Ewangelia-i-komentarz-na-18-marca-2023

Słowo na 18 marca 2021. Ewangelia i rozważanie, msza i różaniec online.


18 marca 2021, Czwartek

IV Czwartek Wielkiego Postu, Rok B, I,

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (J 5, 31-47)


Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:


Jezus powiedział do Żydów:

«Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe.

Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.

Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także Jego słowa, trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście Temu, którego On posłał.

Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?

Nie sądźcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?»

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Franciszek i jego ujmujące zaproszenie


            Pełni radości mogliśmy usłyszeć: „Habemus Papam”. Nowym papieżem został Jorge Mario Bergoglio, z Argentyny. Po raz pierwszy w papieskiej historii przybrał imię Franciszka. Od samego początku pięknie wcielił prostotę i pokorę tego wielkiego świętego z Asyżu. W swych pierwszych słowach wypowiedział ujmującą prośbę: „A teraz chciałbym udzielić błogosławieństwa, ale najpierw proszę was, zanim biskup pobłogosławi, módlcie się żeby Pan błogosławił biskupa. Módlcie się za swojego biskupa. W chwili ciszy pomódlcie się za mnie”. Tak sformułowanej pokornej prośby, przed udzieleniem błogosławieństwa, w ustach nowo wybranego papieża jeszcze nie było. Z uniżeniem pochylona głowa była jakże wymownym gestem!

             W świecie przenikniętym „wyścigiem szczurów” wybór papieża pozwolił odetchnąć nam świeżym powietrzem. Żaden z kardynałów nie wygłaszał deklaracji w stylu: „Jestem najwspanialszym kandydatem na papieża!” Nie byliśmy świadkami pełnych napuszenia deklaracji „jestem najlepszy”. Nie słyszeliśmy „najdoskonalszych programów uzdrowienia świata”. Nowy zaś papież Franciszek I rozpoczął od ujmującej, pokornej prośby o modlitwę za niego. Tak zwyczajnie zaprosił do podjęcia wspólnej wędrówki po drogach życia.

             Gdy atmosfera tak często zatruta jest pychą i lekceważeniem drugiego, warto wdychać pełną piersią ten strumień świeżego powietrza. Ten czysty strumień ma swoje najgłębsze źródło w Jezusie Chrystusie, który wypowiada znamienne słowa: „Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, który o Mnie wydaje, jest prawdziwe” (J 5, 31-32). Niezwykłe! Jezus, Bóg i doskonały człowiek, nie wartościuje sam siebie. Nie wydaje osądu odnośnie wartości swej osoby i tego, co w życiu robi. Cały osąd opiera na głosie Boga Ojca.

             Wybór papieża Franciszka I to ufne podjęcie tej pokornej logiki. Bóg Ojciec odwiecznie wydaje osąd o wartości swego Syna, Jezusa Chrystusa. Następnie Jezus poprzez zgromadzenie kardynałów wybrał swego zastępcę na ziemi. Dlatego żaden kardynał nie prezentował siebie jako kandydata na papieża. Po wyborze zaś Franciszek pokornie uznał swą niegodność. Podjęcie papieskiej misji jest owocem osądu Boga, działającego w sumieniach kardynałów. „Osądzam sam siebie za najlepszego” i „osądzamy ciebie za najlepszego” to zupełnie co innego. Wielka jest różnica pomiędzy podejmowaniem czegoś na mocy własnego osądu i na mocy osądu drugiego człowieka lub grupy ludzi. Człowiek otrzymujący propozycję nie jest „pysznym dawcą”, ale „pokornym odbiorcą”. Franciszek już od samego początku dał tego piękny przykład.

             Papież nie jest rodzajem politycznego zwycięzcy. Jest człowiekiem, który otrzymał misję ze strony samego Boga, za pośrednictwem ludzi. Jednocześnie cały sens wyboru polegał na tym, aby znaleźć człowieka, który w Duchu Świętym będzie jak najbardziej podatnym narzędziem w ręku Jezusa Chrystusa, którego zastępuje na ziemi. Franciszek jawi się jako wybór pięknego narzędzia. Znany jest z tego, że nie mieszkał w biskupim pałacu, ale w zwykłym mieszkaniu. Sam sobie gotował. Z upodobaniem zajmował ostatnie miejsce.

             Niech Pan Jezus działa z wielką mocą miłości poprzez nowego papieża Franciszka. Z głębi serca módlmy się za niego. Niech nasze wspólne wędrowanie przebiega w strumieniu Bożego Błogosławieństwa.

14 marca 2013 (J 5, 31-47)Powyższy tekst i ilustracja w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.


   Komentarze video

Krótkie komentarze video do Słowa Bożego – jezuicki (~3′) i franciszkański (~5-7′) – z kapłańskim błogosławieństwem na dziś (jeżeli są dostępne).

Zoom – o. Remi Recław SJ
Źródło: Mocni w Duchu

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM conv.
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Dobra Homilia – Mocne Kazanie


Dzisiejsza albo najbardziej aktualna dostępna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia oraz mocne kazanie z Sanktuarium o ile jest dostępne (najwcześniej po transmisji mszy świętej) (~10-25′).

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Mocne Kazanie
Źródło: Mocni w Duchu Live


   Msza z Abp Rysiem oraz Msza z Różańcem


Transmisje dwóch mszy świętych:

1) Dzisiejszej porannej mszy żywo z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem o godzinie 7:30 albo ostatniej dostępnej retransmisji.

2) Wieczornej Mszy Świętej ze św. Szarbelem w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi o godzinie 18:00, poprzedzonej Różańcem o 17:30.


3) Mszy świętej w ramach Ogólnopolskich Rekolekcji Akademickich o 19:00.

Czwartek, 18 marca 2021, godzina 7:30 oraz 17: 30/18:00 i 19:00.


Abp Ryś – Msza poranna
Źródło: Archidiecezja Łódzka


oo. Jezuici – Msza z Różańcem
Źródło: Mocni w Duchu Live


Rekolekcje Akademickie Online
Źródło: Mocni w DuchuRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl