Słowo na 19 marca 2022. Nowenna Pompejańska o ustanie wojny. Помпейська дев’ятниця на кінець війни. Msza z różańcem online. Ewangelia z rozważaniem Ojca Pustelnika


19 marca 2022, Sobota

Uroczystość świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (inne oficjum: tu)

● Ewangelia (Mt lub Łk)
● Rozważanie [do Ewangelii Mt lub Łk(~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homila (~10-25′)

● Msza i różaniec

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (do wyboru)

  Ewangelia według świętego Mateusza (Mt 1, 16. 18-21. 24a)


Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:


Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.

Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

Oto Słowo Pańskie.

Albo:

  Ewangelia według świętego Łukasza (Łk 2, 41-51a)


Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:


Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi.

Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».

Lecz On im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?». Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.


   Rozważanie Ojca Pustelnika do obu EwangeliiRozważania Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do obydwu fragmentów Ewangelii (~2-3′).


   Rozważanie Ojca Pustelnika do Ewangelii według świętego Mateusza


Józef i jego Największa Fanka


        „Jestem Twoją największą fanką! Jesteś totalnie niesamowitym mężczyzną!”. A w czyich ustach taki frazes? To nie żaden frazes, ale szczere, głębokie i realistyczne przesłanie miłości w Ewangelii! Tak? A któż je wypowiedział? Kto oddycha Ewangelią, już zapewne bezbłędnie odpowiedź zna! Bez najmniejszego cienia wątpliwości, taką prawdę, z coraz większą intensywnością, przekazywała Józefowi Maryja…

         Konkretne słowa są oczywiście sprawą drugorzędną. Najważniejsze jest istotne przesłanie, które płynęło nie tylko z ust, ale z głębi serca Maryi. Józef, patrząc w oczy Maryi, mógł wyczytać w nich wielkie uznanie dla swej pracy oraz autentyczny zachwyt i szacunek wobec siebie. Maryja jest Największą Świętą spośród świętych. A święty to człowiek, którego dusza, ciało i krew są przeniknięte Bogiem. Spojrzenia, słowa i gesty Maryi miały potężną moc realistycznej Boskiej miłości.

         Gdy człowiek autentycznie kocha, nie musi znać wielorakich nauk, a i tak świetnie wszystkie prawa ludzkiej natury w praktyce stosuje i respektuje. Maryja czuła oblubieńczym sercem, że składać mężowi wyznanie miłości, to tak z rozbrajającą szczerością całą sobą zapewniać: „Jestem Twoją największą fanką. Na świecie nie ma żadnej innej kobiety, która potrafiłaby zafascynować się Tobą tak bardzo, jak ja”. Gdy takie miłosne promieniowanie nasączone jest Duchem Świętym, to oczywiście nie ma w tym nic z idolatrii. Absolutnie pierwszym uwielbionym jest bowiem Bóg, który sprawia , że takie wyznanie w relacji międzyludzkiej ma potężną moc „miłosnego rażenia”.

         Fundamentalne prawa duchowości, psychologii i neurofizjologii. Maryja w pewien sposób „wypaliła w mózgu” Józefa święty zapis. W jego umyśle powstało na całe życie głębokie przekonanie o tym, że Maryja jest bezapelacyjnie jego najwierniejszą wielbicielką. Gdy kobieta nie wypali pokorną miłością takiego komunikatu w mózgu swego mężczyzny, z reguły bardzo poważnie komplikuje sobie życie.

         Maryja swą miłością wyzwoliła w Józefie ogrom „miłości zwrotnej”. Tak! Józef miał w sobie wielki potencjał dobra, ale gdyby nie świętość Maryi, jego „święta ambicja” nie mogłaby tak pięknie uaktywnić się i zaowocować głęboką miłością oblubieńczą. Gdy przedstawia się Józefa jako świętego mężczyznę, niektóre kobiety ogarnia rozżalenie. Dlaczego mój mężczyzna nie jest tak wspaniały, jak Józef? Trzeba jednak spojrzeć głębiej. Świętość Józefa nie była czymś „samym w sobie z siebie”. Doświadczając pomocnego Maryjnego „jestem Twoją największą fanką”, w odpowiedzi „nie chciał być gorszy”. W rezultacie wzniósł się na szczyty Bożej i ludzkiej Miłości.

         Wielką duchową klasę Józefa pokazała sytuacja, gdy usłyszał od Maryi, że jest brzemienną; pomimo tego, że nie współżył z Nią. Wtedy, jak relacjonuje Ewangelia, „nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie” (Mt 1, 19). Co kryło się za tym zdaniem, w tamtych realiach? Zgodnie z Prawem, Józef był zobowiązany poinformować sąd , że Maryja jest w ciąży, choć on nie jest ojcem. Maryja zostałaby ukamienowana, a on byłby wielkim poszkodowanym, którego kobieta zdradziła.

         Ale Józef postanowił zachować milczenie i oddalić Maryję. Heroizm! Dlaczego? W ten sposób bowiem Józef, w oczach mieszkańców, wychodził na strasznego człowieka, który niezgodnie z prawem współżył przed wspólnym zamieszkaniem; a gdy spłodził dziecko, to nie wziął odpowiedzialności, ale porzucił biedną kobietę z dzieckiem. Józef zgodził się sam popaść w pogardę, aby ocalić dobre imię Maryi. Himalaje duchowości!

         Ale podkreślmy, wspaniałe zachowanie Józefa była odpowiedzią na wcześniej doświadczaną rewelacyjną postawę Maryi. Cudowny dialog świętości. Po tej wielkiej próbie, Anioł Pański poprosił Józefa, aby wierząc w poczęcie Jezusa z Ducha Świętego, wbrew Prawu, wyjątkowo, wziął do siebie Maryję. Józef, posłuszny Bogu, zaopiekował się Maryją i dzieckiem, którego nie był fizycznym ojcem… Niezwykła Święta Historia mogła dalej się rozwijać… Błogosławieni, którzy na serio inspirują się świętością Maryi i Józefa…

19 marca 2014 (Mt 1, 16. 18-21. 24a)


Aloha Lei Hawaje Mahalu


   Rozważanie Ojca Pustelnika do Ewangelii według świętego Łukasza


Prawdziwy mężczyzna


        „Szukaj męża, który będzie rozmazywał ci szminkę z warg, a nie tusz do rzęs”. Świetna rada. Mąż, który miłością rozmazuje szminkę na wargach. Mąż, przy którym tusz do rzęs pozostaje, bo nie jest rozmyty łzami bólu i cierpienia. Mieć męża, który będzie prawdziwym mężczyzną. Być z mężczyzną, który będzie świetnym mężem i ojcem. Głębokie pragnienie kobiecej duszy.

         Warto w tej sprawie modlić się do św. Józefa. Patron naprawdę kompetentny. Bardzo dobrze rozumie duszę kobiety. Wszak przy Maryi świetnie się spisał. Dzisiaj, 19 marca, w Kościele jest uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Warto przyjrzeć się temu świętemu. Naprawdę super ciekawa postać.

         Józef był zwykłym młodym człowiekiem, gdy zaślubił Maryję (a nie czcigodnym starcem z wielu obrazów). Wedle tradycji żydowskiej, po zaślubinach, kobieta jeszcze przez rok pozostawała w domu rodzinnym. Zaślubieni, choć uważani już za męża i żonę, nie mieszkali jeszcze razem. Niedopuszczalne było współżycie małżeńskie. I wtedy to właśnie Maryja, po zaślubinach, znalazła się w stanie błogosławionym.

         Skoro nie mieszkali razem i nie mieli relacji seksualnych, to dla Józefa stan Maryi był do bólu jednoznaczny. Niewierność. To było także wielkie przekroczenie prawa, za które karano bezwzględnie. Każdy szczerze zakochany mężczyzna może wyobrazić sobie ten dramatyczny moment. Zaufanie i fascynacja umiłowaną. I oto wiadomość jak grom z jasnego nieba. Ukochana kobieta w ciąży z kimś innym! Józef wie, że nie spał z Maryją. Jedyne wyjaśnienie to niewierność tej, która miała być aniołem. Jakiż to ból i poniżenie. W tej podłamującej sytuacji Józef zachowuje się jednak jak mężczyzna z wielką klasą. Nie martwi się o siebie ani nie kontempluje swego bólu. Zapominając o przywilejach prawnych, podchodzi z miłosiernym sercem do kobiety. Nie informuje sądu o domniemanym cudzołóstwie. Wręcz przeciwnie. Stawia sobie pytanie, co robić, aby uchronić Maryję przed zniesławieniem. Zamiast odwetu, zaangażowanie, aby przyjść z pomocą. To konkretne świadectwo bezinteresownej miłości. Józef nie odpowiada lekceważeniem i zemstą, ale postawą miłosiernej troski. Świetnie przeszedł próbę miłości. Bóg zapewne nic mu wcześniej nie objawił o zwiastowaniu Maryi, aby poddać go tej właśnie próbie.

         Józef znajduje bardzo rozsądne rozwiązanie w tamtym kontekście kulturowym. Zamierza potajemnie oddalić Maryję. W ten sposób pomaga jej zachować dobrą opinię, chroni przed społecznym linczem i surowym wyrokiem. I tu ma miejsce kolejne wydarzenie, które fascynuje. To twarde męskie posłuszeństwo Bożemu głosowi. Otóż po podjęciu decyzji o oddaleniu Maryi, Józef miał sen, aby jednak wziął ją do siebie. Jest bowiem matką poczętego z Ducha świętego Zbawiciela. Ponadto ma mu nadać imię Jezus, czyli prawnie uznać za swoje dziecko. Józef wie, że nie począł tego dziecka. Naturalnie mógł to uczynić tylko inny mężczyzna. Anioł we śnie mówi o poczęciu z Ducha Świętego. Trzeba niezwykłej wiary, aby uwierzyć w taką „anielską historię”…

         Po raz kolejny Józef zaprezentował męską odwagę i heroiczną wiarę w Boży głos w sumieniu. Jak prawdziwy mężczyzna, zapewnił Maryi pełne poczucie bezpieczeństwa. Odważnie wziął ją do siebie i przyjął z miłością jej dziecko. Zgodził się być prawnie ojcem Jezusa. Maryja mogła bez najmniejszego cienia wątpliwości zawołać w sercu: „Wielbi dusza moja Pana, że dał mi tak niesamowitego mężczyznę: heroicznie kochającego męża i wspaniałego ojca”.

         Św. Józefie, Oblubieńcu Najświętszej Maryi Panny, przyjmij ufne wołanie każdej kobiety i każdego mężczyzny. Pomagaj mężczyznom być prawdziwymi mężczyznami. Pomagaj kobietom znajdywać prawdziwych mężczyzn. Pomagaj spełniać najgłębsze pragnienia…

         Za wstawiennictwem św. Józefa, ofiarujmy te refleksje i modlitwy w intencji kochanego Papieża Franciszka, który dzisiaj uroczyście inauguruje swój Pontyfikat.

19 marca 2013 (Łk 2, 41-51a)Powyższe rozważania wraz z ilustracjami w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.   Komentarze video

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Dobra Homilia


Dzisiejsza homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′):

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msza z Różańcem


Msza Święta w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi, poprzedzona Różańcem.
Od 1 marca do 24 kwietnia 2022 roku codziennie odmawiane są trzy części Różańca w ramach Nowenny Pompejańskiej w intencji szybkiego ustania wojny. Dwie części odmawiane są od 14:00 do 15:00, ostatnia część o dotychczasowej godzinie 17:30.

Sobota, 19 marca 2022
, transmisja z Sanktuarium: 14:00 – nowenna, 17:30 – różaniec, 18:00 – msza święta.

Nowenna Pompejańska 19
Помпейська дев’ятниця на кінець війни
Źródło: Mocni w Duchu Live
Video nie działa? Sprawdź tu


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl