Koronka Zwycięstwa do Najdroższej Krwi Chrystusa

.

W lipcu tradycyjnie czcimy Najdroższą Krew Chrystusa. Poniżej kolejna, prosta i krótka modlitwa ku czci Najdroższej Krwi Chrystusa, czyli Koronka Zwycięstwa, należąca do modlitw egzorcyzmowych, które w odróżnieniu od egzorcyzmu może odmawiać każdy wierny z prośbą o ochronę od zła i szatana. Tę koronkę odmawiamy tradycyjnie na różańcu.

Inną litanię, modlitwę czy nowennę znajdziesz tutaj.

Opcjonalne tło dźwiękowe (śpiew ptaków)


Koronka Zwycięstwa do Najdroższej Krwi Chrystusa


Na początkowych paciorkach


W Imię Ojca …

Ojcze Nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Wierzę w Boga …


Na dużych paciorkach


P. A oni zwyciężyli dzięki Krwi Baranka –
W. i dzięki słowu swojego świadectwa. (Ap 12, 11)
.


Na małych paciorkach


P. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy –
W. Wybaw nas!
(10x)


Na zakończenie


Ojcze Przedwieczny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa,
– na zadośćuczynienie za grzechy całego świata,
– za konających i za zmarłych w czyśćcu
– oraz dla odnowienia Kościoła w Duchu Świętym. Amen.

Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas Krwią swoją odkupił!

Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas Krwią swoją uwolnił!
Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas Krwią swoją uświęcił!Litania do Wszystkich Świętych – kliknij tutaj.


Inne litanie, modlitwy i nowenny znajdziesz tutaj.