Sentencje świętego Ignacego z Loyoli z mini komentarzem na Rok Ignacjański


W ramach Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego – trwającego od 20 maja 2021 do 31 lipca 2022 roku
z okazji 500 lat od nawrócenia i 400 lat od kanonizacji świętego Ignacego – zebraliśmy w tym miejscu 56 trzyminutowych odcinków z życiowymi i praktycznymi sentencjami świętego Ignacego z Loyoli z krótkimi i praktycznymi komentarzami ojca Remigiusza Recława SJ.

Proponujemy rozważanie jednej sentencji świętego Ignacego codziennie przez dwa miesiące albo po jednej tygodniowo (łącząc odcinki 6 i 7, 10 i 11, 34 i 35 oraz 54 i 55) przez rok (52 tygodnie), bądź wyrywkowo czy w dowolnym innym systemie.


Przejdź do odcinka:

 1,    2,   3,    4,   5,   6,   7,   8,   9,  10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56.


   1. Cokolwiek mówisz w sekrecie… (~2-3′)„Cokolwiek mówisz w sekrecie, tak to wyrażaj, jakbyś mówił to wobec wszystkich ludzi”.

Święty Ignacy Loyola

Sentencje św. Ignacego
1. Cokolwiek mówisz w sekrecie…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   2. Niezawiniona burza (~2-3′)


Burza, która bez naszej winy przeciw nam się sroży, jest zapowiedzią rychłej korzyści w przyszłości”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
2. Burza, która bez naszej winy przeciw nam…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   3. «Chcę» i «nie chcę» (~2-3′)


„«Chcę» i «nie chcę» nie mieszkają w naszym domu”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
3. „Chcę” i „Nie chcę” nie mieszkają w naszym domu.
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   4. Trudniej jest powściągnąć ducha niż ciało. (~2-3′)


„Trudniej jest powściągnąć ducha niż ciało”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
4. Trudniej jest powściągnąć ducha niż ciało.
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   5. Gotowość do drogi (~2-3′)


„Pracownicy w Winnicy Pańskiej jedną nogą tylko powinni stać na ziemi, drugą zaś winni trzymać podniesioną i gotową do wyruszenia w drogę”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
5. Pracownicy w Winnicy Pańskiej jedną tylko nogą…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   6. O zgodzie z Kościołem (cz. 1.) (~2-3′)


„Tak dalece powinniśmy być w zgodzie z Kościołem, ażeby uznać za czarne to, co naszym oczom wydaje się białe, jeśliby Kościół określił to jako czarne”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
6. Tak dalece winniśmy być w zgodzie z Kościołem… (cz.1.)
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   7. O zgodzie z Kościołem (cz. 2.) (~2-3′)


„Tak dalece powinniśmy być w zgodzie z Kościołem, ażeby uznać za czarne to, co naszym oczom wydaje się białe, jeśliby Kościół określił to jako czarne”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
7. Tak dalece winniśmy być w zgodzie z Kościołem… (cz.2.)
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl  8. Liczne sprzeciwy (~2-3′)


„Doświadczenie uczy nas, że tam, gdzie napotyka się liczne sprzeciwy, można zazwyczaj spodziewać się większych owoców”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
Doświadczenie uczy nas, że tam, gdzie napotyka się na liczne sprzeciwy…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   9. Zaparcie się własnej woli (~2-3′)


„Wyżej należy cenić zaparcie się własnej woli, niż wskrzeszanie umarłych”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
9. Wyżej należy cenić zaparcie się własnej woli, niż wskrzeszanie umarłych.
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   10. Bezrozumne posłuszeństwo (~2-3′)


„Ci, co tylko wolą są posłuszni, rozum ich zaś jest przeciwny, są w zakonie jedną tylko nogą”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
10. Ci, co tylko wolą są posłuszni, rozum ich zaś jest przeciwny, są w zakonie jedną tylko nogą.
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   11. Posłuszeństwo potrzebuje przekonania rozumu (~2-3′)


„Ten, kto ma wstąpić do zakonu, niech wie, że nie będzie tam miał wytchnienia i spokoju, chyba że obiema nogami, to jest wolą i rozumem przekroczy próg zakonny”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
11. Kto ma wstąpić do zakonu, niech wie, że nie będzie tam miał wytchnienia i spokoju, chyba że…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   12. Wymówki ciała (~2-3′)


„Winniśmy zawsze mieć w podejrzeniu wymówki ciała, bo zwykło ono słabością sił usprawiedliwiać ucieczkę przed trudem”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
12. Winniśmy zawsze mieć w podejrzeniu wymówki ciała, bo zwykło ono…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   13. Rozmowa o rzeczach Bożych (~2-3′)


„Choćby nawet z najgorszym człowiekiem nawiązało się rozmowę o rzeczach Bożych, zawsze z tego płynie zysk niemały”.

Święty Ignacy Loyolav
Sentencje św. Ignacego
13. Choćby nawet z najgorszym człowiekiem nawiązało się rozmowę o rzeczach Bożych…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   14. Zmiana wewnętrzna zamiast zewnętrznej (~2-3′)


„Zmiana miejsca pobytu nie zmienia obyczajów. Jeśli niedoskonały nie opuści sam siebie, wcale nie będzie lepszy gdzie indziej, niż jest tutaj”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
14. Zmiana miejsca pobytu nie zmienia obyczajów. Jeśli niedoskonały nie opuści sam siebie…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   15. Ujarzmianie ducha (~2-3′)


„O ile bardziej należy się wysilać, aby ujarzmić ducha niż ciało”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
15. O ile bardziej należy się wysilać, aby ujarzmić ducha niż ciało.
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   16. Zaufanie Bogu plus własne staranie (~2-3′)


„Niech to będzie pierwszą zasadą w działaniu: Tak Bogu ufaj, jakby całe powodzenie spraw zależało tylko od Boga, a nie od ciebie. Tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś ty sam miał to wszystko zdziałać, a Bóg nic”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
16. Tak Bogu ufaj, jakby całe powodzenie spraw zależało tylko od Boga…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   17. Nie należy sądzić innych, według własnych słabości (~2-3′)


„Człowiek zły łatwo innych posądza o zło, podobnie jak ten, co ma zawroty głowy, myśli, że wszystko dookoła niego wiruje”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
17.Człowiek zły łatwo innych posądza o zło…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   18. Pomocne błędy (~2-3′)


„Ten, kto popełnił błąd, niech nie upada na duchu, bo i błędy pomagają do zdrowia duszy”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
18. Ten, kto popełnił błąd, niech nie upada na duchu, bo i błędy pomagają do zdrowia duszy.
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   19. Robić jedną rzecz. (~2-3′)


„Ten robi najwięcej, kto robi dobrze jedną rzecz”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
Ten robi najwięcej, kto robi dobrze jedną rzecz.
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   20. Szacunek wobec różnorodności dróg (~2-3′)


„Jest rzeczą wielce niebezpieczną chcieć prowadzić wszystkich tą samą drogą do doskonałości”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
20. Jest rzeczą wielce niebezpieczną chcieć prowadzić wszystkich tą samą drogą do doskonałości.
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   21. Podwójne rozeznanie: przed i po (~2-3′)


„Przewidywać i planować to, co ma się zrobić, a po zrobieniu zbadać to i ocenić; To najpewniejsze zasady dobrego działania”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
21. Przewidywać i planować to, co ma się zrobić, a po zrobieniu zbadać to i ocenić…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   22. Przyjacielskie upomnienie (~2-3′)


„Wielką pomocą do postępu jest przyjaciel, któremu pozwoliłeś upominać cię za twoje uchybienia”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
22. Wielką pomocą do postępu jest przyjaciel, któremu pozwoliłeś upominać cię za twoje uchybienia.
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   23. Szkodliwe skrajności (~2-3′)


„Zarówno oziębłość jak i nadmierny zapał mogą powodować choroby duszy”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
23. Zarówno oziębłość jak i nadmierny zapał mogą powodować choroby duszy.
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   24. Miara postępu duchowego (~2-3′)


„Źle się mierzy postęp duchowy wedle oblicza, gestów, łatwości natury lub zamiłowania do samotności. Miarę tę należy brać z mocy, z jaką ktoś przezwycięża samego siebie”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
24. Źle mierzy się postęp duchowy wedle oblicza, gestów, łatwości natury lub …
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   25. Przeszkodzić nawet jednemu grzechowi (~2-3′)


„Jest bardzo wartościowe przeszkodzić nawet tylko jednemu grzechowi, choćby za cenę wszystkich trudów i trosk tego życia”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
25. Jest bardzo wartościowe przeszkodzić nawet tylko jednemu grzechowi…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   26. Niebezpieczne lekceważenie (~2-3′)


„Zazwyczaj większe niebezpieczeństwo kryje się w lekceważeniu małych grzechów, niż bardzo wielkich”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
26. Zazwyczaj większe niebezpieczeństwo kryje się w lekceważeniu małych grzechów
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   27. Uwolnienie szczególnie wewnętrzne (~2-3′)


„Jedynie ten, co nie tylko od świata, ale i od samego siebie się uwolnił, może uważać, że zasługuje na miano zakonnika”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
27. Jedynie ten, co nie tylko od świata, ale i od samego siebie się uwolnił…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   28. Dobre intencje (~-3′)


„Niech wszyscy usiłują mieć dobre intencje. To znaczy: niech szukają Boga i wyzbywają się miłości do tego, co ziemskie, aby wszystko kochać w Bogu i Boga we wszystkim”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
28. Niech wszyscy usiłują mieć dobre intencje. To znaczy…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   29. Różnorodność dróg i darów (~2-3′)


„Są różne drogi do doskonałości, bo różne i liczne są dary Ducha Świętego”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
29. Są różne drogi do doskonałości, bo różne i liczne są dary Ducha Świętego.
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   30. «Magis», czyli «lepiej» (~2-3′)


„Ten kogo wiąże tak wielki obowiązek służenia Bogu, nie może się zadowolić przeciętną pracą i służbą” (MAGIS).

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
30. Ten, kogo wiąże tak wielki obowiązek służenia Bogu… (MAGIS)
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   31. Atak od najsłabszej strony (~2-3′)


„Szatan, mając zaatakować człowieka bada najpierw, jaka jest jego słaba strona i w czym jest najbardziej opieszały. I właśnie w tym miejscu będzie atakował”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
31. Szatan, mając zaatakować człowieka, bada najpierw, jaka jest jego słaba strona…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   32. Do radości przez pokorę i posłuszeństwo (~2-3′)


„Synu mój, chcę, żebyś był uśmiechnięty i radosny w Panu. Zakonnik bowiem nie ma żadnej przyczyny do smutku, a wiele do radości. Ażebyś zaś zawsze mógł być pogodny i radosny, bądź zawsze pokorny i posłuszny”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
32. Synu mój, chcę, żebyś był uśmiechnięty i radosny w Panu…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   33. Zaniedbania prowadzą do smutku. (~2-3′)


„Niedbalstwo i oziębłość sprawiają, że wszystkie prace są smutne”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
33. Niedbalstwo i oziębłość sprawiają, że wszystkie prace są smutne.
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   34. Służyć i chwalić Boga («O tyle, o ile» cz. 1) (~2-3′)


„Człowiek w takiej mierze ma się posługiwać stworzeniami, w jakiej mu one pomagają do osiągnięcia celu życia: czyli służby i chwały Bożej. W takiej zaś mmierze ma się ich pozbywać, w jakiej są przeszkodą do tego celu”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
34. Człowiek w takiej mierze ma się posługiwać stworzeniami… (cz.1)
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   35. Jak używać stworzeń («O tyle, o ile» cz. 2) (~2-3′)


„Człowiek w takiej mierze ma się posługiwać stworzeniami, w jakiej mu one pomagają do osięgnięcia celu życia: czyli służby i chwały Bożej. W takiej zaś mmierze ma się ich pozbywać, w jakiej są przeszkodą do tego celu”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
35. Człowiek w takiej mierze ma się posługiwać stworzeniami… (cz.2)
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   36. Nawyk zmieniać nawykiem (~2-3′)


„Trzeba jednej skłonności przeciwstawiać inną skłonność, nawykowi inny nawyk, podobnie jak jeden klin wybija się innym klinem”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
36. Trzeba jednej skłonności przeciwstawiać inną skłonność, nawykowi inny nawyk…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   37. Nie ilość, ale wewnętrzne smakowanie (~2-3′).


„Nie obfitość wiedzy ale jej wewnętrzne odczuwanie i smakowanie zadowala i nasyca duszę”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
37. Nie obfitość wiedzy ale jej wewnętrzne odczuwanie i smakowanie zadowala i nasyca duszę.
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   38. Boski paradoks (~2-3′)


„Być nieogarnionym przez największe, a jednocześnie mieszkać w najmniejszym – boską jest rzeczą”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
38. Być nieogarnionym przez największe, a jednocześnie mieszkać w najmniejszym – boską jest rzeczą.
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   39. Pracowity Bóg (~2-3′)


„Bóg działa i pracuje dla mnie we wszystkich rzeczach stworzonych na obliczu ziemi; znaczy to, że postępuje On, jak ktoś pracujący”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
39. Bóg działa i pracuje dla mnie we wszystkich rzeczach stworzonych na obliczu ziemi.
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   40. Mądra nieufność (~2-3′)


„Najbardziej boję się tych, którzy jedną ręką sieją, a drugą burzą”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
40. Najbardziej boję się tych, którzy jedną ręką budują, a drugą burzą.
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   41. Brak umiaru (~2-3′)


„Wskutek braku umiaru dobro zamienia się w zło, a cnota w wadę”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
41. Wskutek braku umiaru dobro zamienia się w zło, a cnota w wadę.
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   42. Szkodliwy pośpiech (~2-3′)


„To co się osiąga ze zbytnim pośpiechem zazwyczaj nie jest trwałe. I nie tylko, jest także przyczyną upadku”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
42. To, co się osiąga ze zbytnim pośpiechem zazwyczaj nie jest trwałe…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   43. Waga precyzji (~2-3′)


„Kto mało precyzuje, ten mało wie, a jeszcze mniej uczy innych”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
43. Kto mało precyzuje, ten mało wie, a jeszcze mniej uczy innych.
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   44. Wybierać większy pożytek (~2-3′)


„Jeśli nie można wszystkim zadośćuczynić, należy raczej wybrać tych, po których można spodziewać się większego pożytku w Panu”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
44. Jeśli nie można wszystkim zadośćuczynić, należy raczej wybrać tych, …
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   45. Walka działaniem przeciwnym (~2-3′)


„Jeżeli nieprzyjaciel stawia przed moimi oczami sprawiedliwość, przeciwstawiam mu natychmiast miłosierdzie; jeżeli miłosierdzie, to ja przeciwnie, przypominam sobie sprawiedliwość”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
45. Jeżeli nieprzyjaciel stawia przed moimi oczami sprawiedliwość, przeciwstawiam mu…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   46. Unikać porównań i kopiowania (~2-3′)


„Powinniśmy unikać robienia porównań między nami, co jeszcze żyjemy, a błogosławionymi, którzy żyli w dawnych czasach…”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
46. Powinniśmy unikać robienia porównań między nami, co jeszcze żyjemy, a błogosławionymi…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   47. Raczej czyny niż słowa (~2-3′)


„Miłość winno się zakładać więcej na czynach niż na słowach”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
47. Miłość winno się zakładać więcej na czynach niż na słowach.
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl


   48. Przekraczanie własnej wygody (~2-3′)


„Bez wątpliwości oznaką największej cnoty jest zdolność do obcowania z Panem przy różnych zajęciach niż tylko w jakimś jednym”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
48. Bez wątpliwości oznaką większej cnoty jest zdolność do obcowania z Panem…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   49. Ukochanie Męki Jezusa (~2-3′)


„Wszystek miód, jaki można zebrać z kwiatów świata, nie ma w sobie tak wielkiej słodyczy, jak żółć i ocet Pana Naszego Jezusa Chrystusa”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
49. Wszystek miód, jaki można zebrać z kwiatów świata, nie ma w sobie tak wielkiej słodyczy…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   50. Fundament Słuchania (~2-3′)


„Nie będąc nazbyt skorym do mówienia, starałbym się uważnie i spokojnie słuchać, aby potem móc lepiej odpowiedzieć, albo też powstrzymać się od zabierania głosu”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
50. Nie będąc nazbyt skorym do mówienia, starałbym się słuchać uważnie i spokojnie
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   51. Łączyć, nigdy nie dzielić (~2-3′)


„W samym towarzystwie niech nie istnieje ani się nie ujawnia skłonność umysłów do jakichkolwiek stronnictw. Niech raczej objawia się powszechna miłość, która by wszystkie te stronnictwa, choćby były wzajemnie przeciwne, ogarniała w Panu”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
51. W samym Towarzystwie niech nie istnieje ani się nie ujawnia skłonność umysłów do…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   52. «Bez przesady» (~2-3′)


„Powiedzenie «Bez przesady» należy stosować do wszystkiego, nawet do samej sprawiedliwości…”

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
52. Powiedzenie „Bez przesady” – należy stosować do wszystkiego, nawet do samej sprawiedliwości…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   53. Święty zapał (~2-3′)


„Starajcie się podtrzymywać w sobie święty i roztropny zapał tak w nauce, jak i w zdobywaniu cnót. W jednej i w drugiej dziedzinie więcej wart jest jeden intensywny akt, niż tysiąc ospałych”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
53. Starajcie się podtrzymywać w sobie święty i roztropny zapał tak w nauce, jak i w …
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   54. Usypiający brak trudności (~2-3′)


„Kiedy wszystko układa się bardzo pomyślnie, istnieje groźba, że co do służenia Bogu, mogłoby być o wiele lepiej”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
54. Kiedy wszystko układa się bardzo pomyślnie, istnieje groźba, że …
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   55. Różne osoby mają różne pokusy (~2-3′)


„Sposób postępowania nieprzyjaciela wobec początkujących w służbie Bogu polega zazwyczaj na tym, że stawia przed nimi różne przeciwności i przeszkody. Podsuwa na przykład takie myśli: «Czy możesz spędzić całe życie w ten sposób…?»”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
55. Sposób postępowania nieprzyjaciela wobec początkujących w służbie Bogu polega …
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl   56. Ukochać krzyż własnych trudności i oschłości (~2-3′)


„Nie ma tak wielkiego ciężaru, który nie wydawałby się lekki i słodki dla tego, kto postępuje z gorliwości, zapałem i wewnętrzną pociechą”.

Święty Ignacy LoyolaSentencje św. Ignacego
56. Nie ma tak wielkiego ciężaru, które nie wydawałby się lekki i słodki dla tego…
ojciec Remi Recław SJ
Źródło: remi.jezuici.pl