Słowo-na-19-listopada-2022

19 listopada 2022. Słowo na 33 sobotę okresu zwykłego w roku II. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze

19 listopada 2022, Sobota

Sobota XXXIII tygodnia okresu zwykłego (rok II; inne oficjum: tu)

Czytania i aklamacja przed Ewangelią    +

  Ewangelia (Łk 20, 27-40)

Uduchowione życie zmartwychwstałych

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».

Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: «Nauczycielu, dobrze powiedziałeś». I już o nic nie śmieli Go pytać.

Oto Słowo Pańskie.

   Rozważanie Ojca Pustelnika


*Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Jak to będzie?

Co będzie po śmierci? A czy w ogóle coś będzie? Od odpowiedzi na te pytania zależy kształt naszej aktualnej codzienności i przyszłej Wieczności. W tym kontekście warto wyróżnić trzy charakterystyczne poglądy.

Pierwsza koncepcja głosi, że wszystko kończy się wraz z chwilą śmierci: „Jeśli my jesteśmy, to nie ma śmierci. Gdy przyjdzie śmierć, nas już nie będzie”. Z tego wyprowadzane są dwa wnioski: Nie ma potrzeby martwić się „wiecznymi karami”, ale i nie ma co oczekiwać na „wieczne nagrody”. Takie przekonanie powoduje podświadome dążenie do uzyskania „maksimum przyjemności” i wywołuje alergię na słowo „wyrzeczenie”. Logika jest prosta: Jak „potem” już nic nie będzie, to trzeba teraz jak najwięcej skorzystać. Żadnej okazji do czegoś przyjemnego nie można przepuścić, bo to będzie równoznaczne z „utratą czegoś na zawsze”. „Raz się żyje”, potem już nic nie będzie.

Nie jest przypadkiem, że w Ewangelii spotykamy saduceuszów, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie i zarazem materialistycznie rozumieli nawet Pismo Święto. Doczesna korzyść była w centrum ich zainteresowania. Obecnie wielu chrześcijan praktycznie nie wierzy w zmartwychwstanie. Dlatego w doczesności widzą cały sens życia. Smutne, gdy „chrześcijanie” są w stanie „pozabijać się” nawet o jakąś ulotną drobnostkę. Dzieje się tak, gdyż wszelki uszczerbek przeżywany jest jako „boląca utrata na zawsze”.

W drugiej koncepcji, życie po śmierci rozumiane jest jako „udoskonalona” forma doczesności. Wieczność postrzegana jest wedle aktualnie istniejących zasad społecznych. Znaczy to, że na przykład nadal będą istnieć małżeństwa. Takie pojmowanie generuje szereg niepotrzebnych problemów i lęków. Przykładowo, niektóre osoby żyjące samotnie bardzo cierpią, gdyż małżeństwo przeżywają jako pewien „uszczęśliwiający stan doskonałości”. Z kolei osoby, którym w małżeństwach i w rodzinie niezbyt dobrze się układa, żyją w podświadomym lęku, że „potem” też tak będzie. Ogólnie rzecz biorąc, ten drugi pogląd nie pozwala uzyskać zdrowego dystansu do doczesności. Prawda o zmartwychwstaniu nie daje wyzwalającego uczucia na zasadzie: „Jeszcze trochę odczekam i potem już będzie dobrze”.

Trzecie rozumienie „życia po śmierci” jest zgodne z nauką Jezusa. Ewangelia głosi prawdę o zmartwychwstaniu do „nowego życia”, które będzie wyglądać całkowicie odmiennie od tego, co na podstawie realiów ziemskich możemy sobie wyobrazić. Tylko „dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą”. Ci, którzy będą uczestniczyć „w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. (…) są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania” (por. Łk 20, 27-40). Z tych słów samego Jezusa wynika, że „życie po zmartwychwstaniu” będzie wyglądać całkowicie odmiennie niż życie doczesne. Nie będzie już małżeństw. Wszyscy będą żyć „jak aniołowie”. Aniołowie zaś istnieją w pełni miłosnego zjednoczenia z Bogiem i w Bogu pomiędzy sobą. Pomiędzy ludźmi uszczęśliwiające zjednoczenie w miłości będzie na podobnej zasadzie.

Kto ufa nauce Chrystusa, ten „łapie dystans” do doczesności. Nawet duża strata nie powoduje paniki, gdyż przecież Bóg i tak wszystko w wieczności „niepomiernie zrekompensuje”. Samotność przestaje być przekleństwem, staje się błogosławieństwem. Wszak małżeństwo nie jest dobrem absolutnym, tylko względnym. Wcale nie jest konieczne do wiecznego szczęścia. Co więcej, w samotności już teraz można cieszyć się przedsmakiem „życia anielskiego”! Z kolei jeśli ktoś ma problemy małżeńskie, dzięki wierze w życie wieczne otrzymuje „pokój zdrowego dystansu”. Jeszcze „troszeczkę przetrzymać” i udręki na zawsze się skończą. Ponadto, trudności ofiarowane Jezusowi pomogą po śmierci „w drodze” do „niebiańskiego mieszkania” w Domu Ojca!

Erem pomaga w oddychaniu Niebiańską Wiecznością. Niech „pustelnicze przestrzenie” w naszym życiu będą nam pomocą w zdążaniu ku Anielskim Radościom Nieba…

22 listopada 2014 (Łk 20, 27-40)


Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   Słowo na jutro (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 812 dostępny od 21:00 (~5-35′). 

Słowo na jutro
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu  (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Homilia
Ks abp Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka