Majowy kącik zadumy. 8. flash z MaryjąZapraszam do wspólnej modlitwy z Maryją. Możesz skorzystać z fragmentów Pisma Świętego, a także pieśni, wizerunku Maryi oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu na żywo. Wybierz to co Ci pomaga spotkać się z Bogiem i odpocząć przy Nim. Możesz na przykład trwać w Adoracji online modląc się w tym samym momencie wraz z Mocnymi w Duchu pieśnią albo Litanią Loretańską. Pięknego Spotkania 🙂


Strażniczka Bramy


„Matka Boża w ikonie „Portaitissa” pragnie czuwać u bram naszego życia, aby chronić nas przed złem i otwierać na dobro”.

Erem Maryi „Brama Nieba

Ikona Maryja Portaitissa
Ikona Maryi Bramy Niebios


„Maryja otwiera nam Bramy Niebios, sama będąc niejako Bramą, poprzez którą możemy wejść do wiecznej szczęśliwości w Niebie”.

Erem Maryi „Brama Nieba


Witaj Królowo w wykonaniu Zespołu „Mocni w Duchu”


Matka wstawia się zawsze za nami


„Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?”

List świętego Pawła do Rzymian 08,38-39Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej”


Majowy kącik zadumy


Tu możesz uwielbiać Jezusa w Najświętszym Sakramencie poprzez transmisję na żywo:„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?”

List świętego Pawła do Rzymian 08,33-34


Jeśli powyższe okno transmisji Adoracji na żywo byłoby już nieaktywne, kliknijcie TUTAJ.


„(…) ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.

List świętego Pawła do Rzymian 08,35aMocni w Duchu – Litania loretańska


nic nie odłączy mnie…


Nic nie odłączy mnie „Mocnych w Duchu” w wykonaniu scholi „Kamerton” z parafii Miłosierdzia Bożego w SzczecinieNic nie odłączy mnie od miłości Twej
Bo góry mogą ustąpić i zachwiać się pagórki
Lecz miłość Twoja, Panie, wierna jest.

słowa i muzyka: Ewa Diug (w oparciu o Dz 54,10; Rz 8,35)

Ikona Maryi Eleusa


Niewiasto Obleczona w Słońce,
Ty pokonałaś starodawnego smoka, który się zwie diabeł i szatan.
Ty zmiażdżyłaś jego głowę i dałaś nam zwycięstwo dzięki Krwi Baranka, naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Prosimy Cię pokornie, wyślij świętych Aniołów Niebieskich, aby zawsze czuwały nad nami, chroniły i wspomagały nas w walce z duchami piekielnymi.

Królowo Aniołów, Ty mocą Boga Najwyższego, uczyń, aby złe duchy nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie prześladowały, nie dręczyły, nie niszczyły, nie rozbijały, nie wprowadzały zamieszania i zamętu do naszej pracy, planów i naszego życia.

O, Pani Niebieska, prosimy Cię, przyjdź nam z pomocą. Okryj nas swoim płaszczem, osłaniaj i czuwaj, razem ze wszystkimi Archaniołami, Aniołami i świętymi.

Modlitwa egzorcyzmowa* do Maryi


*Modlitwa egzorcyzmowa – w odróżnieniu od egzorcyzmu jest prośbą o ochronę przed złem za wstawiennictwem Chrystusa, Maryi, Aniołów i świętych i nie musi być odmawiana na głos.

200113Słowo na dziś


Możesz też przeczytać lub wysłuchać Słowo na dziś klikając na poniższy obraz.

Jeśli chcesz pomóc w tworzeniu tego bloga, napisz proszę w komentarzu swoje sugestie, słowo wsparcia lub życzliwej krytyki 🙂