Słowo-na-12-sierpnia-2022

12 sierpnia 2022. Słowo na 19 piątek okresu zwykłego w roku II. Czytania, Ewangelia i komentarz


12 sierpnia 2022, Piątek

Piątek XIX tygodnia okresu zwykłego (rok II; inne oficjum: tu)

● Czytania
● Ewangelia
● Rozważanie Ojca Pustelnika (lectio ~2-3′)
● Inne komentarze (video ~3-35′)

+   Wszystkie czytania – rozwiń

  Ewangelia (Mt 19, 3-12)


Nierozerwalność małżeństwa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:


Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?»

On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela».

Odparli Mu: «Czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją?»

Odpowiedział im: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę – chyba że w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo».

Rzekli Mu uczniowie: «Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić».

On zaś im odpowiedział: «Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są także bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!»Oto Słowo Pańskie.


   Rozważanie Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Wyjść za niego?


     Postanowiła wyjść za mąż. Właśnie za niego. Wielokrotnie otrzymała sugestię, że jest to błędny wybór. Przesłanki, że planowane małżeństwo, to w przyszłości jedna wielka katastrofa, były aż nadto ewidentne. Niestety, zaślepienie było tak silne, że sakrament został zawarty. Wystarczyło kilka miesięcy, by wszystko rozsypało się w drobny mak. Porządnie poszarpane nerwy i głębokie zranienia na całe życie. A można było tego wszystkiego uniknąć …

      Małżeństwo jest świetnym pomysłem Pana Boga. Rewelacyjnie odzwierciedla bogactwo niezwykłego życia Miłości w Trójcy Świętej. Znaczy to, że gra idzie o bardzo wysoką stawkę! Dlatego warto zdać sobie sprawę z walki duchowej, która się dokonuje. Na horyzoncie pojawia się zły duch i Duch Święty. Strategia oddziaływania jest oczywiście radykalnie odmienna.

      Zły duch, w sensie niewłaściwych myśli lub konkretnego osobowego zła, podsuwa dwie zasadnicze pokusy. Najpierw dąży do tego, żeby jak najmniej i jak najgorzej przygotować się do tej wspólnej drogi życia. Stąd nieraz pochopne, pozbawione należytego przygotowania decyzje. Szczerze mówiąc, wiele związków małżeńskich nigdy nie powinno zaistnieć! Niejednokrotnie potężne problemy małżeńskie są konsekwencją wcześniejszego niewłaściwego dobrania się. I nie chodzi tu przede wszystkim o dopasowanie seksualne, ale o głębsze postrzeganie i przeżywanie różnych życiowych spraw oraz uwarunkowania rodzinne. Dlatego lepiej nawet zrezygnować tuż przed złożeniem przysięgi małżeńskiej, niż ją wypowiedzieć i potem nie dotrzymać. W ostateczności, jeśli trzeba, Wolą Bożą może być nawet ucieczka ze ślubnego kobierca… Chwile stresu, ale potem ocalone całe życie i może wieczność…

      Złych duch podsuwa banalizującą myśl: „Jak coś będzie nie tak, to się po prostu rozwiedziecie”. Niestety, pomysł ten jest współcześnie często wdrażany w życie. I to jest właśnie druga zasadnicza metoda szatańskiej pokusy w zaistniałym małżeństwie. Zły duch dąży do rozbicia i rozwodu. Wszak słowo diabeł oznacza „ten, który dzieli”. Doprecyzujmy, że nie ma czegoś takiego, jak rozwód lub unieważnienie małżeństwa. „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6). Nawet Kościół nie ma władzy unicestwiania tego, co w mocy Boga zaistniało. Możliwe jest jedynie tzw. stwierdzenie nieważności małżeństwa. Różnica jest wielka. Rozwód lub unieważnienie oznacza, że coś istniało i zostało unicestwione. Stwierdzenie nieważności natomiast wskazuje, że coś nie zaistniało, gdyż nie były spełnione odpowiednie warunki.

      Duch Święty działa całkowicie odmiennie. Najpierw zaprasza do spokojnego, możliwie najbardziej głębokiego i wszechstronnego przygotowania się do ewentualnego małżeństwa. Jednym z owoców może być rezygnacja z pomysłu podjęcia wspólnej drogi. Nawet jeśli w danej chwili jest to bardzo bolesna decyzja, to chroni przed późniejszą życiową tragedią. Kościół wskazując na brak możliwości rozwodu, jednocześnie zachęca do głębokiego przemyślenia planowanej decyzji. Gdyby to było zawsze wdrażane w życie, to zasadniczo nie byłoby już potem sytuacji, które prowadzą do rozwodu. Jeśli taka Wola Boża, Duch Święty świetnie podprowadza do cudnego dnia zawarcia ślubu.

      Drugi wielki Boży owoc ujawnia się po zawarciu sakramentu małżeństwa. Duch Święty udziela wszelkich potrzebnych łask, aby wiernie wytrwać do końca życia w podjętych zobowiązaniach. Wtedy każdy dzień prowadzi do wzrostu wzajemnej miłości. Nawet, gdyby to była błędna decyzja, łaska nadprzyrodzona jest w stanie uzupełnić zaistniałe naturalne braki. Ale do tego niezbędne jest trwanie przy Bogu i gotowość do niesienia krzyża. Ten krzyż może być wielki, ale trzeba ponieść konsekwencje nierozsądnej decyzji. Wejście w „logikę rozwodu” byłoby najgorszym rozwiązaniem. W małżeństwie wolą Bożą jest zawsze „logika wierności do końca”.

16 sierpnia 2013 (Mt 19, 3-12)Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.   Inne komentarze1) Wieczorne wprowadzenie do Lectio Divina księży Salwatorianów, odcinek 713 (~5-35′).
Odpowiedni odcinek dostępny jest w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku) od godziny 21:00 dnia poprzedniego.

Słowo na jutro
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie


2) Zoom Mocnych w Duchu (dostępny od 5:00 rano ~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (dostępne od godziny 00.00 ~5-7′). Przycisk powinien wyświetlać najbardziej aktualny odcinek, czasem jednak trzeba go odszukać w rozwijanej playliście.

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


3) Dzisiejsza albo najbardziej aktualna dostępna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′):

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.