Słowo na Niedzielę 21 lutego 2021. Ewangelia i rozważanie, msza online: 10:00 (dla dzieci), 15:30 (dla młodzieży) 18:00 (o uzdrowienie), 20:30.


21 lutego 2021, I Niedziela Wielkiego Postu

I Niedziela, Wielkiego Postu, Rok B, I

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (Mk 1, 12-15)


Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:


Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Wielki Post i Pustynia


            
Wielki Post… W tym świętym czasie warto zgłębiać duchowy sens pustyni. Pustynia jest egzystencjalną przestrzenią, gdzie człowiek dochodzi do granic wytrzymałości. Życie jawi się jako ciężar nie do uniesienia. Bezsens bombarduje ze wszystkich stron. Stanem życiowej pustyni może być: nieakceptowana samotność, toksyczne związki, mobbing w pracy, kłopoty finansowe, choroby generujące dotkliwy ból.

   Także specyficznym doświadczeniem pustyni jest powołanie pustelnicze. Wtedy pobyt na pustyni oznacza dobrowolnie wybraną i pokochaną samotność, ciszę, odosobnienie oraz pogłębioną modlitwę i pokutę. Pustelnia jest na linii frontu, gdzie ścierają się ze sobą anielskie chóry życia i diabelskie szwadrony śmierci. O czym trzeba koniecznie wiedzieć, aby nie polec pośród „pustynnych burz i upałów”?   
  Bezcenną pomocą jest kontemplacja pobytu Jezusa na pustyni. W Ewangelii czytamy: „Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebywał na pustyni, kuszony przez szatana” (por. Mk 1, 12-15).  Zapis ten wyraźnie pokazuje, że pustynne doświadczenie nie jest tylko prostym zetknięciem się z dobrem i złem. Człowiek staje w obliczu Boga i zarazem szatana. Kto ignoruje obecność Wcielonej Dobroci i osobowego zła, ten ma bardzo zredukowany obraz rzeczywistości. 

Ważne, aby dostrzec swoją życiową pustynię jako miejsce, gdzie jesteśmy wyprowadzeni przez samego Ducha Świętego. Tak jest w przypadku Woli Bożej, gdy np. cierpimy na skutek ciężkiej choroby lub śmierci bliskiej osoby. Ale człowiek może także sam spowodować swe ogałacające nieszczęście. Wtedy pokorne uznanie grzechu i powierzenie się Bożemu Miłosierdziu sprawiają, że Duch Święty przejmuje inicjatywę i prowadzi w dalszych pustynnych zmaganiach.  Istota rzeczy polega na tym, aby na pustyni być jako człowiek posłany przez Ducha Świętego. Każdego „śmiałka” z własnej inicjatywy demony bezlitośnie zmiażdżą. Pustelnik wytrwa w pustelni tylko wtedy, gdy będzie przeżywał swój pobyt jako pokorną odpowiedź na zaproszenie Boga; to nie jest „wakacyjne widzimisię”.
W każdym pustynnym doświadczeniu ochronną tarczą jest modlitewna pamięć serca: „Bóg jest ze mną. Bóg widzi moje umieranie”. Ufna modlitwa pozwala przyjąć w siebie moc Ducha Świętego. Potrzebujemy tej świętej mocy, gdyż na pustyni szczególnie doskwiera osłabienie fizyczne i psychiczne. Ale najbardziej chodzi o to, że szatan widzi nasze utrudzenie i bezwzględnie to wykorzystuje; chce nas złamać duchowo. Od czasów starożytności pustelnicy i mnisi ukazują pustynię jako miejsce, gdzie diabły atakują z potężną furią. Zauważmy! Nawet Jezus, gdy znalazł się na pustyni, stał się obiektem kusicielskiej akcji szatana.
Pokusy są działaniami, które mają na celu odciągnąć człowieka od Boga. Szatan dąży do tego, aby człowiek wypełniał niewolniczo jego żądania. Posługuje się dwoma strategiami. Jedna jest „ciepłą” zachętą do pozornego dobra, które jednak potem obraca się w wielkie zło. Druga stanowi zestaw gróźb, które wpychają w szpony zła. Atak idzie poprzez kusicielskie myśli, wtłaczane do umysłu,  oraz za pośrednictwem ludzi. Jak się bronić?

Życie w pustelni wskazuje na kilka praktycznych zasad. Przede wszystkim trzeba pokochać swą pustynię. Oznacza to serdeczne uczucia wobec miejsca, gdzie prowadzimy pustynne zmagania w życiu. Dla mnie Erem jest najukochańszym miejscem na świecie. Następnie podstawą jest oddanie się w opiekę Maryi, aby ochraniała swym „świętym płaszczem”. Maryja wspiera nas w przyjmowaniu Ducha Świętego i budzi popłoch u złych duchów. Nasz Erem jest pod opieką Maryi Bramy Niebios.

Ogromnie ważna jest postawa pokory serca. Pyszałek na pustyni, to pewna samozagłada. Pomocne są także zewnętrzne znaki skruszonego uniżenia przed Bogiem. W pustelni każdego dnia wielokrotnie padam na twarz przed Jezusem Eucharystycznym obecnym w tabernakulum. Jest to akt uwielbienia, który otwiera serce na Boga i odstrasza szatana. Aniołowie pragną nas wspierać w duchowych zmaganiach. Kontemplacja przyrody uwrażliwia na piękno natury i piękno duchowe. Maryjo, Matko Pustyni, módl się za nami…  

22 lutego 2015 (Mk 1, 12-15)


Powyższy tekst i ilustracja w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.

Rok Świętego Józefa

Odpusty na Rok Świętego Józefa


   Komentarze video

Krótkie komentarze video do Słowa Bożego – jezuicki (~3′) i franciszkański (~5-7′) – z kapłańskim błogosławieństwem na dziś (jeżeli są dostępne).

Zoom – o. Remi Recław SJ
Źródło: Mocni w Duchu

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM conv.
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Dobra Homilia – Mocne Kazanie


Dzisiejsza albo najbardziej aktualna dostępna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia oraz mocne kazanie z Sanktuarium o ile jest dostępne (najwcześniej po transmisji mszy świętej) (~10-25′).

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Mocne Kazanie
Źródło: Mocni w Duchu Live


   Msza z Abp Rysiem oraz Msza z Różańcem


Transmisje mszy świętych:

1) Dzisiejszej porannej mszy żywo z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem o godzinie 9:30 albo ostatniej dostępnej retransmisji.

2) Mszy z Abp Rysiem dla Młodych na żywo o 15:30

3) Wieczornej Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi o godzinie 18:00, poprzedzonej Różańcem o 17:00.

Niedziela, 18 lutego 2021, godzina 9:30 oraz 17: 00/18:00.


Abp Ryś – Msza 9:30
Źródło: Archidiecezja Łódzka

\
Msza dla Młodzieży 15:30
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Msza o uzdrowienie   21.02.2021
o. J. Olczyk SJ
Źródło: Mocni w Duchu Live

Rok Świętej Rodziny


   Niedzielna msza dla dzieci i msza ostatniej szansy


W niedziele trasnmisja dodatkowych dwu mszy z Sanktuarium Jezuitów w Łodzi: mszy dla dzieci z Mocnymi w Duchu i ojcem Remigiuszem Recławem o godzinie 10:00 oraz mszy ostatniej szansy z ojcem Zygmuntem Kwiatkowskim o godzinie 20:30.

Niedziela, 21 lutego 2021, godzina 10:00 oraz 20: 30.

o. Recław SJ – Msza dla dzieci
Mocni w Duchu SJ
Źródło: Mocni w Duchu Dzieciom

Msza ostatniej szansy
o. Kwiatkowski SJ
Źródło: Jezuici


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl