Słowo na 16 maja

Słowo na Niedzielę, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 16 maja 2021. Ewangelia i rozważanie, msza: 9:30, 10:00 (dla dzieci), 18:00 i 20:30, oraz różaniec i nabożeństwo majowe online.


16 maja 2021, Niedziela, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

VI Niedziela Okresu Wielkanocnego, Rok B, I

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (Mk 16, 15-20)


Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:


Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Niebo istnieje?


        Niebo?… „Coś takiego nie istnieje. To bajeczka dla małych dzieci” … „Niebo istnieje. To bezcenna prawda, która daje siły i Nadzieję, aby przetrwać życiowe huragany i nawałnice”… Jak to jest naprawdę? Dotykamy kwestii sensu i bez-sensu naszych ziemskich zmagań. W znalezieniu odpowiedzi dużą pomocą jest dzisiejsza Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

         Określenie „niebo” budzi różne skojarzenia. Warto najpierw uświadomić sobie trzy przekonania, które nie są zgodne z nauką Jezusa. W pierwszym przypadku ogrom cierpienia powoduje, że prawda o niebie zostaje radykalne odrzucona. Gdy człowiek siedzi na życiowym „krześle tortur”, opowieść o niebie wydaje się być niedorzecznością. Czarne chmury całkowicie przysłaniają błękit nieba. Fizyczny ból, psychiczne zmiażdżenie i duchowa rozpacz wołają tylko o jedno: przestać istnieć. Niebyt jest szczytem marzeń.

         W drugiej postawie niebo jest rozumiane jako szczęście na ziemi. Wszystko zostaje ograniczone do doczesnego życia. Dlatego walka polityczna jest często tak bardzo zażarta. Jest to bowiem swoisty bój o to, aby „być w niebie” i uniknąć „zsyłki do piekła”. Mieć władzę, to być w niebie. Stracić władzę, to trafić do piekła. Inną wersją „doczesnego nieba” jest podejście do życia na zasadzie: „używaj dnia dzisiejszego”. Niebo jest rozumiane jako doczesny dobrostan. Różne przyjemne atrakcje są bardziej „niebiańską propozycją”, aniżeli „abstrakcyjna Msza Święta”.

         W trzeciej wersji istnieje wiara w wieczne niebo. Nauczanie Jezusa jest brane pod uwagę. Ale istnieje radykalny podział: doczesność i wieczność. Niebo jest postrzegane na zasadzie pewnej wiecznej przestrzeni, w której po śmierci będą przebywać osoby nagrodzone szczęściem za dobre życie na ziemi. Tak więc jest to kwestia przyszłości. Obecnie istnieje tylko codzienne zmaganie, które nie ma nic wspólnego z wiecznym szczęściem. Do tego dochodzi niepewność. Po śmierci Bóg wyśle do nieba czy do piekła?

         W Ewangelii św. Marka znajdujemy zapis, że po rozmowie z uczniami „Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga” (por. Mk 16, 15-20). Stwierdzenie to pomaga prawidłowo rozumieć rzeczywistość nieba. Wniebowstąpienie Jezusa oznacza, że jako Człowiek powraca do Boga i na nowo absolutnie uczestniczy w Boskiej godności. Określenie „niebo” pełni rolę symbolu Boga. Jest to wyrażenie zastępcze oznaczające samego Boga. „Być w niebie” jest równoznaczne powiedzeniu: „być w Bogu, być z Bogiem, uwielbiać Boga”. Wniebowstąpienie Jezusa, pomimo fizycznego oddalenia od ludzi, jest poprzez zanurzenie w Bogu wejściem w duchową bliskość z ludźmi.

         Tak więc niebo oznacza stan wewnętrzny człowieka, a nie zewnętrzną sytuację. Gdy poprzez wiarę, nadzieję i miłość człowiek jest z Bogiem, wtedy zaczyna już na ziemi uczestniczyć w niebie. Jest to doświadczenie obecności Boga w sobie i zarazem świadomość bycia zanurzonym w Bogu. Nawet jeśli na zewnątrz panuje jakaś straszliwa sytuacja, serce może być w stanie nieba, gdy jest zjednoczone z Bogiem. Bóg wypełnia wtedy serce swą uszczęśliwiającą obecnością, która daje pokój, miłość i poczucie bezpieczeństwa. Męczennicy nawet pośród okrutnych kaźni mają niebiańskie twarze, pełne dobroci. Niebo jest w sercu, gdy jest tam Bóg. Po śmierci nastąpi niejako druga część, gdy niebo objawi swój pełny blask. Będzie to możliwe dzięki stanięciu przed Bogiem twarzą w Twarz.

         Niebo oznacza także wspólnotę ludzi, z których każdy jest zjednoczony z Bogiem. Fizyczne oddalenie nie jest przeszkodą. Istotą jest duchowe zjednoczenie w Bogu poprzez wzajemną miłość i modlitwę. Po śmierci wszystko objawi się bez żadnej zasłony. Niebo będzie pełnią wzajemnego bycia ze sobą osób zjednoczonych z Bogiem.

         Tak więc Ewangelia wskazuje jednoznacznie na istnienie nieba. Dla ludzi, którzy tego pragną, niebo rozpoczyna się już w trakcie pobytu na ziemi. Pełnia tego stanu szczęścia będzie mieć miejsce w Wieczności. Maryjo, Bramo Nieba, wypraszaj nam dar jak najpełniejszego uczestniczenia w radości nieba teraz i na wieki…

17 maja 2015 (Mk 16, 15-20)Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.


   Komentarze i Dobra Homilia

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Dzisiejsza albo najbardziej aktualna dostępna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (najwcześniej po transmisji mszy świętej) (~10-25′):

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msza z Abp Rysiem oraz Msza z Różańcem i nabożeństwo majowe


Transmisje czterech dzisiejszych mszy świętych na żywo:
1) mszy świętej z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem na żywo o godzinie 9:30
2) mszy dla dzieci z Mocnymi w Duchu i ojcem Remigiuszem Recławem SJ o godzinie 10:00
3) mszy z różańcem o godzinie 18:00 w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi (różaniec o 17:30) a w maju także z nabożeństwem majowym (tuż po zakończeniu mszy).
4) mszy ostatniej szansy z ojcem Zygmuntem Kwiatkowskim SJ o godzinie 20:30.

Niedziela,
16 maja 2021, godzina 9:30, 10:00 oraz 17: 30/18:00
i 20: 30.

Abp Ryś – Msza święta
Źródło: Archidiecezja Łódzka

o. Recław SJ – Msza dla dzieci
Mocni w Duchu

Źródło: Mocni w Duchu Dzieciom

Różaniec, Msza i Majowe
Źródło: Mocni w Duchu Live

Msza ostatniej szansy
o. Kwiatkowski SJ

Źródło: JezuiciRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl