Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada 2020. Ewangelia i komentarz oraz Msza Święta na żywo o 9:30, 10:00 (dla dzieci), 18:00 i 20:30.


1 listopada 2020, Niedziela, Uroczystość Wszystkich Świętych


Uroczystość Wszystkich Świętych XII Niedziela zwykła, Rok A, II

. Kliknij poniżej i przejdź do:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂

Inne modlitwy, litanie i nowenny znajdziesz tutaj.Ewangelia (Mt 5, 1-12a)


Osiem błogosławieństw

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

Oto Słowo Pańskie.


Wszystkie czytania znajdziesz TUTAJ.

Zoom – Słowo ze Świętymi

W ramach Zoomu w listopadzie krótki komentarz Mocnych w Duchu do dzisiejszego Słowa Bożego z serii Słowo ze Świętymi:

  Zoom – Słowo ze Świętymi    1 listopada 2020Homilia Arcybiskupa Rysia

Poniżej homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia do czytań z dzisiejszej Liturgii Słowa.

       abp Grzegorz Ryś – homilia z 1.11.2020


Komentarz z Pustelni


Komentarz z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii polecam szczególnie w dniach strapienia lub osamotnienia a tym bardziej profilaktycznie 🙂


Boski Strumień i Święte naczynia


Bóg jest Nieskończonym Strumieniem Miłości. Potrzebujemy jednak ludzkich naczyń, aby móc pobrać jak najwięcej życiodajnej wody z tego uszczęśliwiającego strumienia. Najlepszymi naczyniami są ludzie, których chrześcijanie nazywają świętymi. Dzisiaj właśnie przeżywamy Uroczystość Wszystkich Świętych.


Święci są zwykłymi ludźmi, którzy jednak weszli w niezwykłą relację z Jezusem, Człowiekiem i Bogiem. Swe życie postanowili napełniać Jego uszczęśliwiająca Miłością. Żaden ze świętych nie żył wedle często spotykanej koncepcji: „Sam sobie w życiu radę dam. Sobie zawdzięczam, że jestem mocny, dobry i piękny”. Nic z tych rzeczy. Wręcz przeciwnie. Gdy stawali przed Boskim Strumieniem Miłości, to z rozbrajającą szczerością wołali: „Pragnę. Już nie mogę wytrzymać. Proszę nasyć mnie sobą, bo umieram z pragnienia” (por. Mt 5, 1-12).  Święci nie imponowali pysznym bogactwem i sztuczną  radością. Byli do bólu szczerzy, wołając w cichości serca: „Jestem ubogi i jest mi smutno. Błagam, wypełnij mnie Skarbem Twej Miłości. Pragnę odczuwać w sobie Twoją uszczęśliwiającą Obecność”. Pomimo swych upadków, ograniczeń i słabości, święci wciąż od nowa próbowali dzielić się Bożym pokojem, który otrzymywali poprzez Boski Strumień Miłości.  


Święci byli chętni do pomocy już na ziemi, ale dopiero teraz w Niebie „rozkręcili się na całego”.  Doskonale nasyceni Bogiem, bardzo pragną nam teraz pomagać.  Są „świętymi naczyniami”, z których pomocą możemy obficie czerpać życiodajną wodę z Bożego Strumienia Miłości. Jezus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Święci, na czele z Maryją, sprawiają, że ta prawda teologiczna może być codziennością naszego życia.
Jestem pewien wielkiego wsparcia świętych na drodze przyjmowania strumienia Bożych łask. Dziś szczególnie pragnę podziękować naszych kochanym „Eremowym Świętym”. Przede wszystkim me serce woła „dziękuję” wobec Maryi, która jest obecna w czcigodnej Ikonie w Kaplicy Eremu. Poprzez tę piękną Ikonę Maryja Brama Niebios cudownie uśmiecha się swym niebiańskim uśmiechem i wciąż od nowa mówi: „Uczyń wszystko, cokolwiek Jezus ci powie”. Wspaniale, że Erem należy do Świętego Królestwa „Portaitissy”. Jakaż niesamowita pomoc i ochrona!


„Dziękuje Wam”, niesamowici muzycy z „Eremowego Kwartetu”. Św. Tereska patrzy mi prosto w oczy ze zdjęcia, które jest w celi, i serdecznie zachęca: „Szukaj prawdy, ale tylko takiej, która jest przeniknięta wonią Miłości!”. Św. Bruno, poprzez figurę u drzwi Eremu,  ze swym „subtelnym uśmiechem” przypomina nieustannie o „Chrystusowej dobroci”. Św. Mikołaj, poprzez wizerunek w rozmównicy, cierpliwie wskazuje na życiowy drogowskaz, którym jest „Hymn o Miłości”.  Św. Charbel  patrzy dobrotliwie z obrazu w celi i niestrudzenie uwrażliwia: „Czuwaj”. Najczęściej jest przedstawiany z zamkniętymi oczami, ale do mnie przywędrował w obrazie z oczami „szeroko otwartymi”.  Najwyraźniej Boża Opatrzność uznała, że powinien mieć mnie na oku! Wspaniale!


Pragnę mocno podkreślić, że Maryja i „Eremowy Kwartet” bardzo przeżywają każdy tekst. Po uprzednim konsylium, potem zawsze otrzymuję bezcenną sugestię, co napisać. Niestety mają we mnie za sekretarza bardzo lichego nędznika-pustelnika. Tak więc, co jest dobre w tekstach, to dar Jezusa, podjęty i przekazany przez Maryję, Święty Kwartet, Anioła Stróża, św. Pawła I Eremitę, św. Antoniego Mnicha i wielu innych Świętych. Co jest słabe i lichutkie, to niestety mój wkład, skutek ograniczeń w słuchaniu Pana. Na szczęście, św. Piotr uznał, że trzeba być miłosiernym dla czytelników Eremu cyfrowego. Dlatego obiecał, że każde cierpienie przy czytaniu, na skutek moich nieudolności, zostanie policzone na Sądzie Ostatecznym na poczet części już odbytych ewentualnych cierpień czyśćcowych. Tak więc w tekstach zarówno „blaski pomocy Świętych”, jak i „cienie moich nieudolności” w drodze do Nieba mogą się przydać. Chwała Panu!


Panie Jezu Chryste, bądź uwielbiony jako Święty Świętych. Maryjo Bramo Niebios, Święci Eremowi i Wszyscy Święci, módlcie się za nami!


1 listopada 2014 (Mt 5, 1-12)


Powyższy tekst w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.

Nasz mini kalendarz liturgiczny z odpowiednimi do Ewangelii komentarzami z Eremu znajduje się TUTAJ.

Transmisja Mszy Świętej z Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem


Poniżej transmisja na żywo Mszy Świętej z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem.

Niedziela, 1 listopada o godzinie 9:30.

       abp Grzegorz Ryś – msza święta  1.11.2020

Msza święta dla dzieci

Radosna Msza Święta dla Dzieci z posługą muzyczną zespołu Mocni w Duchu. Transmisja na żywo z parafii ojców Jezuitów w Łodzi w niedziele o godzinie 10:00.
Przewodniczy ojciec Tomasz Rakowski SJ.

Niedziela, 1 listopada 2020 o godzinie 10:00:


Mocni w Duchu Dzieciom – Msza Święta online   1 listopada 2020 godz. 10:00Msza święta wieczorna z Sanktuarium


Msza święta z kościoła Jezuitów w Łodzi o godzinie 18:00.
Przewodniczy ojciec Tomasz Rakowski SJ.

Niedziela, 1 listopada 2020, godzina 18:00.


  Msza święta – o. Tomasz Rakowski SJ    1.11.2020
  Transmisja z kanału youtube Mocni w Duchu Jezuici TV Live


Msza święta ostatniej szansy 😉

Transmisja online z ostatniej niedzielnej mszy świętej o godzinie 20:30 z łódzkiej parafii Najświętszego Imienia Jezus.
Przewodniczy ojciec Tomasz Rakowski SJ.

Niedziela, 1 listopada 2020, godzina 20:30.


o. Tomasz Rakowski SJ – msza święta ostatniej szansy   1.11.2020


Litania do Wszystkich Świętych – kliknij tutaj

Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl