Słowo na 11 czerwca

Słowo na Boże Ciało, 11 czerwca 2020. Msza święta, Ewangelia i komentarz.11 czerwca 2020, Czwartek, Boże Ciało


Czwartek, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Rok A, II


Jeśli szukasz aktualnej Ewangelii z rozważaniem kliknij tutaj. Poniżej natomiast znajdziesz Ewangelię oraz rozważanie i dobry komentarz na 11 czerwca 2020.
Kilka propozycji do wyboru:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂

Inną litanię, nowennę, czy modlitwę znajdziesz tutaj.


Zoom

Od poniedziałku do piątku o 5.00 rano pojawia się krótki, trzyminutowy komentarz ojca Remigiusza Recława SJ do dzisiejszej Ewangelii.

  Zoom – o. Remigiusz Recław SJ    11.06.2020


Ewangelia ( J 6, 51-58)


Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:

Jezus powiedział do Żydów:

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata”.


Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje Ciało na pożywienie?”


Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Oto słowo Pańskie.


Wszystkie czytania z dzisiejszej liturgii znajdziesz TUTAJ.

Komentarz z Pustelni


Komentarz Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii:


Życiodajne promieniowanie Eucharystii

W trakcie Adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie uświadomiłem sobie obraz, który bardzo przemówił do mego serca. Otóż świat można porównać do ogromnej hali, w której dachu i w bocznych ścianach znajduje się wielka liczba małych okienek. Każde takie okienko oznacza jednego człowieka. Na halę spływają promienie, które niosą z sobą światło i ciepło pochodzące od Słońca. Słońce promieniuje nieustannie i równomiernie na całą budowlę i jest obrazem bezgranicznie udzielającej się Bożej Miłości w darze Eucharystii. Specyfika tej Miłości polega na tym, że stworzywszy świat, zarazem nie chce go na siłę oświetlać od wewnątrz. Słońce pragnie oświetlać halę świata, ale pozostawia jej możliwość przyjęcia lub odrzucenia udzielanego światła.

Mając przed oczyma wspomniany obraz, dostrzegłem nadprzyrodzoną wartość Adoracji Najświętszego Sakramentu. Bezcenna jest wartość takiego kontemplacyjnego trwania. Adoracja jest otwieraniem okna swej duszy na światło Jezusa Chrystusa. Dokonuje się coś niezwykłego. Światło nie tylko przenika okno, ale przede wszystkim napełnia jasnością i ciepłem całą przestrzeń hali świata. Gdy okna są pozamykane, hala pozostaje ciemna i zimna. Można odnieść wrażenie, że absolutnie cała rzeczywistość jest spowita w takiej beznadziejnej, „wygłodniałej” ciemności. Ale już jedno otwarte okienko pozwala, aby blask i ciepło przeniknęły ciemność, chłód i głód świata. Im więcej tych otwartych okienek, tym Boże Słońce Eucharystii może obficiej wypełniać świat swą życiodajną i nasycającą obecnością.  Wszak Jezus mówi wyraźnie: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem” (J  6, 55).

Każdy człowiek jest zaproszony do otwarcia okna swej duszy. Ale w niezgłębionych planach swej Mądrości Bóg zaprasza niektórych w szczególny sposób do otwierania okien, aby w ten sposób oświecać świat. Kontemplowanie Świętej Hostii jest czasem otwierania okien, dzięki czemu Boża światłość przenika świat. Tak więc trwanie przed Jezusem Eucharystycznym jest jak najbardziej misyjną działalnością. Boża obecność rozświetla ludzkie serca i ciemności świata.

Na pustelniczej drodze czuję w głębi serca wezwanie do kontemplacji poprzez Adorację Eucharystii i Słowa Bożego. W pierwszym rzędzie, trwanie na Adoracji nie ma na celu własnego uświęcenia. To nie jest tylko sprawa mojej indywidualnej pobożności. Adoracja jest przede wszystkim podejmowaniem dzieła misyjnego. Dzięki niej świat jest wypełniany Bożą Światłością. Jeżeli będę głuchy na Boże powołanie, to okno pozostanie zamknięte. W rezultacie światło Słońca Jezusa Chrystusa nie będzie mogło dotrzeć do świata. Tak więc Adoracja jest jak najbardziej chrześcijańskim dziełem misyjnym. Dopiero w tym świetle różnorakie działania w świecie są opromienione Bogiem. Dotyczy to także realizowanych apostolskich aktywnych działań.

Kontemplacja nie jest prywatną sprawą, ale ma charakter jak najbardziej społeczny i wspólnotowy. Jestem wdzięczny Bogu, że odsłonił przed moimi oczyma skarb Adoracji Eucharystycznej. Jest to radość z życia, które ma charakter ukryty w ciszy pustelni, a zarazem jest to aktywność owocna dla całej ludzkiej wspólnoty. Chodzi o to, aby tej Bożej nasycającej Obecności w sercach ludzkich było jak najwięcej. Ciało i Krew Pana prawdziwie dają zaspokojenie najgłębszych pragnień. 

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, jakże to wielka odpowiedzialność. Jeżeli nie otworzę adoracyjnego okna, wtedy w iluś sercach będzie więcej ciemności, zimna i niezaspokojenia. Powołanie do „kontemplacyjnego czasu” to wielka łaska i zarazem odpowiedzialność. Nie daj Boże, aby na Sądzie ostatecznym okazało się, że ileś grzechów zaistniało w świecie na skutek zaniedbania Adoracji. Zarazem jakież to będzie szczęście ujrzeć dobre czyny, które stały się możliwe dzięki uprzedniemu adoracyjnemu trwaniu.

Panie Jezu Chryste, Słońce, Pokarmie i Napoju świata! Udzielaj Ducha Świętego, abyśmy każdego dnia otwierali nasze serca na Twe święte promieniowanie w Eucharystii.

19 czerwca 2014 (J 6, 51-58)

Ołtarz i Adoracja Najświętszego Sakramentu
w Kaplicy św. Brunona Kartuza w Eremie Maryi „Brama Nieba


Powyższy tekst i fotografia w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.

Nasz mini kalendarz liturgiczny z odpowiednimi do Ewangelii komentarzami z Eremu znajduje się TUTAJ.

Homilia arcybiskupa Rysia


Znajdziecie tu homilię Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia z dzisiejszej Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

       Abp Grzegorz Ryś – homilia    11.06.2020


Nagrania homilii Księdza Arcybiskupa Rysia zamieszczone są w Słowie na dziś (zgodnie z czytaniami liturgii danego dnia).
Wszystkie artykuły związane z osobą arcybiskupa Grzegorza Rysia znajdziecie TUTAJ.


Transmisje Mszy świętych online


Msza święta dla dzieci

Radosna Msza Święta dla Dzieci z posługą muzyczną zespołu Mocni w Duchu. Transmisja na żywo z parafii ojców Jezuitów w Łodzi w niedziele o godzinie 9:45.
Przewodniczy ojciec Remigiusz Recław SJ

Niedziela, 11 czerwca 2020 o godzinie 9:45:

       Mocni w Duchu Dzieciom – Msza Święta   11.06.2020


Msza wieczorna z Jezuitami


Transmisja online Mszy Świętej z łódzkiej parafii ojców Jezuitów.
Przewodniczy ojciec Jacek Olczyk SJ.

11 czerwca 2020, godzina 18:00.

       o. Jacek Olczyk SJ – msza święta    11.06.2020


Msza święta ostatniej szansy

Transmisja online z ostatniej niedzielnej mszy świętej o godzinie 20:30 z łódzkiej parafii Najświętszego Imienia Jezus.

Transmisja wyłącznie w czasie na żywo o 20:30.
Przewodniczy ojciec Zygmunt Kwiatkowski SJ.

Niedziela, 11 czerwca 2020, godzina 20:30.

       Transmisja stała z kościoła Jezuitów w Łodzi


Inne transmisje mszy na żywo na dzisiaj znajdziecie TUTAJ.


Adoracja online

Tu możesz trwać w modlitwie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie poprzez transmisję na żywo.

    Adoracja online 24h klasztor Sióstr Klarysek w Słupsku


Video nie działa? Kliknij małą ikonę listy w powyższym oknie (na monitorze komputera w prawym górnym rogu) i wybierz inną transmisję z listy, która się rozwinie lub spróbuj przejść do Youtube.


Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa


Aby przejść do śpiewanej Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa kliknij obrazek poniżej.Co jeszcze…


Polecamy też transmisje live z łódzkiego kościoła ojców Jezuitów:
● na kanale Mocni w Duchu TV Live
Msza święta o godzinie 18:00 i uroczystości
Różaniec na żywo codziennie o 20:30
Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15:00

● na kanale Mocni w Duchu Jezuici TV
Msze z modlitwą o uzdrowienie w ostatni poniedziałek miesiąca o 18:30 i niedzielę go poprzedzającą o 17:30.

● na kanale Jezuitów Msza niedzielna o 20:30

● na kanale Mocni w Duchu Dzieciom
Przepiękne Królestwo pn-pt 17:30 i sobota 11:00

● na stronie łódzkich Jezuitów transmisja stała audio
● na kanale o. Remiego prawie stała transmisja video:

Transmisja stała z kościoła Jezuitów w Łodzi może bywać nieaktywna


Transmisja video nie działa? Napisz lub sprawdź na Youtube.
Msze sprawowane są w dni powszednie o 7:00, 8:30, 18:00
a w niedzielę i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, 20:30


Natomiast jeśli chcecie wiedzieć czy msza z retransmisji jest ważna, posłuchajcie odpowiedzi ojca Remigiusza Recława SJ:

o. R. Recław – Czy transmisja mszy jest ważna?


Ponadto na Youtube lub stronie Msze-online znajdziecie wiele innych transmisji z mszy świętej na żywo niemal o każdej godzinie.

Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl