


Majowy kącik zadumy


Tu możesz wraz z Maryją trwać przy Jezusie w Najświętszym Sakramencie poprzez transmisję na żywo.

    Adoracja online Adoracja online – klasztor Sióstr Klarysek w Słupsku


Video nie działa? Kliknij małą ikonę listy w powyższym oknie (na monitorze komputera w prawym górnym rogu) i wybierz inną Adorację na żywo z rozwiniętego wykazu transmisji.


Różaniec na żywo


Różaniec na żywo prowadzony przez osoby konsekrowane z parafii
Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi.
Piątek, 29 maja 2020, godzina 20:30

     Różaniec u Jezuitów online – Tajemnice Bolesne   29.05.2020


Przybytku chwalebny, módl się za nami,
Panno czcigodna, módl się za nami…

         Mocni w Duchu Litania Loretańska


Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

      Mocni w Duchu Z dawna Polski Tyś Królową


„Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!”


Mocni w DuchuZ dawna Polski Tyś Królową
Słowa: na kanwie wiersza Kornela Ujejskiego Grzeszni, senni, zapomniani
Muzyka: autor nieznany
voc solo: Paulina Białek
aranżacja: Adam Dziedzic
zdjęcia: Magda Myjak, Dawid Myjak
montaż: Magda Myjak;


Słowo na dziś


Możesz też przeczytać lub wysłuchać Słowo na dziś klikając na poniższy obraz.