Ewangelia-i-komentarz-na-9-marca-2023

Słowo na 9 marca 2021. Ewangelia i rozważanie, msza i różaniec online.


9 marca 2021, Wtorek

III Wtorek Wielkiego Postu, Rok B, I, św. Dominika Savio, (inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (Mt 18, 21-35)


Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:


Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»

Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.

Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.

Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.

Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».».

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Uzdrawiające przebaczenie


            
Przebaczyć zawsze… Oto jedna z najważniejszych zasad, aby mieć sensowną codzienność. Różne sytuacje życiowe są u podstaw odczucia: „Doznałem zła”, „Doświadczyłam zła”. Krzywda może być rzeczywista lub tylko wyobrażona. Takie poczucie spontanicznie wyzwala spiralę negatywnych emocji i reakcji. Jeśli nie zostaną podjęte właściwe kroki, wtedy nieuchronnie grożą dotkliwe konsekwencje. Znika chęć do życia, które zaczyna przypominać krwawiącą ranę. Najgorzej, gdy plon zacznie zbierać logika zemsty i nienawiści. Jakże to smutny obraz świata po grzechu pierworodnym…

             Jezus zdecydowanie przełamuje egocentryczny i mściwy sposób myślenia. W rozmowie z Piotrem wskazuje, aby przebaczać „siedemdziesiąt siedem razy”, czyli w każdym przypadku (por. Mt 18, 21-35). Byłoby jednak wielkim błędem traktować to zalecenie jako zimny nakaz, który spada na kark i tak już uciemiężonego cierpieniem człowieka. Interpretacja przebaczenia jako niemiłosiernego obowiązku byłaby sprzeczna z Jezusowym zamysłem Miłosierdzia. W kontekście krzywdy, przebaczenie jest tak naprawdę zbawiennym lekiem. Aby ten lek mógł jak najskuteczniej działać, warto uświadomić sobie sens jego zażywania.

             Przede wszystkim najpierw dobrze jest sprawdzić, czy zło rzeczywiście zaistniało. Diabeł nieustannie krąży i szuka okazji, aby wsączyć w umysł człowieka oskarżającą kogoś myśl: „Ależ cię skrzywdził, ależ cię skrzywdziła”. Celem tej taktyki jest nastawienie jednych ludzi przeciwko drugim. Chwała Bogu za każdą sytuację, gdy ostrze pokusy zostaje stępione i unieszkodliwione. Pokój wraca.

             Niestety, istnieje wiele sytuacji, gdzie zło rzeczywiście zaistniało. Wtedy Jezus mówi zdecydowanie: „Przebacz, zawsze”. Problem polega na tym, że koncentrujemy się często na sobie i na doznawanej krzywdzie. To utrudnia, wręcz uniemożliwia postawę przebaczenia. Bezcenną pomocą jest właśnie wtedy oderwać się od swego „ja” i uświadomić sobie zło, które sami wyrządziliśmy innym. Kto jest pokorny i uczciwy, wiele zobaczy…To pozwoli dostrzec otrzymane od innych akty miłosiernego przebaczenia. Ostatecznie jesteśmy beneficjentami bezmiaru przebaczenia za nasze grzechy i słabości ze strony Boga. Kto ma oczy i uszy otwarte, ten z wrażenia aż za głowę się złapie, widząc ocean Bożego Miłosierdzia. Taka pokorna postawa serca otwiera na Ducha Świętego, który daje człowiekowi moc, aby w poczuciu „fundamentalnej przyzwoitości” przebaczyć. Czyż można wściekać się za niespłacony dług 1 monety, gdy wcześniej darowano nam zadłużenie warte „grube” miliony monet? Jakże niewyobrażalnie malutki jest nasz dar wobec tego, co sami otrzymaliśmy!

             Jeśli człowiek nie przebaczy, to niestety bardzo gorzko pożałuje. Na swej skórze dozna rygorów, jakie sam zastosował wobec kogoś innego. Otrzymane od Boga Miłosierdzie przestanie działać i w jego miejsce pojawią się wewnętrzne tortury ze strony „kata”, aż do oddania „całego długu”. Warto wiedzieć, że w czasach Jezusa dłużnik był oddawany w ręce kata, który torturował go, aby wydobyć informację o ewentualnie ukrytych pieniądzach. Widok torturowanego więźnia był też środkiem presji, aby ktoś z bliskich spłacił dłużnika i uchronił go od dalszych tortur.

             W duszy, która nie przebacza, tym katem są oskarżające myśli i szatan. Taki stan przypomina siedzenie na krześle w pokoju tortur. Szatan różnymi sofistycznymi metodami-myślami torturuje: bestialsko „przypala” i „rozrywa” duszę i ciało. Wszelkie oskarżycielskie i mściwe myśli w stanie nieprzebaczenia stają się jak smaganie biczem, którym szasta torturujący szatan. Ewentualne akty zemsty dają tylko doraźną ulgę, aby potem jeszcze bardziej „podpiekać” i rozkręcać spiralę nienawiści. Stan ten ustanie dopiero wtedy, gdy człowiek zaufa Jezusowi i posłusznie przebaczy. Wtedy w sercu pojawia się stan, który przypomina wyjście Słońca Bożego Miłosierdzia zza czarnych chmur wcześniejszego nieprzebaczenia.

             Tak więc warto z serca zawsze przebaczać, gdyż dzięki temu doświadczymy uzdrawiającej i kojącej mocy Bożego Miłosierdzia. Bóg Ojciec sprawia wtedy niezwykły cud. Nawet w najtragiczniejszej zewnętrznie sytuacji, ludzkie wnętrze odczuwa smak Nieba…

10 marca 2015 (Mt 18, 21-35)


Powyższy tekst i ilustracja w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.

Rok Świętego Józefa

Odpusty na Rok Świętego Józefa


   Komentarze video

Krótkie komentarze video do Słowa Bożego – jezuicki (~3′) i franciszkański (~5-7′) – z kapłańskim błogosławieństwem na dziś (jeżeli są dostępne).

Zoom – o. Remi Recław SJ
Źródło: Mocni w Duchu

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM conv.
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Dobra Homilia – Mocne Kazanie


Dzisiejsza albo najbardziej aktualna dostępna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia oraz mocne kazanie z Sanktuarium o ile jest dostępne (najwcześniej po transmisji mszy świętej) (~10-25′).

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Mocne Kazanie
Źródło: Mocni w Duchu Live


   Msza z Abp Rysiem oraz Msza z Różańcem


Transmisje dwóch mszy świętych:

1) Dzisiejszej porannej mszy żywo z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem o godzinie 7:30 albo ostatniej dostępnej retransmisji.

2) Wieczornej Mszy Świętej w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi o godzinie 18:00, poprzedzonej Różańcem o 17:30.

Wtorek, 9 marca 2021, godzina 7:30 oraz 17: 30/18:00.


Abp Ryś – Msza poranna
Źródło: Archidiecezja Łódzka

oo. Jezuici – Msza z Różańcem
Źródło: Mocni w Duchu LiveRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl