Słowo-na-19-kwietnia-2022

19 kwietnia 2024. Słowo na piątek 3 tygodnia okresu Wielkanocnego. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze

19 kwietnia 2024, Piątek

Piątek III tygodnia okresu Wielkanocnego (Tydzień Biblijny; patron dnia: tu)
święci pustelnicy dziś wspominani: bł. Sybilina Biscossi

Czytania   +

   Ewangelia (J 6, 52-59)

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:

Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum.

Oto Słowo Pańskie

   Rozważanie Ojca Pustelnika

Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′) (piątek 3 tygodnia okresu wielkanocnego, rok liturgiczny B I)

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Pełnia modlitwy

„Nie muszę chodzić do kościoła. Mogę pomodlić się w domu”. Stwierdzenia tego typu padają jako argument uzasadniający brak obecności na Mszy Świętej. Gdyby zatrzymać się na poziomie „częściowej modlitwy”, rozumowanie takie byłoby jak najbardziej słuszne. Wszak Bóg jest wszechobecny. Nie tylko w domu, ale w każdym dowolnym miejscu możemy pomodlić się. Zarazem modlitwa w domu ma swój bardzo ważny sens. Jest to uświęcenie miejsca, gdzie większość czasu przebywamy. Tak więc wspaniale, jeśli ktoś rzeczywiście w domu się modli.

Ale dla chrześcijanina relacja z Bogiem nie ogranicza się jedynie do wymiaru duchowego. Jezus, Wcielony Bóg, pragnie ofiarować człowiekowi całego Siebie. Jest to dar życia, teraz i na wieki, którego przyjęcie jest możliwe tylko wtedy, gdy spożywamy Ciało i Krew Chrystusa w fizycznej postaci chleba i wina. Jezus mówi jednoznacznie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (por. J 6, 52-59). Nie jest to przymus, ale serdeczne zaproszenie. Skorzystanie z tej propozycji odpada, gdy zatrzymujemy się jedynie na poziomie indywidualnej modlitwy w domu lub w innym miejscu. Spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa jest możliwe tylko poprzez uczestniczenie w najcenniejszej modlitwie, którą jest Msza święta. Do tego dochodzą jeszcze wyjątkowe sytuacje, gdy Komunia Święta udzielana jest w specjalnym obrzędzie np. osobom chorym.

Msza Święta jest źródłem i szczytem chrześcijańskiej modlitwy. Pełne spotkanie z Jezusem dokonuje się tylko wtedy, gdy jest On przyjmowany także w Eucharystii. Nie jest to konsekwencja ludzkich ustaleń, ale wola samego Jezusa, który pragnie być spożywany w swym Ciele i Krwi, pod postacią konsekrowanego chleba i wina. Kto rezygnuje z tego obdarowania, bardzo dużo traci docześnie i podejmuje ryzykowne działanie w perspektywie wieczności.

Przede wszystkim odrzucona zostaje Miłość, jako pełne zjednoczenie z Jezusem. Dlatego jest to grzech. To swoiste powiedzenie Bogu: „Nie chcę być w pełni z Tobą, ewentualnie tylko trochę”. W efekcie człowiek, pozbawiony mocy Bożej, wystawia się na niszczące działanie wielu form zła. Człowiek bez Eucharystii, to tak jak rycerz bez tarczy. Miecz własnego ludzkiego dobra na niewiele może się zdać, gdy szatan zada swe ciosy. Ale oczywiście najbardziej chodzi o życie wieczne. W wieczności będą już tylko dwie możliwości: odrzucenie Boga (piekło) lub absolutnie pełne przyjęcie Boga (Niebo). Czyściec nie jest trwałą kontynuacją „ziemskiej połowiczności”, ale okresowym oczyszczeniem przed wejściem do Nieba.

Niebo oznacza stan pełnego zjednoczenia z Bogiem. Kto świadomie i dobrowolnie nie przyjmuje Komunii Świętej stwierdza tym samym: „Nie chcę iść do Nieba”. Jedyna nadzieja w tym, że w spotkaniu z Chrystusem twarzą w Twarz człowiek ostatecznie otworzy się na Jego Ciało i Krew. Ale po co później w czyśćcu w wielkim cierpieniu „wszystko odkręcać”, skoro już teraz można iść w dobrą stronę?

Dodajmy, że samo mechaniczne przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej nie wystarczy. Jezus mówi: „Kto (…) trwa we Mnie, a Ja w nim”. Czyli niezbędna jest postawa „trwania w Jezusie”. Jest to akt spożywania Komunii Świętej świadomie i z miłością w sercu: „Oto Jezus”. W ten sposób rodzi się rzeczywiste zjednoczenie pomiędzy przyjmującym i Jezusem. Kochać drugiego, to przyjmować go w siebie. To czynić z siebie dom, do którego kochana osoba może wejść i czuć się bardzo dobrze. Jezus tak nas przyjmuje. Ze swej strony czyńmy podobnie. Wówczas moment śmierci będzie pięknym rozbłyskiem istniejącej komunii wzajemnego trwania w sobie. Niech Eucharystia staje się coraz bardziej źródłem i szczytem wszystkich naszych modlitw, słów i czynów…

24 kwietnia 2015 (J 6, 52-59)


   Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 1329 dostępny od 20:00 (~5-35′). 

„Słowo na jutro”
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia księdza kardynała Grzegorza Rysia.

Homilia
Kardynał Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka