Słowo na 15 stycznia 2021. Piątek. Msza na żywo, Ewangelia i komentarz.Rok Świętej Rodziny

Rok Świętego Józefa

Odpusty na Rok Świętego Józefa


15 stycznia 2021, piątek

Piątek 1 tygodnia zwykłego, 15 stycznia, Rok B, I, św. Pawła Pustelnika

Słowo, Ewangelia i komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego z liturgii dnia oraz transmisja mszy świętej na żywo:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂


   Ewangelia (Mk 2, 1-12)


Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:


Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.

I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy».

A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: «Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?»

Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje nosze i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!»

On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: «Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego».

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarze do Ewangelii


Komentarze do dzisiejszego Słowa Bożego: 2 mini refleksje video, w miarę możliwości nagranie homilii Abp Rysia oraz rozważanie Ojca Pustelnika z Eremu Maryi „Brama Nieba”.


   Zielone Pastwisko

Kilkuminutowy komentarz franciszkański do dzisiejszej Ewangelii ojca Piotra Kleszcza OFM conv. z kapłańskim błogosławieństwem online! (widoczny jest najbardziej aktualny odcinek).

Zielone Pastwisko  15.01.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Zoom


W ramach Zoomu krótki komentarz do Słowa Bożego prowadzony przez o. Remigiusza Recława SJ od poniedziałku do piątku. Dzisiejszy odcinek powinien być w poniższej playliście Mocnych w Duchu, czasem dostępny jest tylko TUTAJ.

o. R. Recław SJ – Zoom do Ewangelii
15 stycznia 2021
Źródło: Mocni w Duchu

Video nie działa? Sprawdź tutaj lub tu.


   Komentarz z Pustelni


Głębokie i dotykające konkretów realnego życia rozważania Ojca Eremity OVE.

Poniższy komentarz do dzisiejszej Ewangelii pochodzi z Eremu Maryi „Brama Nieba”.Wiara i pomoc


            
Wiara jednego człowieka może pomóc drugiemu człowiekowi. Wszyscy stanowimy zespół naczyń połączonych, gdyż niezależnie od wielorakich różnic, jesteśmy dziećmi tego samego Boga Ojca.

W tym wzajemnym oddziaływaniu bezcenne jest wsparcie duchowe. Wspaniale mieć świadomość, że jest ktoś, kto na pewno dobrze mi życzy i chce zawsze dla mnie tego, co najlepsze. Co więcej, modlitwa zanoszona przez wierzącego ma moc wyjednać innemu wierzącemu lub niewierzącemu łaskę zerwania z grzechem. Grzech jest odwróceniem się od Boga, aby realizować własny projekt życia. Skutkiem tego jest choroba duszy, mająca wpływ także na ciało. Pojawia się konieczność uzdrowienia.  
 
W kontekście tego egzystencjalnego dramatu, w Ewangelii odnajdujemy wielkie źródło nadziei, która wsparta jest na Jezusie, w powiązaniu z prawdą o jedności międzyludzkiej. Otóż czterech ludzi postanowiło przynieść pewnego paralityka do Jezusa, aby go uzdrowił. Gdy pojawiła się blokada w postaci zgromadzonego tłumu, wykazali się oni kreatywnym myśleniem, spuszczając sparaliżowanego przez otwór w dachu. Jezus „widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy” (por. Mk 2, 1-12). Paralityk odzyskał także zdrowie fizyczne. Tak więc wiara jednego człowieka, otwartego na Boże natchnienia i pomysły, przyczyniła się do tego, że drugi człowiek został uzdrowiony. 

Ten epizod może być pomocą, aby lepiej zrozumieć sens powołania pustelniczego. Dzisiejszy dzień jest świetną okazją do tego, gdyż w liturgii wspominamy św. Pawła z Teb, który uznawany jest za pierwszego chrześcijańskiego pustelnika. Żył on na przełomie III i IV wieku na pustyni egipskiej. W trakcie rekolekcji w tym „świętym pustelniczym miejscu” mogłem doświadczyć, jak wiara człowieka, który wiele wieków temu żył w całkowitej samotności, przynosi obecnie obfite owoce; sama wiara w ukryciu, bez żadnych zewnętrznych form nauczania. Zasadniczo byłem cały czas na pustynnym odludziu, w całkowitej samotności, pośród skał i piasków. Pozwoliło mi to głęboko „poczuć” realia, w których całe swe życie spędził św. Paweł Pustelnik. Teraz cały czas czerpię z prawd, które pozwoliły mi u „pustelniczych źródeł” uchwycić specyfikę bycia pustelnikiem.   

Gdy ostatniego dnia wyjeżdżałem, przy monasterze czekałem kilka godzin na jakiś „zbawienny pojazd” do pewnego innego miejsca na pustyni.  Wtedy ujrzałem ogrom pielgrzymów, którzy tego dnia dotarli, aby otrzymać błogosławieństwo od św. Pawła. Uświadomiłem sobie niesamowitą prawdę. Dzięki temu, że kiedyś pewien pustelnik trwał w samotności przed Bogiem, teraz  tłumy ludzi ciągną z miast i wiosek na pustynię, aby spotkać się z Bogiem i doświadczyć Jego uzdrawiającej mocy. Tak! Jezus widział wiarę św. Pawła, przeżywaną w ukryciu, i teraz wzbudza w ludzkich sercach duchowe pragnienia. Mnie też obdarzył takim pragnieniem i łaską uzdrowienia z paraliżu.  

Obok wiary warto dostrzec także „pustelniczą pomysłowość” na wzór tej, którą zaprezentowali przyjaciele ewangelicznego paralityka. Świat, podobnie jak ewangeliczny tłum, utrudnia dotarcie do Jezusa. Co w takim razie zrobić? Trzeba po prostu znaleźć sposób, aby odejść od świata i zacząć żyć w samotności, w bezpośredniej bliskości Boga. Pustelnia jest takim „Bożym pomysłem”, który na zasadzie „ewangelicznego otworu w dachu” pozwala „obejść” „światowe blokady” i trwać przy Jezusie. W odpowiedzi na tę pustelniczą obecność wiary, Jezus udziela ludziom w świecie potrzebnych łask. Bez zewnętrznej ewangelizacji i bezpośredniego kontaktu, Jezus uzdrawia także na mocy wiary pustelników, którzy w poczuciu swej ogromnej nędzy trwają samotnie tylko przed Bogiem. 
Najbardziej skuteczne dla czyjegoś uzdrowienia z grzechu nie jest „moje” ludzkie działanie, ale „moje” trwanie przed Bogiem. Dzieje się tak, gdyż człowieka z grzechu nie uzdrawia drugi człowiek, ale tylko Jezus, który jest Bogiem. Im bardziej jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, tym bardziej Bóg może poprzez nas uzdrawiać innych. 

Św. Pawle, dziękujemy za Twą wiarę i pomysłowość…
Św. Pawle, módl się za nami.           

15 stycznia 2016 (Mk 2, 1-12)


Powyższy tekst i ilustracja w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.

Nasz mini kalendarz liturgiczny z odpowiednimi do Ewangelii komentarzami z Eremu znajduje się TUTAJ.


   Transmisje mszy świętych


Dzisiejsze transmisje mszy świętych na żywo, najczęściej z łódzkich kościołów:


   Transmisja Mszy Świętej z DA5


Poniżej transmisja na żywo dzisiejszej Mszy Świętej z Duszpasterstwa Akademickiego 5.
(pojawia się najpóźniej danego dnia rano – wcześniej widoczne jest najbardziej aktualne nagranie).

Piątek, 15 stycznia 2021, na żywo o godzinie 7:30.

DA 5 – msza święta
15 stycznia 2021 godz. 7:30
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.

Modlitwa Jubileuszowa – kliknij!


   Msza święta i różaniec w Sanktuarium


Msza święta z kościoła Jezuitów w Łodzi o godzinie 18:00.
Przed mszą modlitwa różańcowa o godzinie 17:30.
Przewodniczy ojciec Remigiusz Recław SJ.

Piątek, 15 stycznia 2021, godzina 17: 30 i 18:00.


Msza z Różańcem   15.01.2021
o. R. Recław SJ
Źródło: Mocni w Duchu Live

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl