Niedziela, 6 grudnia 2020. Ewangelia i komentarz oraz Msza Święta na żywo o 9:30, 10:00 (dla dzieci), 17:30 i 20:30.


6 grudnia 2020, Niedziela,
2 Niedziela Adwentu


II Niedziela Adwentu, Rok B, I

Poniżej znajdziesz:

 • Ewangelia z dzisiejszej liturgii
 • Komentarz do Słowa Bożego w kilku wersjach do wyboru:
 • Msza Święta na żywo w kilku odsłonach do wyboru:

 • Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂


     Ewangelia (Mk 1, 1-8)


  Prostujcie ścieżki dla Pana

  Słowa Ewangelii według Świętego Marka:


  Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza:
  «Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.
  Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

  Oto Słowo Pańskie.


     Zielone Pastwisko


  Kilkuminutowy komentarz franciszkański do dzisiejszej Ewangelii ojca Piotra Kleszcza OFM conv. i jego kapłańskie błogosławieństwo online. Publikowany wieczorem dnia poprzedniego (wcześniej dostępny jest najbardziej aktualny odcinek).

  Zielone Pastwisko  6.12.2020
  Żródło: Archidiecezja Łódzka

  Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


     Zoom – Słowo ze Świętymi


  W ramach Zoomu w weekendy krótki komentarz Ingi Pozorskiej do dzisiejszego Słowa Bożego. Zoom pojawia się o 5:00 rano danego dnia (wcześniej dostępny jest najbardziej aktualny odcinek):

  Zoom    6 grudnia 2020
  Źródło: Mocni w Duchu

  Video nie działa? Sprawdź tutaj.


     Homilia Arcybiskupa Rysia


  Poniżej pojawi się (dziś prawdopodobnie dopiero wieczorem) aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia do czytań z dzisiejszej Liturgii Słowa. (Tymczasowo może być widoczna homilia wczorajsza).
  Homilii można wysłuchać wcześniej (od 9:30) w ramach transmisji mszy świętej – kliknij tutaj

  abp Ryś – homilia  6.12.2020
  Żródło: Archidiecezja Łódzka

  Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


     Komentarz z Pustelni


  Komentarz z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii polecam szczególnie w dniach strapienia lub osamotnienia a tym bardziej profilaktycznie 🙂


  Prostujmy nasze drogi


  Człowiek ma wolną wolę.  Jadąc drogą może nagle skręcić i uderzyć w przydrożne drzewo. Ale czy taki wybór ma sens? W takim ewidentnym przypadku bezsens widać od razu. Niestety, kwestia „życiowych zjazdów” z dobrej drogi jest zdecydowanie mniej oczywista, choć istota problemu pozostaje taka sama.

  Dobra droga to taka, która przebiega zgodnie ze wskazaniami Bożych przykazań. Nieraz opłakane skutki „odjazdów od Boga” są widoczne natychmiast, podobnie jak w przypadku samobójczego uderzenia w drzewo. Często jednak nie widać od razu złych skutków grzechu; co więcej, owocem łamania przykazań może być nawet euforia „niebiańskiego stanu”.  Jest to możliwe po zastosowaniu  różnych „mechanizmów znieczulających”, wzmocnionych działaniem złego ducha. Wówczas nawet najbardziej grzeszna postawa będzie postrzegana jako „piękna”.

  Istnieją trzy niebezpieczne mechanizmy ucieczki przed trudną prawdą. Jeden z nich polega na udawaniu przed sobą, że wszystko  jest w porządku. Jest to zagłuszanie sumienia lub banalizacja potencjalnych zagrożeń. Ktoś zdradził, ale wypiera to ze świadomości, trwając w przekonaniu, że jest wierną żoną lub wiernym mężem. Nieraz pewne sytuacje są traktowane jako „bezgrzeszne przypadki” zachowań, które „normalnie są grzeszne”. 

  Drugą metodę można określić mianem „nowomowy neutralizującej”. Tym razem pojawia się terminologia, która ruguje pojęcia  nasuwające skojarzenia z grzechem. W tym kluczu zamiast określenia „aborcja” pojawia się eufemizm „zabieg lekarski”, zamiast „samogwałt” lepiej brzmi „doznanie autoerotyczne”;   z  kolei „cyniczne obśmiewanie” lub „brudne oczernianie” zostają sprowadzone jedynie do „niewinnych pogaduszek” i „ploteczek przy kawie”.  

  Wreszcie trzeci sposób „eliminacji grzechu” hołduje zasadzie: „Cel uświęca środki”. Jest to inteligentna pokusa, która nawet duży grzech jest w stanie „szlachetnie” usprawiedliwić. Wielu katolików nie chodzi na Mszę Świętą, tłumacząc się potrzebą odpoczynku i troski o zdrowie. Brak chęci przebywania z żoną, z mężem lub z własnymi dziećmi zostaje wytłumaczony koniecznością nieustannej pracy zawodowej lub zaangażowaniem w różne „szczytne akcje” społeczne.  

  Niestety, żadne „akrobacje” nie zmienią faktu, że grzech jest grzechem. Bóg pragnie przyjść z pomocą, ale respektuje nasze wybory. Jeśli chcemy skorzystać z daru uzdrawiającego Miłosierdzia, warto posłuchać św. Jana Chrzciciela, który woła: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” (por. Mk 1, 1-8). W odpowiedzi, wielu ukorzyło się, „wyznając przy tym swoje grzechy”. Tak! Żeby Boże Miłosierdzie mogło działać, najpierw trzeba uznać swój grzech. Grzech jest tym, co robimy wbrew Miłości Boga.

  Wieka porażka, gdy człowiek daje się zwieść szatanowi i to, co niszczące, zaczyna traktować jako „życiodajne”. Stąd bierze się trudność w zerwaniu z grzechem. Nie-uznany grzech jest postrzegany jako to, co daje życie i szczęście. Człowiek zaś chce żyć. Oczywiście, pragnienie życia jest dobre, wszak pochodzi od samego Boga. Ale prawdziwe życie daje tylko to, co jest zgodne z Bożymi Przykazaniami.  To, co jest sprzeczne z Dekalogiem, uśmierca duszę i ciało, choć przez pewien czas może się nawet prezentować jako „uskrzydlająca słodkość” czy też „czarująca boskość”.

   Dlatego warto wejść na dobrą i prostą „drogę Boga”. Nazwanie grzechu grzechem nie jest upokarzające; wręcz przeciwnie, jest to chwalebny akt stanięcia w prawdzie. Wtedy człowiek zaczyna zamykać furtki złemu duchowi i otwiera swe wnętrze na Ducha Świętego. W sakramencie pojednania  Bóg uwalnia i uzdrawia ludzkie serce z każdego grzechu, nawet gdyby miał gigantyczne rozmiary. Jezus jest nieskończony w swym Miłosierdziu. Zgodnie z obietnicą Jana Chrzciciela, idąc do Chrystusa będziemy zanurzani w Duchu Świętym. Z kolei Duch Święty będzie nam ukazywał śmiercionośny charakter grzechu i życiodajny dar Bożych Przykazań. Zarazem będziemy otrzymywali Boską moc, aby przezwyciężać pokusy lub z nadzieją powstawać, gdy upadniemy.

  Prostujmy nasze drogi…

  7 grudnia 2014 (Mk 1, 1-8)


  Powyższy tekst oraz fotografia w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.

  Nasz mini kalendarz liturgiczny z odpowiednimi do Ewangelii komentarzami z Eremu znajduje się TUTAJ.


     Transmisje mszy świętych


     Transmisja Mszy Świętej z Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem


  Poniżej transmisja na żywo mszy świętej z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem na II Niedzielę Adwentu (pojawi się w niedzielę rano – do tego czasu widoczna jest najbardziej aktualna transmisja).
  Niedziela, 6 grudnia 2020 o godzinie 9:30.

  abp Grzegorz Ryś – msza święta  6.12.2020
  Transmisja z kanału Archidiecezji Łódzkiej

  Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.

  Modlitwa o pokój – kliknij!


     Msza święta dla dzieci


  Radosna Msza Święta dla Dzieci z posługą muzyczną zespołu Mocni w Duchu. Transmisja na żywo z parafii ojców Jezuitów w Łodzi w niedziele o godzinie 10:00.
  Przewodniczy ojciec Remigiusz Recław SJ.

  Niedziela, 6 grudnia 2020 o godzinie 10:00:


  Mocni w Duchu Dzieciom – Msza Święta online
  6 grudnia 2020  godz. 10:00
  Transmisja z kanału Mocni w Duchu Live

  Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


     Msza święta i Różaniec w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus


  Msza święta z kościoła Jezuitów w Łodzi o godzinie 18:00.
  Msza jest poprzedzona różańcem o 17:30.
  Przewodniczy ojciec Jacek Olczyk SJ.

  Niedziela, 6 grudnia 2020, godzina 17:30.

  Msza z różańcem     6.12.2020
  Sprawuje o. J. Olczyk SJ
  Transmisja z kanału Mocni w Duchu LIVE

  Video nie działa? Sprawdź tutaj.

  Modlitwa o pokój – kliknij!

  Modlitwa o pokój – kliknij!


     Msza święta ostatniej szansy 😉


  Eucharystia cicha – transmisja online z ostatniej niedzielnej mszy świętej o godzinie 20:30 z łódzkiej parafii Najświętszego Imienia Jezus.
  Przewodniczy ojciec Zygmunt Kwiatkowski SJ.

  Niedziela, 6 grudnia 2020, tylko na żywo o godzinie 20:30.


  Msza ostatniej szansy
  o. Zygmunt Kwiatkowski SJ
  6.12.2020   godz. 20:30
  Źródło: Jezuici

  Brak video na dzisiaj?
  Sprawdź TU
  lub TUTAJ,
  albo przejdź do transmisji stałej.


  Transmisja stała z kościoła Jezuitów w Łodzi
  Źródło

  Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl