Słowo na 24 czerwca

Słowo na 24 czerwca 2020. Msza święta, Ewangelia i komentarz.24 czerwca 2020, Środa, Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela


Środa XII tygodnia zwykłego, Uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela, Rok A, II


Jeśli szukasz aktualnej Ewangelii z rozważaniem kliknij tutaj. Poniżej natomiast znajdziesz Ewangelię oraz rozważanie i dobry komentarz na 24 czerwca 2020.
Kilka propozycji do wyboru:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂

Inną litanię, nowennę, czy modlitwę znajdziesz tutaj.Ewangelia Mszy Wigilii Uroczystości św. Jana Chrzciciela (Łk 1, 5-17)


Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:


Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.

Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.

Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały».

Oto słowo Pańskie.


Wszystkie czytania z dzisiejszej liturgii znajdziesz TUTAJ.

Zoom

Od poniedziałku do piątku o 5.00 rano pojawia się krótki komentarz ojca Remigiusza Recława SJ do dzisiejszej Ewangelii. Obok piosenka na dzień dobry 🙂

   Zoom – o. Remi Recław SJ   24.06.2020


Ewangelia Uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela (Łk 1,57-66.80)


Narodzenie się Jana

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:


Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza.


Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”.


Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać.


On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się. zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim.


Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Oto słowo Pańskie.


Wszystkie czytania z dzisiejszej liturgii znajdziesz TUTAJ.

200113

Komentarz z Pustelni


Komentarz Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii:


Słowo i życie


Dzisiaj wspominamy narodzenie św. Jana Chrzciciela. Całe jego życie było nastawione na głoszenie Słowa Bożego. Stał się pokornym sługą i świadkiem Słowa Wcielonego. Aby wejść na podobną drogę, najpierw trzeba dostrzec i odkryć bogactwo relacji pomiędzy słowem i życiem.

Otóż poprzez słowo możemy realnie dzielić się życiem. Ubogacenie kochanej osoby poprzez słowo daje radość realnego obdarowywania miłością. Teraz, w doczesności, ten dar pozostaje w dużej części ukryty. Po śmierci nastąpi całkowite odsłonięcie. Można przyrównać to do wierzchołka góry lodowej. Jeśli przekazujemy słowo, to aktualnie możemy co najwyżej dostrzec niewielki wierzchołek. Cała reszta pozostaje zakryta. W swoim czasie to wszystko się objawi. Wynika z tego niezwykle ważna konsekwencja. Warto z jak największą miłością dzielić się słowem; zwłaszcza słowem, które jest owocem ciszy i samotności. Takie słowo jest darem, który buduje w sercu odbiorcy wzrost obecności dobra. Wnętrze wypełnia się pokojem i harmonią. W ten sposób otwiera się przed człowiekiem perspektywa głębokiego zaangażowania.

Otóż człowiek zaczyna żyć dopiero wtedy, gdy angażuje się w realizację określonej misji. Św. Jan Chrzciciel pokazał ścisły związek pomiędzy słowem i wiarą. Słowo stwarza szansę pogłębiania wiary. Bóg jest nieskończoną miłością, która w absolutny sposób pragnie się udzielać. Problem znajduje się od strony człowieka, jeśli chodzi o doświadczenie tej miłości. Bóg nie stosuje żadnych ograniczeń. Absolutnie się udziela. Człowiek tej Boskiej substancji doświadczy na tyle, na ile się otworzy. Im większe otwarcie, tym doskonalej może doświadczyć wypełnienia przez Boską obecność.

 Istnieje tu pewna niezwykle subtelna pułapka. Zaistnienie wiary nie oznacza, że człowiek od razu odczuwa Bożą obecność. Można odnieść błędne wrażenie, że na skutek braku odczuwania występuje stan bez-Boga. Ale to nie jest prawdą. Trudność jest konsekwencją naszego zmysłowego sposobu poznawania. Z tego, że zmysły nie odczuwają, nie wynika, iż dana rzeczywistość nie istnieje.

Tak więc istnieje prosta, ale pociągająca za sobą wielkie konsekwencje prawda. Po prostu trzeba jak najpełniej otwierać się na obecność Bożą. Bóg na tyle może nas wypełnić, na ile się otworzymy poprzez wiarę. Moment śmierci będzie pełnią odsłonięcia się tej niezwykłej rzeczywistości. Radość będzie polegała na dostrzeżeniu owoców podjętego wysiłku. Cierpienie polegałoby na ujrzeniu, że mogliśmy doświadczać danej rzeczywistości, a nie doświadczamy, bo na nią się nie otworzyliśmy.

Istnieje tu jeszcze piękniejszy wymiar. Tą Bożą rzeczywistością można wypełniać innych. Tutaj podobnie, moment śmierci odsłoni to wszystko, co przekazaliśmy. Szczęście będzie miało dwa wymiary. Osoba wypełniona ucieszy się, dostrzegając co i od kogo otrzymała. Osoba wypełniająca zostanie obdarowana czystą wdzięcznością ze strony obdarowanej; zespolenie szczęścia w wypełnieniu Boską obecnością. Słowo jest niezmiernie ważne. Jest nośnikiem tego wypełniania Bożą obecnością. Jednocześnie w Bogu treść słowa realnie dociera do drugiego. Poprzez słowo dokonuje się realne spotkanie pomiędzy ludźmi. Słowo wnika w całego człowieka: zarówno w sferę duchową jak i cielesną. Poprzez słowo można przekazywać substancję własnego bytu drugiej osobie. Taka rzeczywistość daru wyzwala na ziemi największe doświadczenie szczęścia i radości. Warto podjąć trud uczenia się wyrażania swej egzystencji poprzez słowo. Widzialne słowo jest nośnikiem niewidzialnego życia, które może realnie ubogacić ludzkie wnętrze.

Obrazowo stan idealny można przedstawić następująco. Najpierw moje konkretne  życie. Następnie to życie jest przelane w słowo, które pełni rolę naczynia. Z kolei naczyniem słowa „wlewamy” swą egzystencję w egzystencję drugiego człowieka. Dokonuje się rzeczywista relacja za pośrednictwem słowa. To rodzi doświadczenie jedności pomiędzy osobami. Powstaje komunia międzyosobowa. Św. Janie Chrzcicielu, wprowadzaj nas w misterium słowa, które prowadzi do życia Słowem i w Słowie. 

24 czerwca 2014 (Łk 1, 57-66.80)


Powyższy tekst i fotografia w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.


Nasz mini kalendarz liturgiczny z odpowiednimi do Ewangelii komentarzami z Eremu znajduje się TUTAJ.


Msza święta na żywo z Jezuitami


Transmisja online Mszy Świętej z łódzkiej parafii ojców Jezuitów.
Przewodniczy ojciec Remigiusz Recław SJ.

24 czerwca 2020, godzina 18:00.

       o. Remigiusz Recław SJ – msza święta u Jezuitów    24.06.2020

    Video nie działa albo nie jest dostępne? Skorzystaj z transmisji stałej.

            Szukasz innej transmisji? Przejdź tu.


Adoracja online


Tu możesz trwać w modlitwie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie poprzez transmisję na żywo.

    Adoracja online 24h klasztor Sióstr Klarysek w SłupskuVideo nie działa? Kliknij małą ikonę listy w powyższym oknie (na monitorze komputera w prawym górnym rogu) i wybierz inną transmisję z listy, która się rozwinie lub spróbuj przejść do Youtube.


Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa


Aby przejść do śpiewanej Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa kliknij obrazek poniżej.Co jeszcze…


Polecamy też transmisje live z łódzkiego kościoła ojców Jezuitów:
● na kanale Mocni w Duchu TV Live
Msza święta o godzinie 18:00 i uroczystości
Różaniec na żywo codziennie o 20:30
Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15:00

● na kanale Mocni w Duchu Jezuici TV
Msze z modlitwą o uzdrowienie w ostatni poniedziałek miesiąca o 18:30 i niedzielę go poprzedzającą o 17:30.

● na kanale Jezuitów Msza niedzielna o 20:30

● na kanale Mocni w Duchu Dzieciom
Przepiękne Królestwo pn-pt 17:30 i sobota 11:00

● na stronie łódzkich Jezuitów transmisja stała audio
● na kanale o. Remiego prawie stała transmisja video:

Transmisja stała z kościoła Jezuitów w Łodzi może bywać nieaktywna


Transmisja video nie działa? Napisz lub sprawdź na Youtube.
Msze sprawowane są w dni powszednie o 7:00, 8:30, 18:00
a w niedzielę i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, 20:30


Natomiast jeśli chcecie wiedzieć czy msza z retransmisji jest ważna, posłuchajcie odpowiedzi ojca Remigiusza Recława SJ:

o. R. Recław – Czy transmisja mszy jest ważna?


Ponadto na Youtube lub stronie Msze-online znajdziecie wiele innych transmisji z mszy świętej na żywo niemal o każdej godzinie.

Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl