Słowo na 6 maja

Słowo na 6 maja 2021. Ewangelia i rozważanie, msza, różaniec i nabożeństwo majowe online.


6 maja 2021, Czwartek, Święto świętych Apostołów, Filipa i Jakuba

Święto świętych Apostołów, Filipa i Jakuba

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (J 14, 6-14)


Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:


Jezus powiedział do Tomasza:

«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».

Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Tajemnicze oczy


         Oczy… są zwierciadłem duszy. Spojrzenie odsłania wewnętrzny świat człowieka. Poprzez oczy można dostrzec duszę. Doświadczenie życiowe, wsparte Bożą łaską, pozwala odczytać wiele konkretnych treści. Ale nie to jest najważniejsze. O wiele cenniejsza jest intuicyjna zdolność odbierania stanu głębi serca. Istotny jest przekaz, czy dane oczy są znakiem „przejrzystej osoby”, której można zaufać, czy też od razu da się wyczuć istnienie jakiegoś fałszu i nieprzejrzystości. Wtedy spontanicznie załącza się sygnał ostrzegawczy: „Bądź uważny!”. Nie chodzi o wydawanie osądów, ale o roztropną orientację, która pomaga właściwie reagować w różnych sytuacjach życiowych.

         Dobry wzrok jest bezcenną pomocą w zwykłym codziennym poruszaniu się i funkcjonowaniu. To oczywiste. Ale oczy są także oknem duszy; umożliwiają duchową kontemplację. Bóg stworzył oczy po to, aby oglądały dobre i piękne obrazy. Obrazy te powinny być środkiem, który pozwala uczestniczyć w rzeczywistości duchowej. Wówczas poprzez oczy dusza otrzymuje nasycający ją pokarm duchowy. Niestety, w tym miejscu wkrada się pokusa, która polega na niewłaściwym oglądaniu. Gdy ilość rejestrowanych bodźców wizualnych jest zbyt duża, we wnętrzu powstaje chaos i klimat rozproszenia. Natłok dynamicznych treści utrudnia lub wręcz uniemożliwia wewnętrzne skupienie. Jeszcze większy problem powstaje, gdy wzrok rejestruje treści negatywne moralnie. Przykładem tego są materiały pornograficzne. Człowiek zaspokaja wtedy potrzebę nasycania się obrazem jedynie na poziomie fizycznym. Jest to swoiste patrzenie na okno zabite deskami, które uniemożliwia ujrzenie duchowego krajobrazu.

         Tradycja pustelnicza zawsze akcentowała kwestię ascezy wzroku. Czyli chodzi o ograniczenie ilości oglądanych obrazów oraz o właściwy ich dobór. Przykładowo, wzrok skierowany ku ziemi pomaga w głębszym skupieniu i wyciszeniu oraz w ćwiczeniu pokory. Zarazem sama rezygnacja nie rozwiązuje istotnej trudności. Powstaje bowiem pustka, która usilnie domaga się ponownego nasycenia. Tego nie da się zablokować. Nasycanie się powinno mieć miejsce, z tym że poprzez dobre obrazy. W tym sensie bezcenne znaczenie ma praktyka modlitwy poprzez codzienne wpatrywanie się w ikonę, czyli święty obraz. Fizyczny głód oglądania obrazu zostaje zaspokojony. Co więcej, kontemplowane piękno daje duchowe nasycenie. Kontemplacja ikony chroni przed pokusą oglądania niewłaściwych treści. Gdy człowiek naje się dobrą kanapką, wtedy już nie ma ochoty na popsutą. Zarazem jest to bardzo dobry środek terapeutyczny przeciwko różnym uzależnieniom i powierzchownym błyskotkom. Zły obraz jest zastępowany dobrym obrazem, bogatym duchowo. Oczywiście najważniejsze jest to, że poprzez patrzenie na ikonę nawiązujemy modlitewny kontakt z Bogiem. Ikona jest pięknym oknem Bożej Obecności. Ale to nie wszystko! Istnieje na ziemi możliwość, aby oczami fizycznymi jak najdosłowniej oglądać samego Boga. W Ewangelii apostoł Filip poprosił Jezusa: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy” (por. J 14, 6-14). W odpowiedzi usłyszał: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”. Czyli, gdy Filip patrzył na Jezusa, widział Boga Ojca, bo Jezus jest także Bogiem. Istnieje pomiędzy Nimi doskonała jedność: „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”. Obecnie Jezus jest fizycznie dostrzegalny w Misterium Eucharystii. Gdy patrzymy na Konsekrowaną Hostię, patrzymy na Jezusa, a widząc Jezusa, widzimy Boga. To wszystko jest możliwe w czasie Mszy Świętej, a zwłaszcza w trakcie Adoracji Najświętszego Sakramentu. Gdy mamy przed oczami Świętą Hostię, wtedy możemy nasycać się Bożą Obecnością. Z pomocą fizycznego wpatrywania się przyjmujemy Boga do serca.

         Wierna praktyka Adoracji Eucharystycznej prowadzi do głębokiej wewnętrznej przemiany. Poprzez oczy człowiek nasyca się Bogiem, który przeobraża duszę na swe podobieństwo. Na ziemi potrzebna jest wiara, że Bóg wypełnia nas swą miłującą obecnością. Moment śmierci będzie wspaniałym ujawnieniem się tej prawdy.

         Kontemplacja ikony i Adoracja Najświętszego Sakramentu, to bezcenna pomoc na drodze do Wiecznego wpatrywania się w Boga. Panie, bądź uwielbiony, że już teraz na ziemi możemy na Ciebie patrzeć i Ciebie kontemplować…

6 maja 2015 (J 14, 6-14)Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.


   Komentarze i Dobra Homilia


Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Dzisiejsza albo najbardziej aktualna dostępna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia oraz Mocne Kazanie ojca Zygmunta Kwiatkowskiego SJ (najwcześniej po transmisji mszy świętej) (~10-25′):

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Mocne Kazanie
Źródło: Mocni w Duchu Live


   Msza z Abp Rysiem oraz Msza z Różańcem i nabożeństwo majowe


Transmisja dzisiejszej porannej mszy żywo z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem o godzinie 7:30 (albo ostatniej dostępnej retransmisji) oraz wieczornej Mszy Świętej w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi o godzinie 18:00, poprzedzonej Różańcem o 17:30 a zakończonej nabożeństwem majowym.

Czwartek, 6 maja 2021, godzina 7:30 – msza z Abp Rysiem

w transmisji z Sanktuarium: 17: 30 – różaniec, 18:00 msza święta, ok 18:45 nabożeństwo majowe.


Abp Ryś – Msza poranna
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Różaniec, Msza i Majowe
Źródło: Mocni w Duchu LiveRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl