Słowo na 7 czerwca

Słowo na 7 czerwca 2020. Msza Święta na żywo o 9:45 (dla dzieci), 18:00 i 20:30.7 czerwca 2020, Niedziela, Uroczystość Świętej Trójcy


X Niedziela zwykła, Uroczystość Świętej Trójcy, Rok A, II


Od 30 maja 2020 msze z arcybiskupem Rysiem są transmitowane w mniejszym wymiarze. Dostępne treści zamieszczamy TUTAJ.
Natomiast archiwum nauczania Księdza Arcybiskupa znajdziecie na stronie Archidiecezji Łódzkiej.

Abp-Ryś-kontynuacja-transmisji
Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś dziękuje i myśli o jakiejś formie kontynuacji transmisji ? (Podziękowanie wraz z fotografią pochodzi ze strony Archidiecezji Łódzkiej)


Jeśli szukasz aktualnej Ewangelii z rozważaniem kliknij tutaj. Poniżej natomiast znajdziesz Ewangelię oraz rozważanie i dobry komentarz na 7 czerwca 2020.
Kilka propozycji do wyboru:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂

Inną litanię, nowennę, czy modlitwę znajdziesz tutaj.Ewangelia (J 3, 16-18)


Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:


Jezus powiedział do Nikodema:


«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».


Wszystkie czytania znajdziesz TUTAJ.

Zoom – Serce Jezusa

W ramach Zoomu w czerwcowe soboty i niedziele pojawia się krótki komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego Ingi Pozorskiej – osoby świeckiej konsekrowanej – z cyklu Serce Jezusa.

  Zoom – Inga Pozorska    07.06.2020Komentarz z Pustelni


Komentarz z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii polecam szczególnie w dniach strapienia lub osamotnienia a tym bardziej profilaktycznie 🙂


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego


To się po prostu w głowie nie mieści! A cóż takiego? Prawda, którą wyraża tajemnicza formuła, wypowiadana codziennie przez chrześcijan. A jak brzmi? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…  Jeden Bóg w Trzech Osobach! Czy to możliwe? 
  
Patrząc na historię ludzkich poszukiwań Boga, można odnaleźć wiele cennych i ponadczasowych odkryć ludzkiego rozumu. Już w pradawnych czasach nie ograniczano się tylko do tego, co typowo doczesne. Pojawiały się wierzenia politeistyczne. Wskazywano, że istnieje świat bogów, którzy odpowiedzialni są za poszczególne dziedziny ziemskiego życia. Także i współcześnie na ołtarzach różnych bożków składane są ofiary, pełne oddania i poświęcenia. Nie można uznać tego za absolutne zło. Ujawnia się bowiem  potrzeba natury ludzkiej, aby oddać cześć temu, co boskie; przebłyskuje święta tęsknota za boskością. Niestety, tragedią jest tutaj błędny przedmiot tego absolutnego zaangażowania. Człowiek „umiera” nie dla prawdziwego Boga, ale dla jakiegoś wymyślonego bożka z politeistycznego panteonu. 

Drugie wielkie odkrycie, możliwe o naturalnych siłach rozumu, dotyczy prawdy o istnieniu Boga jako jedynego Stwórcy wszechświata. Pośród ludów pogańskich, naród izraelski został wybrany już przed wiekami, aby głosić monoteistyczną prawdę o Bogu jedynym. Chrześcijaństwo i islam podjęły celebrację tej prawdy. Św. Tomasz tłumaczy, że na skutek słabości zdolności poznawczych wielu ludzi, Bóg dokonał nadprzyrodzonego objawienia swego istnienia. Ale nie jest to konieczne. Odpowiednie przygotowanie filozoficzne i szczera pasja prawdy pozwalają bowiem już przy pomocy naturalnego światła rozumu dojść do stwierdzenia, iż musi istnieć jeden Bóg, który jest pierwszą i absolutną przyczyną wszelkiego istnienia. To Samoistne Istnienie jest źródłem istnienia każdego bytu. Nawet nieprzychylnie nastawieni do religii przedstawiciele oświecenia uznawali konieczność istnienia „Boskiego Zegarmistrza”, który ustawia zegar wszechświata. 

Świat bez boskości jest absurdem, na który nie zgadzają się nawet mało religijni ludzie. Dlatego poglądy ateistyczne na przestrzeni dziejów historii ludzkiej stanowią zdecydowaną mniejszość,  będąc przejawem „choroby” ludzkiego rozumu. Odkrycie Boga jako źródła wszystkiego ma miejsce także w poglądach panteistycznych i religiach naturalistycznych. Wielcy filozofowie, jak Spinoza, tłumaczyli, że Bóg i świat są doskonałą jednością. Współcześnie, koncepcje New Age na różny sposób oddają cześć boskości przenikającej świat. Nie ma tu negacji Boga. Bóg istnieje, ale człowiek także zyskuje status bycia Boskim Kreatorem. Wszystkie te poglądy i wierzenia są możliwe do przyjęcia przez naturalne światło ludzkiego rozumu.  

W tym naturalistycznym kontekście pojawia się jeszcze jedna prawda, która przekracza zdolności rozumienia przez rozum człowieka. Jest to świętowana dziś chrześcijańska prawda o Trójcy Świętej. Bóg jest jeden. Nie ma wielu bogów. Jednocześnie istnieją Trzy Osoby Boskie: Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jeden Bóg w Trzech Osobach. Każda Osoba jest Bogiem i zarazem wspólnie nie są trzema Bogami, ale jednym Bogiem. Na różny sposób usiłowano tłumaczyć tę przedziwną tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że rozum ludzki nie jest w stanie tej Tajemnicy wyjaśnić. Misterium Trójcy Świętej jest nadprzyrodzonym darem Bożego Objawienia. Naturalnie rzecz biorąc są tylko dwie możliwości. Trzy Osoby Boskie i trzech Bogów lub jedna Osoba i jeden Bóg. Serce nadprzyrodzonego chrześcijańskiego Misterium wyraża się w prawdzie o Trójcy Świętej. Tylko ten, kto pokornie chyli swój rozum przed tym niepojętym Misterium, może nazywać się chrześcijaninem. 

Uniżmy dzisiaj nasze umysły. Ufnym sercem kontemplujmy Boga Jedynego, który przychodzi w Trzech Osobach jako Ojciec, Syn i Duch Święty. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego… To nie tylko pobożna formułka. To święte słowa, które są mistycznym tchnieniem Nadprzyrodzonego Misterium Miłości i Prawdy. 

15 czerwca 2014 (J 3, 16-18)


Powyższy tekst i fotografia w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.


Nasz mini kalendarz liturgiczny z odpowiednimi do Ewangelii komentarzami z Eremu znajduje się TUTAJ.

Msza święta dla dzieci

Radosna Msza Święta dla Dzieci z posługą muzyczną zespołu Mocni w Duchu. Transmisja na żywo z parafii ojców Jezuitów w Łodzi w niedziele o godzinie 9:45.
Przewodniczy ojciec Remigiusz Recław SJ

Niedziela, 7 czerwca 2020 o godzinie 9:45:

       Mocni w Duchu Dzieciom – Msza Święta   7.06.2020Msza święta wieczorna

Dla tych, którzy wolą we mszy uczestniczyć wieczorem, msza święta o godzinie 18:00.
Przewodniczy ojciec Tomasz Rakowski SJ.

Niedziela, 7 czerwca 2020, godzina 18:00.

  Msza święta – o. Tomasz Rakowski SJ    7.06.2020
  Transmisja z kanału youtube JezuiciMsza święta ostatniej szansy 😉

Transmisja tylko na żywo z ostatniej niedzielnej mszy świętej o godzinie 20:30.
Transmisja wyłącznie online z łódzkiej parafii Najświętszego Imienia Jezus.
Przewodniczy ojciec Zygmunt Kwiatkowski SJ.

Niedziela, 31 maja 2020, godzina 20:30.

       Transmisja stała z kościoła Jezuitów w Łodzi


Adoracja online


Tu możesz trwać w modlitwie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie poprzez transmisję na żywo:

    Adoracja online 24h klasztor Sióstr Klarysek w SłupskuVideo nie działa? Kliknij małą ikonę listy w powyższym oknie (na monitorze komputera w prawym górnym rogu) i wybierz inną Adorację na żywo z rozwiniętego wykazu transmisji lub spróbuj przejść do Youtube.


Nabożeństwo Czerwcowe


Poniżej transmisja Nabożeństwa Czerwcowego online.
W czerwcu codziennie i wyłącznie na żywo o 17:30.


Video nie działa? Napisz lub sprawdź na Youtube.


Co jeszcze…


Polecamy też transmisje live z łódzkiego kościoła ojców Jezuitów:
● na kanale Mocni w Duchu TV Live
Msza święta o godzinie 18:00 i uroczystości
Różaniec na żywo codziennie o 20:30
Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15:00

● na kanale Mocni w Duchu Jezuici TV
Msze z modlitwą o uzdrowienie w ostatni poniedziałek miesiąca o 18:30 i niedzielę go poprzedzającą o 17:30.

● na kanale Jezuitów Msza niedzielna o 20:30

● od 1 czerwca na kanale Mocni w Duchu Dzieciom
Przepiękne Królestwo pn-pt 17:30 i sobota 11:00

● na stronie łódzkich Jezuitów transmisja stała audio
● na kanale o. Remiego prawie stała transmisja video:

Transmisja stała z kościoła Jezuitów w Łodzi może bywać nieaktywna


Transmisja video nie działa? Napisz lub sprawdź na Youtube.
Msze sprawowane są w dni powszednie o 7:00, 8:30, 18:00
a w niedzielę i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, 20:30


Natomiast jeśli chcecie wiedzieć czy msza z retransmisji jest ważna, posłuchajcie odpowiedzi ojca Remigiusza Recława SJ:

o. R. Recław – Czy transmisja mszy jest ważna?


Ponadto na Youtube lub stronie Msze-online znajdziecie wiele innych transmisji z mszy świętej na żywo niemal o każdej godzinie.

Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl