Kwadrans ze Słowem. Ewangelia i komentarz Ojca Pustelnika na okres zwykły 2021

Mini kalendarz liturgiczny na Okres Zwykły roku 2021 (rok liturgiczny I, B), czyli nasze zestawienie Ewangelii (i czytań) z liturgii Słowa na dany dzień oraz komentarzy Ojca Pustelnika z Eremu Maryi „Brama Nieba” na dni okresu zwykłego. Kalendarz będzie obejmował dni od 11 stycznia do 27 listopada 2021 (z wyłączeniem Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego), czyli od 11.01 – 16.02 i od 24.05 – 27.11.2021.
Klikając wybraną datę znajdziecie odnośniki do Ewangelii, rozważania Ojca Eremity oraz przycisk do pełnego artykułu ze Słowem Bożym na dany dzień:

STYCZEŃ 2021

LUTY 2021

MAJ 2021

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

  1,   2,   3,   4,   5,    6,   7,
  8,   9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16,

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31

CZERWIEC 2021

LIPIEC 2021

SIERPIEŃ 2021

        1,    2,     3,    4,   5,   6,
  7,   8,     9,   10,  1112, 13,
14, 15,  16,  17,  18, 19, 20,
21, 22,  23,  24,  25, 26, 27,
28, 29,  30

                      1,    2,    3,   4,
  5,   6,    7,   8,    9,  1011
12, 13, 14, 15,  16,  17,  18,
19, 20, 21, 22,  23,  24,  25,
26, 27, 28, 29,  30,  31

                                           1,
  2,    3,    4,   5,   6,    7,    8,
  9,  10,  1112, 13, 14,  15,
16,  17,  18, 19, 20, 21,  22,
23,  24,  25, 26, 27, 28,  29,
30,  31

WRZESIEŃ 2021

PAŹDZIERNIK 2021

LISTOPAD 2021

                1,   2,    3,     4,    5,   
  6,    7,    8,   9,  10,   11,  12,
13,  14,  15, 16,  17,  18,  19,
20,  21,  22, 23,  24,  25,  26,
27,  28,  29, 30

                              1,   2,    3,   
  4,    5,   6,    7,     8,   9,  10,  
11,  12, 13,  14,  15, 1617,  
18,  19, 20,  21,  22, 23,  24,  
2526, 27,  28,  29, 30,  31

  1,   2,    3,    4,    5,   6,    7,     
  8,   9,  10,  11,  12, 13,  14,  
15, 1617,  18,  19, 20,  21,  
22, 23,  24,  2526, 27,  28Rok Świętej Rodziny

Rok Świętego Józefa

Odpusty na Rok Świętego Józefa
Okres zwykły 2021


Styczeń 2021


11 stycznia 2021, Poniedziałek

   Poniedziałek 1 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 1, 14-20
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Realistyczna odpowiedź
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 1 poniedziałek zwykły – 11.01.2021 r.


12 stycznia 2021, Wtorek

   Wtorek 1 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 1, 21-28
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Miłujące wyczucie chwili
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 1 wtorek zwykły – 12.01.2021 r.


13 stycznia 2021, Środa

   Środa 1 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 1, 29-39
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Zbawienny pomost
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 1 środę zwykłą – 13.01.2021 r.


14 stycznia 2021, Czwartek

   Czwartek 1 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 1, 40-45
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Dobroć posłuszeństwa…
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 1 czwartek zwykły – 14.01.2021 r.


15 stycznia 2021, Piątek

   Piątek 1 tygodnia okresu zwykłego, Świętego Pawła Pustelnika, rok liturgiczny B, I

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 2, 1-12
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Wiara i pomoc
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 1 piątek zwykły – 15.01.2021 r.


16 stycznia 2021, Sobota

   Sobota 1 tygodnia okresu zwykłego, NMP Królowej Pustelników, rok liturgiczny B, I

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 2, 13-17
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Maryja i pustynia
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 1 sobotę zwykłą – 16.01.2021 r.


17 stycznia 2021, Niedziela

   2 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, XXIV Dzień Judaizmu

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
J 1, 35-42
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Oto Baranek Boży
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 2 niedzielę zwykłą – 17.01.2021 r.

 
18 stycznia 2021, Poniedziałek

   poniedziałek 2 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 2, 18-22
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Nowość i stałość
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 2 poniedziałek zwykły – 18.01.2021 r.


19 stycznia 2021, Wtorek

   Wtorek 2 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I (nne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 2, 23-28
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Człowiek i prawo
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 2 wtorek zwykły – 19.01.2021 r.


20 stycznia 2021, Środa

   Środa 2 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 3, 1-6
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Bicie serca
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 2 środę zwykłą – 20.01.2021 r.


21 stycznia 2021, Czwartek

   Czwartek 2 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 3, 7-12
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Motywy i konsekwencje
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 2 czwartek zwykły – 21.01.2021 r.


22 stycznia 2021, Piątek

   Piątek 2 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 3, 13-19
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Trzy różne początki
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 2 piątek zwykły – 22.01.2021 r.

 
23 stycznia 2021, Sobota

   Sobota 2 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 3, 20-21
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Wierność Bogu
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 2 sobotę zwykłą – 23.01.2021 r.


24 stycznia 2021, Niedziela

   3 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 1, 14-20
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Życiowe rozeznanie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 2 niedzielę zwykłą – 24.01.2021 r.


25 stycznia 2021, Poniedziałek, Nawrócenie św. Pawła

   25 stycznia, Święto Nawrócenia św. Pawła

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 16, 15-18
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Rekolekcyjne Nawrócenie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 3 poniedziałek zwykły – 25.01.2021 r.


26 stycznia 2021, Wtorek, św. Tymoteusza i Tytusa

   Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa (inne ofcjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 10,1-9
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Porażka przezwyciężona
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 3 wtorek zwykły – 26.01.2021 r.


27 stycznia 2021, Środa

   Środa 3 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 4, 1-20
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Odważnie szukaj!
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 3 środę zwykłą – 27.01.2021 r.


28 stycznia 2021, Czwartek

   Czwartek 3 tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, rok liturgiczny B, I (Święto u Dominikanów)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 4, 21-25
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Zasada miary
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 3 czwartek zwykły – 28.01.2021 r.


29 stycznia 2021, Piątek

   Piątek 3 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 4, 26-34
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Praktyczna kontemplacja
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 3 piątek zwykły – 29.01.2021 r.


30 stycznia 2021, Sobota

   Sobota 3 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 4, 35-41
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Życiowe burze
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 3 sobotę zwykłą – 30.01.2021 r.


31 stycznia 2021, Niedziela

   4 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 1, 21-28
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Czystość i nieczystość
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 4 niedzielę zwykłą – 31.01.2021 r.


Luty 2021


1 lutego 2021, Poniedziałek

   Poniedziałek 3 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 5, 1-20
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Walka ze złem
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 4 poniedziałek zwykły – 01.02.2021 r.


2 lutego 2021, Wtorek, Ofiarowanie Pańskie

   Wtorek 3 tygodnia okresu zwykłego, Święto Ofiarowania Pańskiego, rok liturgiczny B, I

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 2, 22-40
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Życie konsekrowane
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 4 wtorek zwykły – 02.02.2021 r.


3 lutego 2021, Środa

   Środa 4 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 6, 1-6
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Pułapka przekonań
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 4 środę zwykłą – 3.02.2021 r.


4 lutego 2021, Czwartek

   Czwartek 4 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 6, 7-13
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Kontemplacyjna misja
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 4 czwartek zwykły – 04.02.2021 r.


5 lutego 2021, Piątek, św. Agaty

   Piątek 4 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, Wspomnienie św Agaty, dziewicy i męczennicy, pierwszy piątek miesiąca

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 6, 14-29
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Boży dar Piękna
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 4 piątek zwykły – 05.02.2021 r.


6 lutego 2021, Sobota

   Sobota 4 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, 1 sobota miesiąca (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 6, 30-34
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Kojący dzień pustyni
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 4 sobotę zwykłą – 6.02.2021 r.


7 lutego 2021, Niedziela

   5 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 1, 29-39
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Modlitwa i ludzie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 5 niedzielę zwykłą – 7.02.2021 r.


8 lutego 2021, Poniedziałek

   Poniedziałek 5 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 6, 53-56
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Modlitwa o uzdrowienie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 5 poniedziałek zwykły – 08.02.2021 r.


9 lutego 2021, Wtorek

   Wtorek 5 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, bł. Anny Katarzyny Emmerich (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 7, 1-13
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Szanuj ojca i matkę
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 5 wtorek zwykły – 09.02.2021 r.


10 lutego 2021, Środa, św. Scholastyki

   Środa 5 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 7, 14-23
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Moralna czystość i nieczystość
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 5 środę zwykłą – 10.02.2021 r.


11 lutego 2021, Czwartek, NMP z Lourdes

   Czwartek 5 tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie NMP z Lourdes, 29. światowy Dzień Chorego, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 7, 24-30
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Wiara w przemianę
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 5 czwartek zwykły – 11.02.2021 r.


12 lutego 2021, Piątek

   Piątek 5 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 7, 31-37
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Tajniki otwartości
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 5 piątek zwykły – 12.02.2021 r.


13 lutego 2021, Sobota

   Sobota 5 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 8, 1-10
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Autentyczny dialog
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 5 sobotę zwykłą – 13.02.2021 r.


14 stycznia 2021, Niedziela, Walentynki

   6 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 1, 40-45
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Wstyd i oczyszczenie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 6 niedzielę zwykłą – 14.02.2021 r.


15 lutego 2021, Poniedziałek

   Poniedziałek 6 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, bł. ks. Michała Sopoćki (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 8, 11-13
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Pseudo-dowód miłości
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 6 poniedziałek zwykły – 15.02.2021 r.


16 lutego 2021, Wtorek, Ostatki

   Wtorek 6 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 8, 14-21
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Doczesność i Wieczność
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 6 wtorek zwykły – 16.02.2021 r.


Maj 2021


24 maja 2021, Poniedziałek, Święto NMP Matki Kościoła

   Poniedziałek 8 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, Święto NMP Matki Kościoła

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
J 19, 25-27
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 8 poniedziałek zwykły – 24.05.2021 r.

Błędnie podaną Ewangelię i komentarz poprawiono 24.05.2021 r. 09:36.


25 maja 2021, Wtorek

   Wtorek 8 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 10, 28-31
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Boży priorytet
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 8 wtorek zwykły – 25.05.2021 r.


26 maja 2021, Środa

   Środa 8 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Filipa Nereusza, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 10, 32-45
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Empatia i służba
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 8 środę zwykłą – 26.05.2021 r.


27 maja 2021, Czwartek, Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

   Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, Czwartek 8 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 14, 22-25
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Ofiara i kapłan
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana – 27.05.2021 r.


28 maja 2021, Piątek

   Piątek 8 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 11, 11-25
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Walka duchowa
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 8 piątek zwykły – 28.05.2021 r.


29 maja 2021, Sobota

   Sobota 8 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 11, 27-33
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Roztropne odpowiedzi
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 8 sobotę zwykłą – 29.05.2021 r.
Kliknij by obejrzeć film


30 maja 2021, Niedziela, Uroczystość Najświętszej Trójcy

   Uroczystość Najświętszej Trójcy, 9 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 28, 16-20
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Nadzieja w Trójcy Świętej
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Uroczystość Trójcy Świętej – 30.05.2021 r.


31 maja 2021, Poniedziałek, Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

   Święto Nawiedzenia NMP, rok liturgiczny B, I (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 1, 39-56
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Fascynujące spotkanie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Święto Nawiedzenia NMP – 31.05.2021 r.


Czerwiec 2021


1 czerwca 2021, Wtorek

  Wtorek 9 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Justyna, męczennika, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 12, 13-17
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Chrześcijański patriota
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 9 wtorek zwykły – 1.06.2021 r.


2 czerwca 2021, Środa

  Środa 9 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 12, 18-27
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Interpretacja samotności
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 9 środę zwykłą – 2.06.2021 r.


3 czerwca 2021, Czwartek, Uroczystość Bożego Ciała

  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 14, 12-16. 22-26
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Boże Ciało
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Uroczystość Bożego Ciała – 3.06.2021 r.


4 czerwca 2021, Piątek

  Piątek 9 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, pierwszy piątek miesiąca (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 12, 35-37
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Pokorne wsłuchanie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 9 piątek zwykły – 4.06.2021 r.


5 czerwca 2021, Sobota

  Sobota 9 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, pierwsza sobota miesiąca (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 12, 38-44
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Absurd czy piękny dar?
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 9 sobotę zwykłą – 5.06.2021 r.


6 czerwca 2021, Niedziela

  10 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 3, 20-35
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Kto jest szaleńcem?
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 10 Niedzielę zwykłą – 6.06.2021 r.


7 czerwca 2021, Poniedziałek

  Poniedziałek 10 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 5, 1-12
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Błogosławiony Sens
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 10 poniedziałek zwykły – 7.06.2021 r.


8 czerwca 2021, Wtorek

  Wtorek 10 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 5, 13-16
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Światło dobroci
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 10 wtorek zwykły – 8.06.2021 r.


9 czerwca 2021, Środa

  Środa 10 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 5, 17-19
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Doskonalenie milczenia
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 10 środę zwykłą – 9.06.2021 r.


10 czerwca 2021, Czwartek

  Czwartek 10 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 5, 20-26
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Pozory i Rzeczywistość
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 10 czwartek zwykły – 10.06.2021 r.


11 czerwca 2021, Piątek, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

  Piątek 10 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
J 19, 31-37
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Serce ludzkie i Boskie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Uroczystość Serca Pana Jezusa – 11.06.2021 r.


12 czerwca 2021, Sobota, Niepokalanego Serca Maryi

  Sobota 10 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 2, 41-51
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Serce przy Sercu
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na wspomnienie Niepokalnaego Serca NMP – 12.06.2021 r.


13 czerwca 2021, Niedziela

  11 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 4, 26-34
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Czas i decyzje
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na XI Niedzielę zwykłą – 13.06.2021 r.


14 czerwca 2021, Poniedziałek

  Poniedziałek 11 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie bł. Michała Kozala (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 5, 38-42
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Moc dobra
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 11 poniedziałek zwykły – 14.06.2021 r.


15 czerwca 2021, Wtorek

  Wtorek 11 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 5, 43-48
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Głębia miłości
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 11 wtorek zwykły – 15.06.2021 r.


16 czerwca 2021, Środa

  Środa 11 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 6, 1-18
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Bóg wszystko widzi
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 11 środę zwykłą – 16.06.2021 r.


17 czerwca 2021, Czwartek

  Czwartek 11 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 6, 7-15
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Ojciec i modlitwa
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 11 czwartek zwykły – 17.06.2021 r.


18 czerwca 2021, Piątek

  Piątek 11 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 6, 19-23
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Prawdziwe skarby
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 11 piątek zwykły – 18.06.2021 r.


19 czerwca 2021, Sobota

  Sobota 11 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 6, 24-34
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Jak pokonać stres?
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 11 sobotę zwykłą – 19.06.2021 r.


20 czerwca 2021, Niedziela

  12 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 4, 35-41
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Odwaga wzrastania
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 12 Niedzielę zwykłą – 20.06.2021 r.


21 czerwca 2021, Poniedziałek

  Poniedziałek 12 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 7, 1-5
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Belka i drzazga
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 12 poniedziałek zwykły – 21.06.2021 r.


22 czerwca 2021, Wtorek

  Wtorek 12 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt, 7, 6-14
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Ewangeliczny realizm
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 12 wtorek zwykły – 22.06.2021 r.


23 czerwca 2021, Środa

  Środa 12 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 7, 15-20
Rozmyślanie Ojca Eremity:
W małżeńskich tarapatach
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 12 środę zwykłą – 23.06.2021 r.


24 czerwca 2021, Czwartek, Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

  Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu).
Czytania z Liturgii Słowa Mszy Wigilijnej – TUTAJ.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 1, 57-66.80
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Dar pustyni
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – 24.06.2021 r.


25 czerwca 2021, Piątek

  Piątek 12 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 8, 1-4
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Spojrzenie z wiarą
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 12 piątek zwykły – 25.06.2021 r.


26 czerwca 2021, Sobota

  Sobota 12 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 8, 5-17
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Komunia i uzdrowienie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 12 sobotę zwykłą – 26.06.2021 r.


27 czerwca 2021, Niedziela

  13 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 5, 21-43
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Uzdrawiające spotkanie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 13 Niedzielę zwykłą – 27.06.2021 r.


28 czerwca 2021, Poniedziałek

  Poniedziałek 13 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 8, 18-22
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Fascynująca Misja od Boga
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 13 poniedziałek zwykły – 28.06.2021 r.


29 czerwca 2021, Wtorek, Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

  Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu),
Czytania z Liturgii Słowa Mszy Wigilijnej – TUTAJ.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 16, 13-19
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Powołanie i ciało
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29.06.2021 r.


30 czerwca 2021, Środa

  Środa 13 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, Wspomnienie świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 8, 28-34
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Słowo i cierpienie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 13 środę zwykłą – 30.06.2021 r.


Lipiec 2021


1 lipca 2021, Czwartek

  Czwartek 13 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, UROCZYSTOŚĆ NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 9, 1-8
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Sakrament pokuty
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 13 czwartek zwykły – 1.07.2021 r.


2 lipca 2021, Piątek

  Piątek 13 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, pierwszy piątek miesiąca (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 9, 9-13
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Święty skandal
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 13 piątek zwykły – 2.07.2021 r.


3 lipca 2021, Sobota, Święto św. Tomasz Apostoła

  Święto świętego Tomasza Apostoła, rok liturgiczny B, I, pierwsza sobota miesiąca (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
J 20, 24-29
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Moc Krzyża
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Święto św. Tomasza Apostoła – 3.07.2021 r.


4 lipca 2021, Niedziela

  14 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (bł. Piotra Frasattiego, inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 6, 1-6
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Chrześcijanin i poganin
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 13 Niedzielę zwykłą – 4.07.2021 r.


5 lipca 2021, Poniedziałek

  Poniedziałek 14 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (św. Marii Goretti, inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 9, 18-26
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Zieleń i modlitwa
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 14 poniedziałek zwykły – 5.07.2021 r.


6 lipca 2021, Wtorek

  Wtorek 14 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 9, 32-38
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Powrót do źródeł
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 14 wtorek zwykły – 6.07.2021 r.


7 lipca 2021, Środa

  Środa 14 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)
Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej w Łódzkim Karmelu w dniach 7 – 15 lipca 2021.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 10, 1-7
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Życzenia i dobroć
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 14 środę zwykłą – 7.07.2021 r.


8 lipca 2021, Czwartek

  Czwartek 14 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera (inne oficjum: tu)
Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej w Łódzkim Karmelu w dniach 7 – 15 lipca 2021.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 10, 7-15
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Pokorny Dar
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 14 czwartek zwykły – 8.07.2021 r.


9 lipca 2021, Piątek

  Piątek 14 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)
Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej w Łódzkim Karmelu w dniach 7 – 15 lipca 2021.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 10, 16-23
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Droga cierpienia
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 14 piątekk zwykły – 9.07.2021 r.


10 lipca 2021, Sobota

 Sobota 14 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)
Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej w Łódzkim Karmelu w dniach 7 – 15 lipca 2021.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 10, 24-33
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Odwaga dzieci Bożych
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 14 sobotę zwykłą – 10.07.2021 r.


11 lipca 2021, Niedziela

 15 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (św. Benedykta, patrona Europy; św. Olgi Mądrej, inne oficjum: tu)
Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej w Łódzkim Karmelu w dniach 7 – 15 lipca 2021.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 6, 7-13
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Na drodze czystości
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 15 Niedzielę zwykłą – 11.07.2021 r.


12 lipca 2021, Poniedziałek

 Poniedziałek 15 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Brunona z Kwerfurtu, biskupa i męczennika (inne oficjum: tu)
Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej w Łódzkim Karmelu w dniach 7 – 15 lipca 2021.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 10, 34 – 11, 1
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Zbawienny znak Krzyża
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 15 poniedziałek zwykły – 12.07.2021 r.


13 lipca 2021, Wtorek

 Wtorek 15 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta (inne oficjum: tu)
Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej w Łódzkim Karmelu w dniach 7 – 15 lipca 2021.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 11, 20-24
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Archeologia ludzkiego wnętrza
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 15 wtorek zwykły – 13.07.2021 r.


14 lipca 2021, Środa

 Środa 15 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)
Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej w Łódzkim Karmelu w dniach 7 – 15 lipca 2021.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 11, 25-27
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Maryjna pokora
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Święto 15 środę zwykłą – 14.07.2021 r.


15 lipca 2021, Czwartek

 Czwartek 15 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie świętego Bonawentury, doktora Kościoła (inne oficjum: tu)
Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej w Łódzkim Karmelu w dniach 7 – 15 lipca 2021.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 11, 28-30
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Rozkosz i miłość
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 15 czwartek zwykły – 15.07.2021 r.


16 lipca 2021, Piątek

 Piątek 15 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (inne oficjum: tu)
Msze odpustowe Matki Bożej Szkaplerznej w Łódzkim Karmelu przy ul. Świętej Teresy o godzinie 8:00 i 12:00 oraz 18:00.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 12, 1-8
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Zbawienna koronka
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 15 piątek zwykły – 16.07.2021 r.


17 lipca 2021, Sobota

 Sobota 15 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 12, 14-21
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Maryjne Cierpienie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 15 sobotę zwykłą – 17.07.2021 r.


18 lipca 2021, Niedziela

 16 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 6, 30-34
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Odkrywanie samotności
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 16 Niedzielę zwykłą – 18.07.2021 r.


19 lipca 2021, Poniedziałek

 Poniedziałek 16 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie bł. Hermana Stępnia, prezbitera i męczennika pochodzącego z Łodzi (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 12, 38-42
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Odkrywać dobro
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 16 poniedziałek zwykły – 19.07.2021 r.


20 lipca 2021, Wtorek

 Wtorek 16 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 12, 46-50
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Dar przyjaźni
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 16 wtorek zwykły – 20.07.2021 r.


21 lipca 2021, Środa

 Środa 16 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 13, 1-9
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Mądrość czy głupota
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 16 środę zwykłą – 21.07.2021 r.


22 lipca 2021, Czwartek, Święto świętej Marii Magdaleny

 Święto świętej Marii Magdaleny, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
J 20, 1. 11-18
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Pragnienie i modlitwa
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Święto św. Marii Magdaleny – 22.07.2021 r.


23 lipca 2021, Piątek, Święto świętej Brygidy, Patronki Europy

 Święto świętej Brygidy, zakonnicy i Patronki Europy, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
J 15, 1-8
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Pustka i Pełnia
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Święto św. Brygidy – 23.07.2021 r.


24 lipca 2021, Sobota

 Sobota 16 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie świętej Kingi, dziewicy (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 13, 24-30
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Nasycenie doczesne czy Wieczne?
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 16 sobotę zwykłą – 24.07.2021 r.


25 lipca 2021, Niedziela

 17 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (św. Jakuba, św. Krzysztofa, inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
J 6, 1-15
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Pokarm na Wieczność
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 17 Niedzielę zwykłą – 25.07.2021 r.


26 lipca 2021, Poniedziałek, Wspomnienie świętych Joachima i Anny

 Poniedziałek 17 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie świętych Joachima i Anny (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 13, 31-35
Rozmyślanie Ojca Eremity:
W poszukiwaniu Prawdy
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 17 poniedziałek zwykły – 25.07.2021 r.


27 lipca 2021, Wtorek

 Wtorek 17 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 13, 36-43
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Boży pokój i zło
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 17 wtorek zwykły – 27.07.2021 r.


28 lipca 2021, Środa

 Środa 17 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Szarbela oraz świętej Alfonsy (Anny) Muttathupadathu od Niepokalanego Poczęcia, zakonnicy (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 13, 44-46
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Perła samotności
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 17 środę zwykłą – 28.07.2021 r.


29 lipca 2021, Czwartek, wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza

 Wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza z Betanii (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
J 11, 19-27
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Tragedia i wolność
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na wspomnienie świętej Marty – 29.07.2021 r.


30 lipca 2021, Piątek

 Piątek 17 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 13, 54-58
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Nie zmarnować szansy
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 17 piątek zwykły – 30.07.2021 r.


31 lipca 2021, Sobota, wspomnienie św. Ignacego z Loyoli

 Sobota 17 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie świętego Ignacego Loyoli, kapłana (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 14, 1-12
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Wolność od opinii
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 17 sobotę zwykłą – 31.07.2021 r.


Sierpień 2021


1 sierpnia 2021, Niedziela

 18 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
J 6, 24-35
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Umieranie ku Życiu
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 18 Niedzielę zwykłą – 1.08.2021 r.


2 sierpnia 2021, Poniedziałek

 Poniedziałek 18 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 14, 13-21
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Pustynia i Eucharystia
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 18 poniedziałek zwykły – 2.08.2021 r.


3 sierpnia 2021, Wtorek

 Wtorek 18 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 14, 22-36
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Owoce samotności
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 18 wtorek zwykły – 3.08.2021 r.


4 sierpnia 2021, Środa

 Środa 18 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 15, 21-28
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Szantaż i wiara
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 18 środę zwykłą – 4.08.2021 r.


5 sierpnia 2021, Czwartek

 Czwartek 18 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej; inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 16, 13-23
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Pułapka dobrych chęci
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 18 czwarek zwykły – 5.08.2021 r.


6 sierpnia 2021, Piątek, Święto Przemienienia Pańskiego

 Święto Przemienienia Pańskiego, rok liturgiczny B, pierwszy piątek miesiąca (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 9, 2-10
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Przemienienie i Sens
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Święto Przemienienia Pańskiego – 6.08.2021 r.


7 sierpnia 2021, Sobota

 Sobota 18 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, pierwsza sobota miesiąca (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 17, 14-20
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Warto wierzyć
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 18 sobotę zwykłą – 7.08.2021 r.


8 sierpnia 2021, Niedziela

 19 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, świętego Dominika Guzmana (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
J 6, 41-51
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Dar Eucharystii
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 19 Niedzielę zwykłą – 2.08.2021 r.


9 sierpnia 2021, Poniedziałek, Święto św. Marii Benedykty od Krzyż, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

 Święto świętej Marii Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy, patronki Europy (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 25, 1-13
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Fascynacja Prawdą
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Święto św. Marii Benedykty od Krzyża – 9.08.2021 r.


10 sierpnia 2021, Wtorek, Święto świętego Wawrzyńca

 Święto świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika (św. Filomeny, inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
J 12, 24-26
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Samotne umieranie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Święto świętego Wawrzyńca – 10.08.2021 r.


11 sierpnia 2021, Środa, wspomnienie św. Klary

 Środa 19 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie świętej Klary, dziewicy (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 18, 15-20
Rozmyślanie Ojca Eremity:
W cztery oczy
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 19 środę zwykłą – 11.08.2021 r.


12 sierpnia 2021, Czwartek

 Czwartek 19 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 18, 21 – 19, 1
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Skarb przebaczenia
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 19 czwartek zwykły – 12.08.2021 r.


13 sierpnia 2021, Piątek

 Piątek 19 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (NMP Kalwaryjskiej, inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 19, 3-12
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Interpretacja pragnienia
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 19 piątek zwykły – 13.08.2021 r.


14 sierpnia 2021, Sobota, wspomnienie św. Maksymiliana Mari Kolbego

 Sobota 19 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 19, 13-15
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Pobłogosław Boże!
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 19 sobotę zwykłą – 14.08.2021 r.


15 sierpnia 2021, Niedziela, Uroczystość Wniebowzięcia NMP

 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 1, 39-56
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Maryja i Niebo
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15.08.2021 r.


16 sierpnia 2021, Poniedziałek

 Poniedziałek 20 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 19, 16-22
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Droga ku Wieczności
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 20 poniedziałek zwykły – 16.08.2021 r.


17 sierpnia 2021, Wtorek

 Wtorek 20 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Jacka, kapłana (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 19, 23-30
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Rezygnacja i sens
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 20 wtorek zwykły – 17.08.2021 r.


18 sierpnia 2021, Środa

 Środa 20 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 20, 1-16a
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Nie ulec zazdrości
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 20 środa zwykła – 18.08.2021 r.


19 sierpnia 2021, Czwartek

 Czwartek 20 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 22,1-14
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Powołanie i pokusy
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 20 czwartek zwykły – 19.08.2021 r.


20 sierpnia 2021, Piątek

 Piątek 20 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux, Opata i Doktora Kościoła (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 22, 34-40
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Gałązka i Miłość
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 20 piątek zwykły – 20.08.2021 r.


21 sierpnia 2021, Sobota

 Sobota 20 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Piusa X, Papieża (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 23, 1-12
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Maryjny kierunek
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 20 sobota zwykła – 21.08.2021 r.


22 sierpnia 2021, Niedziela

 21 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
J 6,54.60-69
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Odkrywanie wiary
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 21 Niedziela zwykła – 22.08.2021 r.


23 sierpnia 2021, Poniedziałek

 Poniedziałek 21 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (św. Róży z Limy, inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 23, 1.13-22
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Dylematy z obłudą
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 21 poniedziałek zwykły – 23.08.2021 r.


24 sierpnia 2021, Wtorek, Święto św. Bartłomieja Apostoła

 Święto św. Bartłomieja Apostoła (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
J 1, 45-51
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Ożywiające poszukiwanie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Święto św. Bartłomieja Apostoła – 24.08.2021 r.


25 sierpnia 2021, Środa

 Środa 21 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (św. Marii (Baourdy) od Jezusa Ukrzyżowanego; inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 23, 27-32
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Bożek wizerunku
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 21 środę zwykłą – 25.08.2021 r.


26 sierpnia 2021, Czwartek, Uroczystość NMP Częstochowskiej

 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
J 2, 1-11
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Maryjne wsparcie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Uroczystość NMP Częstochowskiej – 26.08.2021 r.


27 sierpnia 2021, Piątek

 Piątek 21 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie świętej Moniki, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 25, 1-13
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Perypetie i Nadzieja
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 21 piątek zwykły – 27.08.2021 r.


28 sierpnia 2021, Sobota, wspomnienie św. Augustyna

 Sobota 21 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 25, 14-30
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Jak być ubogo bogatym?
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 21 sobotę zwykłą – 28.08.2021 r.


29 sierpnia 2021, Niedziela

 22 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 7, 1-8.14-15.21-23
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Czyste czy nieczyste?
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 22 Niedzielę zwykłą – 29.08.2021 r.


30 sierpnia 2021, Poniedziałek

 Poniedziałek 22 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 4, 16-30
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Powierzchnia i głębia
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 22 poniedziałek zwykły – 30.08.2021 r.


31 sierpnia 2021, Wtorek

 Wtorek 22 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 4, 31-37
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Milczenie i pustynia
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 22 wtorek zwykły – 31.08.2021 r.


Wrzesień 2021


1 września 2021, Środa

 Środa 22 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)
Łódzkie Jerycho Modlitewne w sześciu parafiach diecezji łódzkiej: Matki Boskiej Fatimskiej, Łódź, ul. Kilińskiego 228, Karmelitanek Bosych, Łódź, ul. Św. Teresy 6, św. Archaniołów Gabriela, Michała i Rafała w Aleksandrowie Łódzkim, Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie (Sercanie), Niepokalanego Poczęcia NMP w Łasku oraz Świętej Rodziny w Tomaszowie Mazowieckim od dziś do 8 września 24h.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 4,38-44
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Zbawienne odosobnienie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 22 środę zwykłą – 1.09.2021 r.


2 września 2021, Czwartek

 Czwartek 22 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)
Łódzkie Jerycho Modlitewne w sześciu parafiach diecezji łódzkiej: Matki Boskiej Fatimskiej, Łódź, ul. Kilińskiego 228, Karmelitanek Bosych, Łódź, ul. Św. Teresy 6, św. Archaniołów Gabriela, Michała i Rafała w Aleksandrowie Łódzkim, Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie (Sercanie), Niepokalanego Poczęcia NMP w Łasku oraz Świętej Rodziny w Tomaszowie Mazowieckim w dniach 1 – 8 września 24h.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 5,1-11
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Zostawić wszystko?
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 22 czwartek zwykły – 2.09.2021 r.


3 września 2021, Piątek

 Piątek 22 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, pierwszy piątek miesiąca (inne oficjum: tu)
Łódzkie Jerycho Modlitewne w sześciu parafiach diecezji łódzkiej: Matki Boskiej Fatimskiej, Łódź, ul. Kilińskiego 228, Karmelitanek Bosych, Łódź, ul. Św. Teresy 6, św. Archaniołów Gabriela, Michała i Rafała w Aleksandrowie Łódzkim, Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie (Sercanie), Niepokalanego Poczęcia NMP w Łasku oraz Świętej Rodziny w Tomaszowie Mazowieckim w dniach 1 – 8 września 24h.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 5, 33-39
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Słowa i ludzie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 22 piątek zwykły – 3.09.2021 r.


4 września 2021, Sobota

 Sobota 22 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, pierwsza sobota miesiąca (św. Rozalii, Najświętszej Maryi Panny, Matki Pocieszenia; inne oficjum: tu)
Łódzkie Jerycho Modlitewne w sześciu parafiach diecezji łódzkiej: Matki Boskiej Fatimskiej, Łódź, ul. Kilińskiego 228, Karmelitanek Bosych, Łódź, ul. Św. Teresy 6, św. Archaniołów Gabriela, Michała i Rafała w Aleksandrowie Łódzkim, Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie (Sercanie), Niepokalanego Poczęcia NMP w Łasku oraz Świętej Rodziny w Tomaszowie Mazowieckim w dniach 1 – 8 września 24h.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 6, 1-5
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Prawo i inne wartości
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 22 sobotę zwykłą – 4.09.2021 r.


5 września 2021, Niedziela

 23 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (św. Matki Teresy z Kalkuty; inne oficjum: tu)
Łódzkie Jerycho Modlitewne w sześciu parafiach diecezji łódzkiej: Matki Boskiej Fatimskiej, Łódź, ul. Kilińskiego 228, Karmelitanek Bosych, Łódź, ul. Św. Teresy 6, św. Archaniołów Gabriela, Michała i Rafała w Aleksandrowie Łódzkim, Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie (Sercanie), Niepokalanego Poczęcia NMP w Łasku oraz Świętej Rodziny w Tomaszowie Mazowieckim w dniach 1 – 8 września 24h.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 7, 31-37
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Modlitwa i otwartość
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 23 Niedzielę zwykłą – 5.09.2021 r.


6 września 2021, Poniedziałek

 Poniedziałek 23 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)
Łódzkie Jerycho Modlitewne w sześciu parafiach diecezji łódzkiej: Matki Boskiej Fatimskiej, Łódź, ul. Kilińskiego 228, Karmelitanek Bosych, Łódź, ul. Św. Teresy 6, św. Archaniołów Gabriela, Michała i Rafała w Aleksandrowie Łódzkim, Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie (Sercanie), Niepokalanego Poczęcia NMP w Łasku oraz Świętej Rodziny w Tomaszowie Mazowieckim w dniach 1 – 8 września 24h.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 6, 6-11
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Od cierpienia do radości
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 23 poniedziałek zwykły – 6.09.2021 r.


7 września 2021, Wtorek

 Wtorek 23 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)
Łódzkie Jerycho Modlitewne w sześciu parafiach diecezji łódzkiej: Matki Boskiej Fatimskiej, Łódź, ul. Kilińskiego 228, Karmelitanek Bosych, Łódź, ul. Św. Teresy 6, św. Archaniołów Gabriela, Michała i Rafała w Aleksandrowie Łódzkim, Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie (Sercanie), Niepokalanego Poczęcia NMP w Łasku oraz Świętej Rodziny w Tomaszowie Mazowieckim w dniach 1 – 8 września 24h.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 6, 12-19
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Sekret dobrego wyboru
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 23 wtorek zwykły – 7.09.2021 r.


8 września 2021, Środa, Święto Narodzenia NMP

 Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (inne oficjum: tu)
Łódzkie Jerycho Modlitewne w sześciu parafiach diecezji łódzkiej: Matki Boskiej Fatimskiej, Łódź, ul. Kilińskiego 228, Karmelitanek Bosych, Łódź, ul. Św. Teresy 6, św. Archaniołów Gabriela, Michała i Rafała w Aleksandrowie Łódzkim, Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie (Sercanie), Niepokalanego Poczęcia NMP w Łasku oraz Świętej Rodziny w Tomaszowie Mazowieckim w dniach 1 – 8 września 24h.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 1, 18-23
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Życiowe wybory i Maryja
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Święto Narodzenia NMP – 8.09.2021 r.


9 września 2021, Czwartek

 Czwartek 23 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)
1. dzień Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji „Miasto – rewitalizacja” w Łodzi – Spotkanie dla Kapłanów (zapisy tutaj)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 6, 27-38
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Kochać nieprzyjaciół?
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 23 czwartek zwykły – 9.09.2021 r.


10 września 2021, Piątek

 Piątek 23 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)
2. dzień Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji „Miasto – rewitalizacja” w Łodzi (zapisy dla chętnych tutaj)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 6, 39-42
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Nauczyciel i uczeń
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 23 piątek zwykły – 10.09.2021 r.


11 września 2021, Sobota

 Sobota 23 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)
3. dzień Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji „Miasto – rewitalizacja” w Łodzi (zapisy dla chętnych tutaj)
Dziś popołudniu w godzinach 17:00 – 22:30 wielkie wydarzenie kulturalne i artystyczne – międzynarodowy projekt muzyczny autorstwa Marcina Pospieszalskiego z udziałem wielkich artystów z całego świata Decalogue (zaproszenie video poniżej).
Miejsce: Polska, Łódź, Stadion Orła przy ul. 6 sierpnia 71 (mapa)
Termin: Sobota, 11 września 2021 roku. Początek o godzinie 17:00.
Bilety: Wstęp wolny. Transmisja online.

Projekt „10 Prostych Słów” – „Decalogue”
Zaproszenie | Łódź 2021
Źródło: Archidiecezja Łódzka


CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 6,43-49
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Wyzwalająca duchowość
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 23 sobotę zwykłą – 11.09.2021 r.


12 września 2021, Niedziela

 24 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)
Msza dziękczynna za beatyfikacje ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej.
Miejsce: Polska, Łódź, Stadion Orła przy ul. 6 sierpnia 71 (mapa); Termin: Niedziela, 12.09.2021 o godzinie 20:00.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 8, 27-35
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Boże umieranie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 24 Niedzielę zwykłą – 12.09.2021 r.


13 września 2021, Poniedziałek

 Poniedziałek 24 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła (inne oficjum: tu) (Dziś od 9:00 Arena Młodych RESET).

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 7, 1-10
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Radykalizm Miłości czy nienawiści?
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 24 poniedziałek zwykły – 13.09.2021 r.


14 września 2021, Wtorek, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
J 3, 13-17
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Podwyższenie Krzyża
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 20 wtorek zwykły – 14.09.2021 r.


15 września 2021, Środa, Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (inne oficjum: tu)
W diecezji łódzkiej 1. dzień rekolekcji dla księży diecezjalnych i zakonnych.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 2, 33-35
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Miłość i współodczuwanie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 24 środę zwykłą – 15.09.2021 r.


16 września 2021, Czwartek

 Czwartek 24 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie świętych męczenników, Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa (inne oficjum: tu)
W diecezji łódzkiej 2. dzień rekolekcji dla księży diecezjalnych i zakonnych.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 7, 36-50
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Dwa światy
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 24 czwartek zwykły – 16.09.2021 r.


17 września 2021, Piątek

 Piątek 24 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (wspomnienie św. Hildegardy z Bingen, dziewicy i doktora Kościoła; inne oficjum: tu). Forum Charyzmatyczne z Nealem Lozano „Modlitwa Uwolnienia” (zapisy tutaj)
W diecezji łódzkiej 3. dzień rekolekcji dla księży diecezjalnych i zakonnych.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 8, 1-3
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Bądź silną kobietą!
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 24 piątek zwykły – 17.09.2021 r.


18 września 2021, Sobota, Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika i patrona Polski

 Święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika i patrona Polski (inne oficjum: tu).
Forum Charyzmatyczne z Nealem Lozano „Modlitwa Uwolnienia” dla posługujących (zapisy tutaj)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 2, 41-52
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Ból i Wola Boża
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Święto św. Stanisława Kostki – 18.09.2021 r.


19 września 2021, Niedziela

 25 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu). Rekolekcje jubileuszowe Diecezji Łódzkiej w siedemnastu kościołach stacyjnych Diecezji Łódzkiej 19-22 IX 2021.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 9, 30-37
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Myśli niechciane
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 25 Niedzielę zwykłą – 19.09.2021 r.


20 września 2021, Poniedziałek

 Poniedziałek 25 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie świętych męczenników, Andrzeja Kim Tae-gŏna, Pawła Chŏng Ha-sang i Towarzyszy (inne oficjum: tu). Rekolekcje jubileuszowe Diecezji Łódzkiej w siedemnastu kościołach stacyjnych Diecezji Łódzkiej 19-22 IX 2021.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 8, 16-18
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Zwycięska rzeczywistość czy żałosny pozór?
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 25 poniedziałek zwykły – 20.09.2021 r.


21 września 2021, Wtorek, Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

 Święto świętego Mateusza, Apostoła i Ewangelisty (inne oficjum: tu). Rekolekcje jubileuszowe Diecezji Łódzkiej w siedemnastu kościołach stacyjnych Diecezji Łódzkiej 19-22 IX 2021.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 9, 9-13
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Grzech i Miłosierdzie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty – 21.09.2021 r.


22 września 2021, Środa

 Środa 25 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu). Rekolekcje jubileuszowe Diecezji Łódzkiej w siedemnastu kościołach stacyjnych Diecezji Łódzkiej 19-22 IX 2021.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 9, 1-6
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Moc i niemoc
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 25 środę zwykłą – 22.09.2021 r.


23 września 2021, Czwartek

 Czwartek 25 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie świętego Ojca Pio z Pietrelciny, kapłana (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 9, 7-9
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Błąd i co dalej?
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 25 czwartek zwykły – 23.09.2021 r.


24 września 2021, Piątek

 Piątek 25 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 9, 18-22
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Zbawienna perspektywa
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 25 piątek zwykły – 24.09.2021 r.


25 września 2021, Sobota

 Sobota 25 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 9, 43b-45
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Paradoks niedoskonałości
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 25 sobotę zwykłą – 25.09.2021 r.


26 września 2021, Niedziela

 26 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 9, 38-43.45.47-48
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Okazje do grzechu
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 26 Niedzielę zwykłą – 26.09.2021 r.


27 września 2021, Poniedziałek

 Poniedziałek 26 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Wincentego a Paulo (inne oficjum: tu)
1. dzień rekolekcji jubileuszowych dla sióstr zakonnych diecezji łódzkiej.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 9, 46-50
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Przyjaciel czy konkurent?
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 26 poniedziałek zwykły – 27.09.2021 r.


28 września 2021, Wtorek

 Wtorek 26 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Wacława, męczennika (inne oficjum: tu)
2. dzień rekolekcji jubileuszowych dla sióstr zakonnych diecezji łódzkiej.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 9, 51-56
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Wolny człowiek z zasadami
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 26 wtorek zwykły – 28.09.2021 r.


29 września 2021, Środa, Święto świętych Archaniołów, Michała, Rafała i Gabriela

 Święto świętych Archaniołów, Michała, Rafała i Gabriela (inne oficjum: tu)
Ostatni dzień rekolekcji jubileuszowych dla sióstr zakonnych diecezji łódzkiej.

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
J 1, 47-51
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Oko i serce
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Święto świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela – 29.09.2021 r.


30 września 2021, Czwartek

 Czwartek 26 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 10, 1-12
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Jak modlić sie o zdrowie?
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 26 czwartek zwykły – 30.09.2021 r.


Październik 2021


1 października 2021, Piątek

 Piątek 26 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, pierwszy piątek miesiąca (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 10, 13-16
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Bóg a pogarda
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 26 piątek zwykły – 1.10.2021 r.


2 października 2021, Sobota, Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

 Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów, pierwsza sobota miesiąca (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 18, 1-5. 10
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Pomoc Anioła Stróża
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na wspomnienie świętych Aniołów Stróżów – 2.10.2021 r.


3 października 2021, Niedziela

 27 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 10, 2-16
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Wszechpotęga Nadziei
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 27 Niedzielę zwykłą – 3.10.2021 r.


4 października 2021, Poniedziałek

 Poniedziałek 27 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Franciszka z Asyżu (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 10, 25-37
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Anioł i oliwa
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 27 poniedziałek zwykły – 4.10.2021 r.


5 października 2021, Wtorek

 Wtorek 27 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej (w Łodzi: Uroczystość, inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 10, 38-42
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Myśli i modlitwa
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 27 wtorek zwykły – 5.10.2021 r.


6 października 2021, Środa

 Środa 27 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (wspomnienie św. Brunona Kartuza, inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 11, 1-4
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Ojcze…powiedz słowo…
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 27 środę zwykłą – 6.10.2021 r.


7 października 2021, Czwartek, Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 1, 26-38
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Wielkie pragnienia
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na wspomnienie NMP Różańcowej – 7.10.2021 r.


8 października 2021, Piątek

 Piątek 27 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 11, 15-26
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Seksualność i czystość
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 27 piątek zwykły – 8.10.2021 r.


9 października 2021, Sobota

 Sobota 27 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 11, 27-28
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Dziecko i Słowo
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 27 sobotę zwykłą – 9.10.2021 r.


10 października 2021, Niedziela

 28 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (1. rocznica beatyfikacji nastoletniego Carlo Acutisa, inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 10, 17-30
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Doświadczenie utraty
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 28 Niedzielę zwykłą – 10.10.2021 r.


11 października 2021, Poniedziałek

 Poniedziałek 28 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Jana XXIII, papieża (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 11, 29-32
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Zmagania z cierpieniem
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 28 poniedziałek zwykły – 11.10.2021 r.


12 października 2021, Wtorek

 Wtorek 28 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (wspomnienie św. Serafina z Montegranaro, inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 11, 37-41
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Zewnętrzne znaki wnętrza
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 28 wtorek zwykły – 12.10.2021 r.


13 października 2021, Środa

 Środa 28 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 11, 42-46
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Miłość i sprawiedliwość
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 28 środę zwykłą – 13.10.2021 r.


14 października 2021, Czwartek

 Czwartek 28 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, w Łodzi: św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 11, 47-54
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Miłość i słowo prorocze
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 28 czwartek zwykły – 14.10.2021 r.


15 października 2021, Piątek

 Piątek 28 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, (u Karmelitów: Uroczystość, w Łodzi: Święto rocznicy poświęcenia bazyliki metropolitalnej w Łodzi, inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 12, 1-7
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Bóg wszystko widzi
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 28 piątek zwykły – 15.10.2021 r.


16 października 2021, Sobota

 Sobota 28 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej (Uroczystość: tutaj; inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 12, 8-12
Rozmyślanie Ojca Eremity:
W mocy Ducha Świętego
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 28 sobotę zwykłą – 16.10.2021 r.


17 października 2021, Niedziela

 29 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 10, 35-45
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Cierpienie i szczęście
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 29 Niedzielę zwykłą – 17.10.2021 r.


18 października 2021, Poniedziałek, Święto św. Łukasza Ewangelisty

 Święto św. Łukasza Ewangelisty (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 10, 1-9
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Sztuka Bożego uzdrawiania
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Święto świętego Łukasza Ewangelisty – 18.10.2021 r.


19 października 2021, Wtorek

 Wtorek 29 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 12, 35-38
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Mnich i piękno kobiety
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 29 wtorek zwykły – 19.10.2021 r.


20 października 2021, Środa

 Środa 29 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 12, 39-48
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Decyzje i konsekwencje
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 29 środę zwykłą – 20.10.2021 r.


21 października 2021, Czwartek

 Czwartek 29 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie świętego Kaspra del Bufalo, prezbitera; wsp. św. Urszuli, dziewicy i męczennicy (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 12, 49-53
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Upragniony pokój serca
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 29 czwartek zwykły – 21.10.2021 r.


22 października 2021, Piątek, św. Jana Pawła II

 Piątek 29 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie świętego Jana Pawła II, papieża (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 12, 54-59
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Spotkać Boga żywego
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 29 piątek zwykły – 22.10.2021 r.


23 października 2021, Sobota

 Sobota 29 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 13, 1-9
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Dar nawrócenia
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 29 sobotę zwykłą – 23.10.2021 r.


24 października 2021, Niedziela

 30 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 10, 46b-52
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Zbawiciel i wolność
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 30 Niedzielę zwykłą – 24.10.2021 r.


25 października 2021, Poniedziałek

 Poniedziałek 30 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 13, 10-17
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Słabość i Moc
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 30 poniedziałek zwykły – 25.10.2021 r.


26 października 2021, Wtorek

 Wtorek 30 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 13, 18-21
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Przedsięwzięcia i pokusy
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 30 wtorek zwykły – 26.10.2021 r.


27 października 2021, Środa

 Środa 30 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 13, 22-30
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Dylematy z Komunią Świętą
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 30 środę zwykłą – 27.10.2021 r.


28 października 2021, Czwartek, Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

 Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (Uroczystość: tutaj, inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 6, 12-19
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Dobre decyzje
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Święto świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza – 28.10.2021 r.


29 października 2021, Piątek

 Piątek 30 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 14, 1-6
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Roztropne zaufanie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 30 piątek zwykły – 29.10.2021 r.


30 października 2021, Sobota

 Sobota 30 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 14, 1. 7-11
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Pierwsze i ostatnie miejsce
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 30 sobotę zwykłą – 30.10.2021 r.


31 października 2021, Niedziela

 31 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 12, 28b-34
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Kochać Boga i człowieka
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 31 Niedzielę zwykłą – 31.10.2021 r.


Listopad 2021


1 listopada 2021, Poniedziałek, Uroczystość Wszystkich Świętych

 Uroczystość Wszystkich Świętych (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mt 5, 1-12a
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Święci i świętość
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Uroczystość Wszystkich Świętych – 1.11.2021 r.


2 listopada 2021, Wtorek, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
J 14, 1-6
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Z czyśćca do Nieba
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – 2.11.2021 r.


3 listopada 2021, Środa

 Środa 31 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 14, 25-33
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Miłość wymagająca
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 31 środę zwykłą – 3.11.2021 r.


4 listopada 2021, Czwartek

 Czwartek 31 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Karola Boromeusza (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 15, 1-10
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Poszukiwanie i radość
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 31 czwartek zwykły – 4.11.2021 r.


5 listopada 2021, Piątek

 Piątek 31 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Karola Boromeusza, pierwszy piątek miesiąca (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 16, 1-8
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Pragnienie i kreatywność
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 31 piątek zwykły – 4.11.2021 r.


6 listopada 2021, Sobota

 Sobota 31 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, pierwsza sobota miesiąca (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 16, 9-15
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Bóg i pieniądze
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 31 sobotę zwykłą – 6.11.2021 r.


7 listopada 2021, Niedziela

 32 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 12, 38-44
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Moc w niemocy
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 32 Niedzielę zwykłą – 7.11.2021 r.


8 listopada 2021, Poniedziałek

 Poniedziałek 32 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (wspomnienie św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 17, 1-6
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Wyzwalające przebaczenie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 32 poniedziałek zwykły – 8.11.2021 r.


9 listopada 2021, Wtorek, Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

 Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
J 2, 13-22
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Trud istnienia
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na Święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – 9.11.2021 r.


10 listopada 2021, Środa

 Środa 32 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 17, 11-19
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Modlitewne zasady
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 32 środę zwykłą – 10.11.2021 r.


11 listopada 2021, Czwartek

 Czwartek 32 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 17, 20-25
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Troska o duszę
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 32 czwartek zwykły – 11.11.2021 r.


12 listopada 2021, Piątek

 Piątek 32 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 17, 26-37
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Powaga konsekwencji
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 32 piątek zwykły – 12.11.2021 r.


13 listopada 2021, Sobota

 Sobota 32 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izzaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 18, 1-8
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Pokornie i cierpliwie
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 32 sobotę zwykłą – 13.11.2021 r.


14 listopada 2021, Niedziela

 33 Niedziela zwykła, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Mk 13, 24-32
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Przetrzymać samotność
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 33 Niedzielę zwykłą – 14.11.2021 r.


15 listopada 2021, Poniedziałek

 Poniedziałek 33 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 18, 35-43
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Słowa i Sąd Ostateczny
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 33 poniedziałek zwykły – 15.11.2021 r.


16 listopada 2021, Wtorek

 Wtorek 33 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 19, 1-10
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Zero i Nieskończoność
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 33 wtorek zwykły – 16.11.2021 r.


17 listopada 2021, Środa

 Środa 33 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 19, 11-28
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Cierpieć i kochać
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 33 środę zwykłą – 17.11.2021 r.


18 listopada 2021, Czwartek

 Czwartek 33 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 19, 41-44
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Wzrost czy upadek?
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 33 czwartek zwykły – 18.11.2021 r.


19 listopada 2021, Piątek

 Piątek 33 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 19, 45-48
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Aby nie pogubić się
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 33 piątek zwykły – 19.11.2021 r.


20 listopada 2021, Sobota

 Sobota 33 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wsp. świętego Rafała Kalinowskiego (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 20, 27-40
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Niezwykła przemiana
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 33 sobotę zwykłą – 20.11.2021 r.


21 listopada 2021, Niedziela, UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

 34 Niedziela zwykła, UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA, rok liturgiczny B, I, (wspomnienie Ofiarowania NMP; inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
J 18, 33b-37
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Król Prawdy
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 34 Niedzielę zwykłą – 21.11.2021 r.


22 listopada 2021, Poniedziałek

 Poniedziałek 34 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 21, 1-4
Rozmyślanie Ojca Eremity:
„Malutkie” modlitwy
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 34 poniedziałek zwykły – 22.11.2021 r.


23 listopada 2021, Wtorek

 Wtorek 34 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 21, 5-11
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Dar piękna
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 34 wtorek zwykły – 23.11.2021 r.


24 listopada 2021, Środa

 Środa 34 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, świętych męczenników wietnamskich Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 21, 12-19
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Trwajmy… Zwyciężymy!
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 34 środę zwykłą – 24.11.2021 r.


25 listopada 2021, Czwartek

 Czwartek 34 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 21, 20-28
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Trzeźwy dystans
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 34 czwartek zwykły – 25.11.2021 r.


26 listopada 2021, Piątek

 Piątek 34 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 21, 29-33
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Przemijanie i sens
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 34 piątek zwykły – 26.11.2021 r.


27 listopada 2021, Sobota

 Sobota 34 tygodnia okresu zwykłego, rok liturgiczny B, I, (inne oficjum: tu)

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 21, 34-36
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Uważaj na siebie!
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 34 sobotę zwykłą – 27.11.2021 r.


28 listopada 2021, I Niedziela Adwentu

CzytaniaKomentarz
Czytania z dnia:
Łk 21, 25-28. 34-36
Rozmyślanie Ojca Eremity:
Pełny sens Adwentu
Słowo Boże z liturgii dnia: Ewangelia i komentarz na 1. niedzielę Adwentu – 28.11.2021 r.


Przeczytaj też pozostałe artykuły, z komentarzami do ewangelii z dnia.

Nasze najnowsze artykuły znajdziecie na stronie głównej fioletowemirabelki.pl