Słowo na 3 grudnia 2020. Msza na żywo, Ewangelia i komentarz.


3 grudnia 2020, Czwartek


Czwartek I tygodnia Adwentu, Rok B, I
Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego

Poniżej znajdziesz:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂


   Ewangelia (Mt 7, 21. 24-27)


Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.


Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

Oto Słowo Pańskie.


   Zielone Pastwisko

Kilkuminutowy komentarz franciszkański do dzisiejszej Ewangelii ojca Piotra Kleszcza OFM conv. z kapłańskim błogosławieństwem online! (widoczny jest najbardziej aktualny odcinek).

Zielone Pastwisko  3.12.2020
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Zoom

Od poniedziałku do piątku o 5:00 rano pojawia się króciutki komentarz do dzisiejszej Ewangelii o. Remigiusza Recława SJ (wcześniej widoczny jest najbardziej aktualny odcinek):

o. Recław – Zoom do Ewangelii
3 grudnia 2020
Źródło: Mocni w Duchu

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


   Homilia Arcybiskupa Rysia


Poniżej (koło południa) pojawia się aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia do czytań z dzisiejszej Liturgii Słowa (przed jej publikacją widoczne jest najbardziej aktualne nagranie).
Homilii można wysłuchać wcześniej w ramach transmisji mszy świętej (od 7:30) – kliknij tutaj

Abp Ryś – homilia  3.12.2020
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Komentarz z Pustelni


Komentarz z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii z liturgii drugiej mszy. Polecam szczególnie w dniach strapienia lub osamotnienia a tym bardziej profilaktycznie 🙂Czy muszę się modlić?


„Jeśli jesteś chrześcijaninem, powinieneś się modlić!”… To niezbyt szczęśliwa argumentacja, która zamazuje piękno i  sens modlitwy. Takie nakazowe wezwanie najczęściej  „mobilizuje” jedynie do „modlitwy magicznej” lub „modlitwy faryzejskiej”.  Jak te pokusy funkcjonują?

W pierwszej  sytuacji modlitwa zostaje potraktowana jako swoisty „zestaw magicznych zaklęć”. Perspektywa szybkiego uzyskania tego, co „ja chcę”, jest bardzo kusząca. Wtedy na ustach pojawia się płomienne „Panie, Panie”. Jest to specyficzne „zaklinanie rzeczywistości”, które ma na celu wypełnienie „własnej woli”, a nie Woli Bożej. Zły duch bardzo lubi „wspierać” takie „magiczne modlitwy”. Często pod postacią anioła światłości spełnia nawet „modlitewne żądania egoistyczne”. Na początku jest euforia, ale potem już jest mniej ciekawie. Pierwszym złym owocem jest brak poprawy relacji z bliskimi, a wręcz następuje pogorszenie lub niszczenie więzi rodzinnych. Oczywiście zły duch podpowie, że to na skutek „mojej świętości” i „ich bezbożnictwa”. Następnie taka „magia modlitewna” nie wytrzymuje próby realnych doświadczeń życiowych. Pierwotne euforie zostają zastąpione przez późniejsze stany depresyjne i życiową dezorientację. Pomimo wcześniejszego wołania „Panie, Panie”, decyzje w domu i w pracy zapadają wedle własnej „bez-bożnej woli”, a nie Woli Bożej.  

Istnieje także „modlitwa faryzejska”. Odpowiedzią na wezwanie do modlitwy jest tutaj „sumienne” podjęcie praktyk modlitewnych. Tym razem motywem jest potraktowanie modlitewnych wezwań „Panie, Panie” jako  środka do „pompowania” własnego „ja”. „Modlę się, więc jestem lepszy”.  Świadomość zaliczenia różnych „punktów modlitewnych” mile łechce faryzejską pychę. Poczucie silnej woli daje dużo dumnej satysfakcji, zarazem zgorszenie budzi brak modlitwy u innych ludzi lub zdecydowanie niższa jakość ich „modlitewek”. Niestety, nie ma tu miłosnej relacji z Bogiem. W faryzejskiej modlitwie człowiek nie czuje się wolny, ale jest niejako spętany poczuciem obowiązku. Faryzejska zewnętrzna gorliwość prowadzi do „bezbożnej wegetacji wnętrza”.  

                Bezcenną pomocą w zyskaniu zdrowej motywacji do modlitwy jest pewna znamienna wypowiedź Jezusa. Otóż Mistrz stwierdza: „Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7, 21).  Następnie otrzymujemy wyjaśnienie, że człowiek, który słucha słowa Jezusa, ale nie wypełnia go, jest jak dom zbudowany na piasku. Przyjdą kataklizmy i cała budowla runie, doznając „wielkiego upadku”. Z kolei człowiek, który słucha i wypełnia słowo Jezusa jest jak dom zbudowany na skale. Nawet największe życiowe żywioły i monstrualne ataki nie będą w stanie go zniszczyć, gdyż utwierdzony jest na skale Jezusa. Jezus jest Bogiem. Boga zaś przecież nikt i nic nie jest w stanie unicestwić (por. Mt 7, 24-27).

Czerpiąc z nauki Jezusa, warto spojrzeć na modlitwę jako na serdeczną propozycję. Zdrowa modlitwa jest środkiem do nawiązania miłosnej relacji z Bogiem. Wtedy Wola Boga staje się coraz bardziej moją wolą i rzeczywistym „punktem życiowego odniesienia i oparcia”. Modlitwa nie jest tyrańskim nakazem. Jest to zaproszenie ze  strony Boskiego Przyjaciela, który dzieli się tym co najlepsze, zarazem w pełni respektując nasze prawo wyboru.

W świetle słów Jezusa możemy odkryć  „elementy składowe” modlitwy. Otóż modlitwa jest szczerym wołaniem „Panie, Panie”, które ma na celu rozpoznać i podjąć wolę Ojca w niebie. Dzięki modlitwie otrzymujemy wiarygodną wiedzę, której potrzebujemy odnośnie życia oraz siły fizyczne i duchowe do podejmowania właściwych decyzji i działań. Tak realizowana modlitwa jest „super ubezpieczeniem na życie”. Jeśli poprzez zdrową modlitwę będziemy z Jezusem, wtedy możemy mieć pokój w sercu; nie ma podstaw do obaw odnośnie teraźniejszości lub przyszłości; przetrwamy nawet największe kataklizmy. To mocne argumenty, mające swe źródło w Ewangelii. „Warto się modlić”, to zdanie daje do myślenia…              

4 grudnia 2014 (Mt 7, 21. 24-27)


Powyższy tekst i ilustracja w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.

Nasz mini kalendarz liturgiczny z odpowiednimi do Ewangelii komentarzami z Eremu znajduje się TUTAJ.


   Transmisje mszy świętych


   Roraty w Sanktuarium online


Poniżej poranne Roraty transmitowane na żywo o godzinie 7:00 z Sanktuarium Jezuitów w Łodzi.

Czwartek, 3 grudnia 2020, na żywo o godzinie 7:00.


Mocne Roraty   3.12.2020
Źródło: Mocni w Duchu Dzieciom

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Transmisja Mszy Świętej z Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem


Poniżej transmisja na żywo dzisiejszej Mszy Świętej z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem.
(pojawia się najpóźniej danego dnia rano – wcześniej widoczne jest najbardziej aktualne nagranie).

Czwartek, 3 grudnia 2020, na żywo o godzinie 7:30.

Abp Ryś – msza święta
3 grudnia 2020 godz. 7:30
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.

Modlitwa o pokój – kliknij!


   Msza święta i różaniec w Sanktuarium


Msza święta z kościoła Jezuitów w Łodzi o godzinie 18:00.
Mszę poprzedza różaniec o 17:30.
Przewodniczy ojciec Zygmunt Kwiatkowski SJ.

Czwartek, 3 grudnia 2020, godzina 17:30 i 18:00.


Msza z różańcem   3.12.2020
o. Z. Kwiatkowski SJ
Źródło: Mocni w Duchu Live

Video nie działa? Sprawdź tutaj.

Modlitwa o pokój – kliknij!


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl