Słowo na 14 czerwca

Słowo na 14 czerwca 2020. Msza Święta na żywo o 9:45 (dla dzieci), 18:00 i 20:30.


14 czerwca 2020, Niedziela


XI Niedziela zwykła, Rok A, II


Jeśli szukasz aktualnej Ewangelii z rozważaniem kliknij tutaj. Poniżej natomiast znajdziesz Ewangelię oraz rozważanie i dobry komentarz na 14 czerwca 2020.
Kilka propozycji do wyboru:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂

Inną litanię, nowennę, czy modlitwę znajdziesz tutaj.Ewangelia (Mt 9, 36 – 10, 8)


Rozesłanie Apostołów

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:


Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: »Bliskie już jest królestwo niebieskie«. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.


Wszystkie czytania znajdziesz TUTAJ.

Zoom – Serce Jezusa

W ramach Zoomu w czerwcowe soboty i niedziele pojawia się krótki komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego Ingi Pozorskiej – osoby świeckiej konsekrowanej – z cyklu Serce Jezusa.

  Zoom – Inga Pozorska    14.06.2020Komentarz z Pustelni


Komentarz z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii polecam szczególnie w dniach strapienia lub osamotnienia a tym bardziej profilaktycznie 🙂


Modlitwa o powołania


Modlitwa o powołania kapłańskie… Jest bardzo potrzebna we współczesnym świecie. Bóg niezmiennie powołuje do kapłaństwa, ale jest wiele różnych barier, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają podjęcie tego zaproszenia. Kapłan jest narzędziem, przy pomocy którego Chrystus przychodzi w Eucharystii i w sakramencie pojednania. To dwa unikatowe dary w doczesności, które zarazem otwierają drogę do szczęśliwej wieczności. Nawet najbardziej święty człowiek, ale nie mający święceń kapłańskich, nie jest w stanie obdarzyć pełnią Bożej obecności w Eucharystii oraz odpuszczeniem grzechów. Dlatego szatan dąży do tego, aby maksymalnie zmniejszyć liczbę kapłanów. Celem definitywnym takiej strategii jest dążenie do tego, aby świat  pozbawić Boga i coraz mocniej zniewolić grzechem. Istnieją ogromne obszary, gdzie Mszy Świętych w ogóle nie ma lub są sprawowane raz na wiele miesięcy. Otrzymanie zaś rozgrzeszenia, pomimo najszczerszych chęci, nie jest możliwe z braku szafarza tego zbawiennego sakramentu.   

W tym świetle szczególnego znaczenia nabierają słowa Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (por. Mt 9, 35-10, 8). Prośba do Boga, w przypadku jakiejkolwiek modlitwy, nigdy nie oznacza upokorzenia człowieka. Oczywiście nie chodzi także o udzielenie Bogu brakującej wiedzy. W kontekście modlitwy o powołania warto dostrzec trzy ważne motywy.

Przede wszystkim modlitwa skierowuje człowieka na Boga i odwraca od szatańskich pokus. Dzięki temu zmniejsza się ilość wypowiedzi, które są „złą krytyką” kapłanów. Takie „złe słowa” tworzą negatywną atmosferę, która utrudnia powołanym ufne podjęcie Bożego wezwania. Jest to swoista czarna  chmura, która przysłania promieniowanie Chrystusowego Słońca. Zarazem wzmocnieniu może ulegać „dobra krytyka”, która z kolei niejako oczyszcza duchowy klimat. Służba jako kapłan jawi się wtedy z większą mocą jako piękno, zgodnie z obiektywną prawdą. Wszak mowa jest o misji, która służy wiecznemu zbawieniu. Przy okazji warto wyraźnie rozróżnić, w sensie  ogólnym, złą i dobrą krytykę. Przy pierwszej ma miejsce wola niszczenia i dominuje chęć wykazania bezwartościowości. Często jest to odreagowywanie złości, która jest w sercu krytykującego na skutek trwałego  łamania przykazań Dekalogu.  W dobrej krytyce najważniejsza jest troska i pragnienie, aby krytykowany człowiek lub zagadnienie stały się jeszcze bardziej wartościowe. Jeśli krytykuję z miłością w sercu, wtedy po wypowiedzeniu słów krytyki jestem gotów, aby oddać życie za krytykowaną osobę.

Następnie modlitwa o powołania pomaga przezwyciężyć wielorakie pokusy, których doświadczają osoby wstępujące do seminarium duchownego. W trakcie formacji niektórzy odchodzą, gdyż taka jest wola Boża. Wszystko jest w porządku. Niestety, są także przypadki zmarnowanych powołań. Czyli Bóg udzielił powołania, zostało ono dobrze odczytane, ale potem pojawiło się jakieś zło lub przynajmniej błąd, co doprowadziło do rezygnacji z drogi wiodącej do  kapłaństwa. W przypadku tych, którzy wytrwale realizują formację, modlitwa jest wielkim wsparciem,  aby jak najpełniej zaangażować swe serce w pracę duchową i intelektualną. Istnieje ścisły związek pomiędzy czasem pobytu w seminarium i sposobem przeżywania powołania po święceniach kapłańskich.

Wreszcie wołanie do „Pana żniw” jest darem miłości wobec tych, którzy już służą Chrystusowi jako kapłani. Powołanie jest czymś dynamicznym; raz wybrawszy ciągle wybierać muszę. W nawiązaniu do słów Jezusa trzeba podkreślić, że „wyprawianie na żniwo” dokonuje się właściwie każdego dnia od nowa. Modlitwa o powołania pomaga kapłanom otwierać się na Ducha Świętego, aby z miłością codziennie iść na „wielkie żniwo”.

Jestem wdzięczny Bogu za dar kapłaństwa, które obecnie realizuję na drodze pustelniczej. Niezmiennie jest to wychodzenie na „żniwo”, zgodnie z wolą Pana, poprzez bycie kapłanem i pustelnikiem. Proszę Boga, aby każdej osobie za każdy dar modlitwy, jak najpełniej błogosławił w tym życiu i obdarzył darem Nieba na wieki.   

5 grudnia 2015 (Mt 9, 35-10, 1. 5-8)


Powyższy tekst w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.

Nasz mini kalendarz liturgiczny z odpowiednimi do Ewangelii komentarzami z Eremu znajduje się TUTAJ.


Homilia Arcybiskupa Rysia

Poniżej aż 2 homilie Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia do dzisiejszej Ewangelii: jedna skierowana do Ruchu Swiatło-Życie a druga do katechumenów, osób przygotowujących się do chrztu..

    abp Grzegorz Ryś – homilia    13.06.2020 do Ewangelii z 14.06.2020
       abp Grzegorz Ryś – homilia    14.06.2020


Nagrania homilii Księdza Arcybiskupa Rysia zamieszczone są w Słowie na dziś (zgodnie z czytaniami liturgii danego dnia).
Wszystkie artykuły związane z osobą arcybiskupa Grzegorza Rysia znajdziecie TUTAJ.

Msza święta dla dzieci

Radosna Msza Święta dla Dzieci z posługą muzyczną zespołu Mocni w Duchu. Transmisja na żywo z parafii ojców Jezuitów w Łodzi w niedziele o godzinie 9:45.
Przewodniczy ojciec Remigiusz Recław SJ

Niedziela, 14 czerwca 2020 o godzinie 9:45:

       Mocni w Duchu Dzieciom – Msza Święta   14.06.2020Msza święta wieczorna


Msza święta z kościoła Jezuitów w Łodzi o godzinie 18:00.
Przewodniczy ojciec Jacek Olczyk SJ.

Niedziela, 14 czerwca 2020, godzina 18:00.

  Msza święta – o. Jacek Olczyk SJ    14.06.2020
  Transmisja z kanału youtube Jezuici


Video powyżej nie działa? Kliknij transmisję w oknie poniżej!

       Transmisja stała z kościoła Jezuitów w ŁodziMsza święta ostatniej szansy 😉

Transmisja online z ostatniej niedzielnej mszy świętej o godzinie 20:30 z łódzkiej parafii Najświętszego Imienia Jezus.
Transmisja wyłącznie w czasie na żywo o 20:30.
Przewodniczy ojciec Zygmunt Kwiatkowski SJ.

Niedziela, 14 czerwca 2020, godzina 20:30.

       Transmisja stała z kościoła Jezuitów w Łodzi


Adoracja online


Tu możesz trwać w modlitwie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie poprzez transmisję na żywo:

    Adoracja online 24h klasztor Sióstr Klarysek w SłupskuVideo nie działa? Kliknij małą ikonę listy w powyższym oknie (na monitorze komputera w prawym górnym rogu) i wybierz inną Adorację na żywo z rozwiniętego wykazu transmisji lub spróbuj przejść do Youtube.


Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa


Aby przejść do śpiewanej Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa kliknij obrazek poniżej.


Co jeszcze…


Polecamy też transmisje live z łódzkiego kościoła ojców Jezuitów:
● na kanale Mocni w Duchu TV Live
Msza święta o godzinie 18:00 i uroczystości
Różaniec na żywo codziennie o 20:30
Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15:00

● na kanale Mocni w Duchu Jezuici TV
Msze z modlitwą o uzdrowienie w ostatni poniedziałek miesiąca o 18:30 i niedzielę go poprzedzającą o 17:30.

● na kanale Jezuitów Msza niedzielna o 20:30

● od 1 czerwca na kanale Mocni w Duchu Dzieciom
Przepiękne Królestwo pn-pt 17:30 i sobota 11:00

● na stronie łódzkich Jezuitów transmisja stała audio
● na kanale o. Remiego prawie stała transmisja video:

Transmisja stała z kościoła Jezuitów w Łodzi może bywać nieaktywna


Transmisja video nie działa? Napisz lub sprawdź na Youtube.
Msze sprawowane są w dni powszednie o 7:00, 8:30, 18:00
a w niedzielę i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, 20:30


Natomiast jeśli chcecie wiedzieć czy msza z retransmisji jest ważna, posłuchajcie odpowiedzi ojca Remigiusza Recława SJ:

o. R. Recław – Czy transmisja mszy jest ważna?


Ponadto na Youtube lub stronie Msze-online znajdziecie wiele innych transmisji z mszy świętej na żywo niemal o każdej godzinie.

Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl