MODLITWA UWOLNIENIA z NEALEM LOZANO. 17-18 września 2021. RETRANSMISJE


Modlitwa uwolnienia to posługa skierowana do osób, które nie radzą sobie z codziennością lub jakimś jej obszarem, czują się zagubione w życiu wiary lub potrzebują uzdrowienia czy pomocy w walce duchowej.

Model 5 kluczy opiera się na zasadach stosowanych w Kościele od początku, logicznie usystematyzowanych w 5 konkretnych kroków przez Neala Lozano. Skuteczność tej praktyki modlitwy opiera się na następujących krokach:

wiara i nawrócenie,
przebaczenie,
wyrzeczenie się zła (kłamstw i duchów, którym często nieświadomie pozwalamy mieć wpływ na nasze życie),
złamanie jego mocy,
przyjęcie błogosławieństwa Boga Ojca.

W dniach 17-18 września 2021, odbyło się w Łodzi Forum poświęcone Modlitwie uwolnienia na temat Model 5 kluczy. Prezentujemy transmisje na żywo poszczególnych bloków forum udostępnianych przez Centrum Mocni w Duchu”.


Forum prowadził Neal Lozano przybliżając i prowadząc tę formę modlitwy (więcej tutaj).Program Transmisji Forum „Modlitwa uwolnienia”


PIĄTEK 17.09.2021: 


13.30  –  Klucz pierwszy „Wiara i nawrócenie

15.00  –  Koronka do Bożego Miłosierdzia i klucz drugi „Przebaczenie
19.00  –  Klucz trzeci „Wyrzeknij się zła” oraz klucz czwarty „Stawanie w autorytecie Jezusa (zmiana programu)


SOBOTA 18.09.2021: 


10.30  –  Konferencja „Służba innnym – współpraca z Duchem Świętym
(zmiana programu)
12.00  –  Eucharystia
15.00  –  Koronka do Bożego Miłosierdzia i klucz piąty „Błogosławieństwo Ojca” Transmisje na żywo z Forum „Modlitwa uwolnienia”


KLUCZ 1 „Wiara i Nawrócenie” – czwartek 17.09.2021, godz. 13:00
 


Klucz 1. Wiara i nawrócenie. „Nawrócenie polega na zmianie myślenia, która prowadzi do przemiany życia. Odwracamy się od grzechu poprzez wyrażenie żalu, przeproszenie Boga za to, czym Go zraniliśmy i czym zamykaliśmy się na Niego, oraz poddanie się Jego miłosierdziu i panowaniu w naszym życiu”. 


Forum z Nealem Lozano 2021
„Modlitwa uwolnienia 5 kluczy”
KLUCZ 1

Źródło: Mocni w Duchu TV
KLUCZ 2 „Przebaczenie” – czwartek 17.09.2021, godz. 15:00
 


Klucz 2. Przebaczenie. „Na podstawie rozmowy (która już jest modlitwą) wypowiadamy słowa przebaczenia konkretnym osobom, także sobie. Gdy przebaczamy, spadają z nas więzy goryczy i urazy”.


Forum z Nealem Lozano 2021
„Modlitwa uwolnienia 5 kluczy”
KLUCZ 2

Źródło: Mocni w Duchu TV
KLUCZE 3 i 4 „Wyrzeknij się zła” oraz „Stanięcie w autorytecie Jezusa” – czwartek 17.09.2021, godz. 19:00
 


Klucz 3. Wyrzeczenie się złych duchów. „Każdy nasz grzech jest odwróceniem się od Boga i Jego miłości, a jednocześnie stanięciem po stronie nieprzyjaciela, szatana, który traktuje nasze grzechy jako zaproszenie. Wyrzeczenie się złych duchów oznacza zerwanie z nimi współpracy, odebranie im prawa do nękania nas, cofnięcie przyzwolenia na ich działanie, podszepty i zwodzenie w naszym życiu”.


Klucz 4. Złamanie mocy złych duchów. „Osoba posługująca staje w autorytecie Jezusa i łamie moc duchów, których się wyrzekliśmy. Każdy chrześcijanin został włączony na mocy chrztu w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nosimy na sobie znamię przynależności do Niego, które pozwala nam sprzeciwiać się działaniu nieprzyjaciela w Jego imię”. 


Forum z Nealem Lozano 2021
„Modlitwa uwolnienia 5 kluczy”
KLUCZ 3

Źródło: Mocni w Duchu TV
Konferencja „Służba innym – współpraca z Duchem Świętym – sobota 18.09.2021, godz. 10:30
 


Forum z Nealem Lozano 2021
„Modlitwa uwolnienia 5 kluczy”
KLUCZ 4

Źródło: Mocni w Duchu TV
EUCHARYSTIA – sobota 18.09.2021, godz. 12:15
 


Forum z Nealem Lozano 2021
„Modlitwa uwolnienia 5 kluczy”
Eucharystia

Źródło: Mocni w Duchu TV
KLUCZ 5 „Błogosławieństwo Ojca” – sobota 18.09.2021, godz. 15:00
 


Klucz 5. Błogosławieństwo Ojca. „Bóg pragnie mówić do naszego serca i objawiać nam, że jest naszym Ojcem. Pragnie umocnić w nas świadomość tego, jaka jest nasza tożsamość, cel i przeznaczenie. Potrzebujemy błogosławieństwa, które jest jak chleb na drogę życia – są to słowa, które dodają nam wiary i uzdalniają nas do życia w wolności, jako dzieci światłości, którymi jesteśmy”.


Forum z Nealem Lozano 2021
„Modlitwa uwolnienia 5 kluczy”
KLUCZ 5

Źródło: Mocni w Duchu TV