Słowo-na-1-stycznia-2023

Słowo na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w niedzielę, 1 stycznia 2023. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze

1 stycznia 2023, Niedziela

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w Oktawie Bożego Narodzenia (patronka dnia: tu; inne oficjum: tu)

Czytania i aklamacja przed Ewangelią    +

  Ewangelia (Łk 2, 16-21)

Nadano Mu imię Jezus

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Oto Słowo Pańskie.

   Rozważanie Ojca Pustelnika


*Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Z Maryją w drogę

No to wyruszamy… Co wydarzy się? Gdzie dotrzemy? Samotnie czy z kimś?… Mam teraz przed oczami znamienne wspomnienie… Ruiny Kościoła Najświętszej Maryi Panny w Efezie. Pierwszy kościół na świecie pod wezwaniem Maryi. Dokładnie w tym miejscu ojcowie soborowi w roku 431 uroczyście potwierdzili, że Maryja jest Theotokos, czyli Matką Boga. I oto teraz było tutaj zaledwie kilka osób. Zarazem kilkaset metrów dalej nieustannie sunął potężny tłum turystów, którzy zdążali oglądać starożytne ruiny Efezu. Uderzający był fakt, że przestrzeń będąca swoistym „źródłem Maryjnym” znalazła się całkowicie poza horyzontem zainteresowań…

Dzisiaj w kalendarzu mamy pierwszy dzień nowego roku. Wielu ludzi wyruszy w kolejny etap życia „bez Maryi”. Tak, jak owi turyści. To wielka strata, gdyż Maryja już „od samego początku” pragnie każdego wesprzeć w życiowych zmaganiach.

W Efezie istnieje jeszcze jedno bardzo ciekawe miejsce zwane „Meryemana”, gdzie wedle tradycji przez kilka lat mieszkała Maryja pod opieką św. Jana. Przybywa tutaj wielu muzułmanów, którzy traktują Maryję z wielkim szacunkiem, ale tylko jako „Matkę Jezusa”. Wszystko pozostaje na „poziomie ludzkim”. Niektórzy chrześcijanie podobnie rozumują. Wprawdzie uznają, że Jezus jest Bogiem i Człowiekiem, ale Maryja jest określana jedynie jako „postać historyczna”. Nie ma jakichś szczególnych predyspozycji, aby współcześnie pomagać komukolwiek.

Obok takich postaw pojawiła się także tendencja „ubóstwienia” Maryi. W niektórych formach pobożności Maryję zaczęto traktować jako „Dobrą Boginię”, która w obszarze przeżyć jest ważniejsza nawet od Jezusa i chroni przed „Złym Bogiem Ojcem”. Taka postawa jest przejawem religii naturalnej. W starożytnym Efezie słynny był kult matczynej bogini, „Wielkiej Artemidy Efeskiej”. Pomimo „pobożnego powabu”, koncepcja „Maryi Bogini” jest całkowicie sprzeczna z Ewangelią.

W świetle tych poszukiwań, dzisiejsza uroczystość jest bezcenną pomocą. Oto w pierwszy dzień nowego roku przeżywamy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Nasza świadomość zostaje uwrażliwiona na fakt istnienia Maryi, której życie ma wiele cech szalenie inspirujących. Zarazem Maryja nie jest tylko „Matką Jezusa”, nie jest aż „Matką Boginią”, ale pokornie pragnie służyć nam jako „Matka Boża”. Jeżeli tak będziemy postrzegać Maryję, wtedy Jej obecność przyniesie nam bezmiar dobrych skutków w codziennych zmaganiach.

Ojcowie soborowi w Efezie w roku 431 mocno zaakcentowali fakt, że Jezus jest jedną osobą, w której są zespolone ze sobą dwie odmienne natury: ludzka i boska. Maryja dała Jezusowi ciało, zarazem będąc matką „całego Jezusa, Boga i Człowieka”, a nie tylko „Jego ludzkiej części”. Dlatego Maryję możemy nazywać Matką Boga. Z prawdy tej wynika, że Maryja nie będąc Bogiem, ma jednocześnie niepowtarzalną moc wstawienniczą u Boga. Kto nie czerpie z Maryjnej pomocy, ten traci najcenniejsze źródło orędownictwa.

Św. Łukasz stwierdza: „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”. Zapis ten rozjaśnia nam misterium Maryjnego orędownictwa. Otóż serce Maryi jest „duchową przestrzenią”, gdzie poszczególne sprawy są z wielką wrażliwością dostrzegane i zachowywane. Zarazem nie jest to tylko „magazyn” chaotycznie nagromadzonych doznań, uczuć i myśli. Cały „ten zestaw” jest przedmiotem rozważania, które polega na poszukiwaniu istoty zaistniałych doświadczeń oraz sensu całości zdarzeń i wydarzeń. Jest to proces poszukiwania wzajemnych relacji, co ostatecznie umożliwia odkrywanie Woli Bożej.

Maryja słucha Boga i zarazem jako Matka Boża słucha każdego człowieka. Dzięki temu jest w Chrystusie wspaniałą Pośredniczką i Orędowniczką, która nasze „chaotyczne wołania” przedstawia Bogu w „wersji uporządkowanej”. Zarazem pomaga nam przyjąć dar Bożej odpowiedzi. W ten sposób Maryja jako Matka Boża jest w stanie współcześnie pomagać nam w odkrywaniu i podejmowaniu Woli Bożej. Kto nie chce „wylecieć” z dobrej drogi, sensownie zrobi, gdy już od pierwszego dnia nowego roku wyruszy w dalszą życiową podróż razem z Maryją, Matką Bożą.

1 stycznia 2015 (Łk 2, 16-21)


Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 855 dostępny od 21:00 (~5-35′). 

Słowo na jutro
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu  (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Homilia
Ks abp Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka