Modlitwy Ojca Świętego Leona XIII

.Poniżej znajdziecie tekst modlitwy własnoręcznie spisanej 29 lipca 1886 roku przez Ojca Świętego Leona XIII, którą zalecił on odmawiać po każdej mszy świętej wraz z błaganiem skierowanym do Maryi i wezwaniem do świętego Michała Archanioła. Modlitwy, które tu publikujemy, poprzedzają modlitwę egzorcyzmu ułożoną przez Leona XIII, której odmawianie w chwili obecnej jest zarezerwowane dla kapłanów1.

Od 1934 roku do każdego odmówienia poniższego nabożeństwa przypisane jest przez papieża Piusa XI 10 lat odpustu.


Modlitwy Leona XIII do odmawiania po mszy świętej


Można tę modlitwę ofiarować w intencji Ojca Świętego i Kościoła Świętego, w intencji rodzin, dzieci i młodzieży.

Zgodnie ze wskazówkami Ojca Świętego Leona XIII po mszy świętej odmawiamy:


Trzykrotne Pozdrowienie Anielskie (x 3)


Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.


Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen


Antyfona – Salve Regina


Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.

Przeto, Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.


Inwokacja – Modlitwa Leona XIII do świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen
2.


Odpust 10 lat. Pap. Pius XI 18. V. 1934


Modlitwa Leona XIII polecana przez Papieża Franciszka


Papież Franciszek od początku swego pontyfikatu dawał wyraz swojej czci wobec świętego Archanioła Michała3. Zachęca również wiernych do częstego odmawiania modlitwy do świętego Michała Archanioła. Prosił o to wiernych w październiku 2018 roku przypominając o wartości codziennego odmawiania Różańca i zapraszając, by na zakończenie zwrócić się do Maryi oraz do świętego Michała Archanioła modlitwami Pod Twoją obronę oraz wymienioną wyżej modlitwą Leona XIII.


1   Decyzja Świętego Officjum z 1944 roku znosząca wcześniejsze pozwolenie z 1925 roku dotyczy oczywiście jedynie egzorcyzmów uroczystych, odmawianych W imię Kościoła. Nie dotyczy ona natomiast egzorcyzmów prostych, które może odmawiać każda osoba wierząca jeżeli tylko jest ochrzczona w sprawach jej samej dotyczących. Por.: „Niektóre modlitwy noszą tytuł egzorcyzmu, choć nie są zastrzeżonym dla kapłana rytuałem złożonym z części chwalebnej, błagalnej i na końcu rozkazującej. Sprawowanie tej ostatniej jest szczególnie niebezpieczne, dlatego powinien to robić biskup lub kapłan posiadający święcenia egzorcystatu i dekret biskupa. Wtedy działa w posłuszeństwie Kościołowi i ma jego ochronę. Świecki może użyć formy rozkazującej, kiedy dręczenia dotyczą jego samego. Może wtedy powiedzieć np.: „W imię Jezusa Chrystusa szatanie idź przecz ode mnie!”. W intencji innej osoby może odmówić modlitwę do Św. Michała Archanioła, ułożoną przez papieża Leona XIII. Natomiast jeżeli natrafimy na modlitwę w której są zwroty bezpośrednio do demona, to naprawdę lepiej tego samemu nie ruszać. Tak samo, jeżeli już wiemy, że osoba jest opętana, to lepiej zaprowadzić ją do księdza egzorcysty, niż kombinować coś samemu. Znam przypadki, że osoba która sama próbowała rozkazywać złemu duchowi, została przez niego pokonana i sama potem potrzebowała egzorcyzmów”.

2   Podajemy obowiązujący polski tekst tej modlitwy, zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 26 listopada 1999 r. (302. Zebranie Plenarne, dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 12 maja 2001 r. (Prot. 59/00/L). Za: Rytuał Rzymski, Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2002, s. 102.

3   Por. Pomnik św. Michała Archanioła, „Gazeta św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie” 85 (2013) nr 18, s. 2.

 


Inne litanie, modlitwy i nowenny znajdziesz tutaj.