Słowo na 18 czerwca

Słowo na 18 czerwca 2020. Msza święta, Ewangelia i komentarz.18 czerwca 2020, Czwartek


Czwartek XI tygodnia zwykłego, Rok A, II


Jeśli szukasz aktualnej Ewangelii z rozważaniem kliknij tutaj. Poniżej natomiast znajdziesz Ewangelię oraz rozważanie i dobry komentarz na 18 czerwca 2020.
Kilka propozycji do wyboru:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂

Inną litanię, nowennę, czy modlitwę znajdziesz tutaj.


Zoom

Od poniedziałku do piątku o 5.00 rano pojawia się krótki, trzyminutowy komentarz ojca Remigiusza Recława SJ do dzisiejszej Ewangelii.

  Zoom – o. Remigiusz Recław SJ    18.06.2020


Ewangelia (Mt 6, 7-15)


Jezus uczy, jak się modlić

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:


Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.

Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».

Oto słowo Pańskie.


Wszystkie czytania z dzisiejszej liturgii znajdziesz TUTAJ.

200113

Komentarz z Pustelni


Komentarz Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii:


Ojcze Nasz


W sercach nosimy pragnienie modlitwy. Zarazem powstaje wielkie pytanie: jak najlepiej się modlić? Istnieją dwie zasadnicze odpowiedzi: pogańska i chrześcijańska. Poganin nie wierzy w istnienie wszechmocnego, miłującego Boga. Co najwyżej posiada własny panteon bożków. Aby bożek dobrze zrozumiał, o co człowiekowi chodzi, potrzeba wszystko dokładnie wyjaśnić i doprecyzować. W punkcie wyjścia istnieje milczące założenie, że bożek nie zna naszego wnętrza. Wiedzę zdobywa dopiero po uzyskaniu od nas potrzebnych informacji. Im człowiek coś bardziej i konkretniej chce otrzymać, tym bardziej i dokładniej trzeba wszystko opisać. Ponadto obok wiedzy pojawia się jeszcze płaszczyzna woli. Poganin nie doświadcza miłości bożka, który sprawia wrażenie obojętnego. Modlitewne wołanie utożsamia się z chęcią przekonania do swoich racji. Ideałem staje się modlitwa asertywna, która sugestywnie wykłada wszystkie racje. To wszystko prowadzi do wielomówstwa na modlitwie. W ujęciu pogańskim, taka opcja „zagadywania” staje się koniecznością.

Jezus ukazuje zupełnie inne rozumienie modlitwy. Ale żeby podjąć myśl Chrystusa, trzeba właściwie  spojrzeć na prawdę o Bogu. Otóż Bóg jest Miłującym Ojcem, który absolutnie wszystko wie. Dosłownie jest Nieskończoną Mądrością i Miłością. Prawda ta całkowicie zmienia postrzeganie modlitwy. Jeżeli Bóg wszystko wie, to nie ma konieczności informowania o swoich potrzebach. Stajemy wobec miłującego bezgranicznie Ojca. Traci więc sens wysiłek przekonywania do czegokolwiek.  Z faktu niezgłębionej Miłości i Mądrości wynika, że „wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie” (Mt 6,8).

Świadomość tej pięknej prawdy, ma bezpośredni wpływ na kształt modlitwy. Przede wszystkim znika konieczność zagadywania Boga. Sytuacja ulega całkowitej zmianie w stosunku do modlitwy pogańskiej. Może słusznie nasunąć się pytanie. Po co w takim razie się modlić, skoro Bóg już wszystko wie? Chodzi o to, że Bóg kocha człowieka. A w sercu miłości jest wolność. Bóg nie narzuca się. Z tego wynikają dwie kwestie. Po pierwsze trzeba rozpoznać, czego Bóg pragnie nam udzielić. Po drugie nasze wnętrze musi się otworzyć, jeśli chce przyjąć ofiarowywane dary. Potrzeba autentycznej determinacji. Modlitwa staję się więc czasem wsłuchania w Boga i ufnego otwarcia na wszelkie Jego propozycje.

Aby ten cel jak najlepiej zrealizować, Jezus podaje nam wzorcowy przykład modlitwy „Ojcze nasz”. Warto w tym świętym wzorcu dostrzec trzy świetlane drogowskazy na naszej modlitewnej drodze. Przede wszystkim zwracamy się do Boga, który jest naszym Ojcem. Najlepiej uzmysłowić sobie posiadany ideał ojca i potem pamiętać, że Bóg bezgranicznie nawet ten ideał przekracza. Jest po wielokroć wspanialszy od tego ideału, który posiadamy. Odczuwanie tej Ojcowskiej obecności właściwie ustawia naszą modlitwę, która staje się pełnym zaufania dialogiem. Na tym fundamencie, Jezus zaprasza nas, abyśmy najpierw skoncentrowali się na  uwielbieniu Boga. Uwielbienie niejako otwiera na częstotliwość Bożej łaski. W sercu rodzi się pragnienie, aby odczytać i podjąć Wolę Bożą.

Podjęcie tego etapu pozwala przejść do dalszej  części. Tym razem koncentrujemy się na wyrażeniu naszych pragnień i potrzeb. Sens tutaj polega na tym, aby uświadomić sobie, co i jak Bóg chce nam udzielać. Zarazem bardzo ważne jest odkrycie wielkiej rangi różnych procesów i zachowań. Tu uwaga kieruje się szczególnie na zagadnienie przebaczenia. „Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień” (Mt 6,15). Te słowa trzeba dobrze rozumieć. Bóg zawsze przebacza. Lecz jeśli człowiek komuś nie przebacza, wtedy zamyka się na Boże przebaczenie. W rezultacie nie jest w stanie przyjąć otrzymywanej łaski. Niech nasza modlitwa będzie „Ojcze nasz”.

20 czerwca 2013 (Mt 6, 7-15)


Powyższy tekst i fotografia w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.


Nasz mini kalendarz liturgiczny z odpowiednimi do Ewangelii komentarzami z Eremu znajduje się TUTAJ.


Msza święta na żywo z Jezuitami


Transmisja online Mszy Świętej ze świętym Charbelem z łódzkiej parafii ojców Jezuitów.
Mszę świętą sprawuje ojciec Zygmunt Kwiatkowski SJ.

17 czerwca 2020, godzina 18:00.

       o. Zygmunt Kwiatkowski SJ – msza święta    18.06.2020

    Video nie działa? Skorzystaj z transmisji stałej.

            Szukasz innej transmisji? Przejdź tu.


Adoracja online


Tu możesz trwać w modlitwie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie poprzez transmisję na żywo.

    Adoracja online 24h klasztor Sióstr Klarysek w SłupskuVideo nie działa? Kliknij małą ikonę listy w powyższym oknie (na monitorze komputera w prawym górnym rogu) i wybierz inną transmisję z listy, która się rozwinie lub spróbuj przejść do Youtube.


Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa


Aby przejść do śpiewanej Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa kliknij obrazek poniżej.Co jeszcze…


Polecamy też transmisje live z łódzkiego kościoła ojców Jezuitów:
● na kanale Mocni w Duchu TV Live
Msza święta o godzinie 18:00 i uroczystości
Różaniec na żywo codziennie o 20:30
Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15:00

● na kanale Mocni w Duchu Jezuici TV
Msze z modlitwą o uzdrowienie w ostatni poniedziałek miesiąca o 18:30 i niedzielę go poprzedzającą o 17:30.

● na kanale Jezuitów Msza niedzielna o 20:30

● na kanale Mocni w Duchu Dzieciom
Przepiękne Królestwo pn-pt 17:30 i sobota 11:00

● na stronie łódzkich Jezuitów transmisja stała audio
● na kanale o. Remiego prawie stała transmisja video:

Transmisja stała z kościoła Jezuitów w Łodzi może bywać nieaktywna


Transmisja video nie działa? Napisz lub sprawdź na Youtube.
Msze sprawowane są w dni powszednie o 7:00, 8:30, 18:00
a w niedzielę i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, 20:30


Natomiast jeśli chcecie wiedzieć czy msza z retransmisji jest ważna, posłuchajcie odpowiedzi ojca Remigiusza Recława SJ:

o. R. Recław – Czy transmisja mszy jest ważna?


Ponadto na Youtube lub stronie Msze-online znajdziecie wiele innych transmisji z mszy świętej na żywo niemal o każdej godzinie.

Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl