13 lutego 2024. Słowo na wtorek 6 tygodnia zwykłego w roku II. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze

13 lutego 2024, Wtorek

Wtorek VI tygodnia zwykłego (rok II) patron dnia: tu; inne oficjum: tu

Czytania   +

   Ewangelia (Mk 8, 14-21)

Strzeżcie się kwasu faryzeuszów

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:

Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!»

A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich: «Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są wasze umysły? Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?»

Odpowiedzieli Mu: «Dwanaście».

«A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?»

Odpowiedzieli: «Siedem».

I rzekł im: «Jeszcze nie rozumiecie?»

Oto Słowo Pańskie

   Rozważanie Ojca Pustelnika

Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′) (6 wtorek zwykły, rok liturgiczny A II)

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Myślenie zdrowe i chore oraz bezmyślność

„Najbardziej daje do myślenia to, że jeszcze nie myślimy”. Te pokorne słowa wypowiedział jeden z wybitnych myślicieli. Nie chodzi więc o autora, który raptem przebudził się i doszedł do wniosku, że jego umysł nie podjął jeszcze żadnej aktywności. Odbiór zacytowanego zdania jest świetnym papierkiem lakmusowym stanu naszego ducha. Jeśli pierwszą reakcją było odczucie „to nie dla mnie, to dla innych”, to warto przyznać się do swej bezmyślności; duchowo czerwone światło ostrzegawcze. Jeśli ktoś automatycznie uderzył się w piersi, z uniżonym „to dokładnie dla mnie”, to można mówić o geście prawdziwie budzącym nadzieję. Tym razem pojawia się zielone światło, zachęcające do kontynuacji pokornej drogi.

Wielkie znaczenie myślenia polega na tym, aby z tego, co wokół nas dzieje się, zbudować właściwy wewnętrzny obraz. Obraz, który będzie w sercu i w umyśle jak najwierniejszym odzwierciedleniem całego zewnętrznego świata. Bezmyślność to bardzo głęboka choroba. Prawidłowe myślenie jest niezbędnym środkiem, aby dostrzec Bożą Opatrzność i wychwycić szatańskie zakusy.

W tym świetle, w pełni staje się zrozumiała reakcja Jezusa, który zdecydowanie wzywa swych uczniów do myślenia: „Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie: macie uszy, a nie słyszycie?” (Mk 8,17n.) Wypowiedź ta stanowi nawiązanie do dyskusji uczniów o braku chleba, w kontekście wcześniej dokonanych cudów rozmnożenia. Bezmyślność oznacza tu brak wyciągnięcia wniosków z zaistniałych cudownych wydarzeń. W tym kontekście, znakiem głębokiego myślenia jest pokładanie nadziei w Boskiej Obecności, której można w pełni zaufać. Skoro Jezus wcześniej zatroszczył się o zgłodniałe tłumy i dał sobie radę z nadludzkim wyzwaniem, to także i teraz można liczyć na Jego troskę i zdolność rozwiązania problemu. Bezmyślność powoduje lęk, niepotrzebne zamartwianie się i znerwicowanie. Myślenie zaś pozwala zachować pokój serca i skoncentrować posiadane siły na podejmowaniu działań proponowanych przez Jezusa. Myśleć, to dostrzegać Jezusa, bezpośrednio i pośrednio poprzez człowieka, oraz pokładać absolutną ufność w Jego Nieskończonej Miłości i Wszechmocy.

Obok tego prawidłowego myślenia istnieją także „chore logiki”, przed którymi Jezus ostrzega. „Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda” (Mk 8, 15). Kwas faryzeuszów oznacza myślenie, które nacechowane jest religijną obłudą i martwym tradycjonalizmem. Człowiek „zakwaszony” takim myśleniem troszczy się tylko o zachowanie pobożnych pozorów, zaś w sercu daleko jest od szczerej miłości. Poraża tu powierzchowność i niezdolność do głębszego współodczuwania z drugim człowiekiem. Występuje także swoiste zabetonowanie w utartych i ustalonych schematach. To, co było, jest dobre i nic nie należy zmieniać. Wszelkie przekroczenie dotychczasowych schematów i wprowadzanie nowości traktowane jest jako zło. Takie myślenie jest trucizną, która zatruwa człowieka i zamyka na Ducha Świętego.

Kwas Heroda z kolei dotyczy myślenia, które ogranicza się jedynie do doczesnego świata. Wieczność nie jest tu brana na serio pod uwagę. Najważniejsza jest władza, przyjemność i uznanie ze strony ludzi. Aby ten cel osiągnąć, wszystkie środki są dozwolone. W przeciwieństwie do faryzeuszy, zwolennicy Heroda nie dbali o tradycję i bez skrupułów podejmowali kolaborację z okupantem rzymskim, aby uzyskać polityczne i osobiste profity. Człowiek „zakwaszony” takim myśleniem jest praktycznie niewierzący i nie przejmuje się Wiecznością. Co więcej, jest gotów zrezygnować nawet z najszlachetniejszych wartości, aby osiągnąć własne egoistyczne i hedonistyczne cele. Taki „kwas” oczywiście także niszczy i uniemożliwia działanie Ducha Świętego.

Jezus ostrzega przed bezmyślnością i zaprasza do podążania drogą zdrowego myślenia. Człowiek ewangelicznie myślący w Jezusie odnajduje początek i kres swego życia… Serce takiego człowieka wypełnione jest niebiańskim pokojem…

18 lutego 2014 (Mk 8, 14-21)


   Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Na powyższej fotografii widnieje figura świętego Brunona Kartuza, stojąca przed wejściem do Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 1263 dostępny od 20:00 (~5-35′). 

„Słowo na jutro”
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia księdza kardynała Grzegorza Rysia.

Homilia
Kardynał Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka