Prezydent szanuje tradycję i wiarę

Modlitwa o Cud

.

„O cud Cię błagam
większy niż nad Wisłą,
CUD wybawienia
od innej zarazy,
o PREZYDENTA,
co powiedzie w przyszłość,
nie depcząc świętych
przeszłości ołtarzy…
Boże Wszechmocny,
wszak Ty możesz wszystko,
więc skłoń raz jeszcze
dłoń Twą miłosierną,
pochyl się Panie
nad naszą OJCZYZNĄ,
spragnioną Ciebie,
choć nie zawsze wierną.
Dostrzeż w niej choćby
pięciu sprawiedliwych
i dla nich oszczędź
sodomskiej zagłady,
a chcąc kraj karać
jak Gomory ziemię
wspomnij na naszych męczenników ślady.
O Święty Boże,
Mocny, Nieśmiertelny,
o znieważany tylu obelgami,
dla łez niewinnych
bądź nam miłosierny,
w godzinie próby
zmiłuj się nad nami…”

Wiersz otrzymaliśmy dzisiaj, na tę chwilę nie znamy autora. Być może cud nie jest niekonieczny, jednak jako Naród dosyć zaznaliśmy niedoli, niesprawiedliwości i wyzysku, dlatego mimo wszystko prośmy gorliwie!


Inne litanie i modlitwy znajdziesz tutaj.


MODLITWA O POKÓJ NA MOTYWACH LISTU DO EFEZJAN NA CZAS KRYZYSU I PANDEMII.