• Modlitwa zawierzenia Maryi z Dzienniczka świętej Faustyny

    Zanotowana w Dzienniczku przez świętą Faustynę, modlitwa zawierzenia Maryi: „Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć moją, i to, co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja. Okryj…