Słowo-na-2-czerwca-2023

2 czerwca 2024. Słowo na 9 Niedzielę zwykłą w roku B. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze

2 czerwca 2024, Niedziela

IX Niedziela zwykła (rok B) patron dnia: tu; inne oficjum: tu
polscy patroni i patronki dnia: bł. Sadok i 48 Sandomierskich Męczenników Dominikańskich

Czytania    +

   Ewangelia – wersja dłuższa (Mk 2‚ 23 – 3‚ 6)

Jezus jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.

On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.

A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Oto Słowo Pańskie

   Rozważanie Ojca Pustelnika

Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do fragmentu dzisiejszej Ewangelii (Mk 2, 23-28) (2 wtorek zwykły, rok liturgiczny C I)

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Życiodajna hierachia wartości…

W codzienności życia kierujemy się różnymi prawami, świeckimi i religijnymi. To normalna droga właściwego postępowania. Często jednak prawo staje na przeszkodzie temu, co człowiek chciałby zrobić. Wtedy ujawnia się problem właściwej interpretacji prawnych zasad.

Można wyróżnić dwa radykalne podejścia. Z jednej strony tak naprawdę prawo podlega negacji. Respektuję je wtedy, gdy mi odpowiada. W każdej innej sytuacji robię po prostu to, co dla mnie wygodniejsze i korzystniejsze. W końcu życie jest wystarczająco trudne i nie ma co stwarzać sobie dodatkowych trudności. Z drugiej strony prawo jest rozumiane jako swoisty absolut. Jeśli coś jest zapisane lub ustalone, to należy tego bezwzględnie przestrzegać. Żadne wyjątki nie są dopuszczalne. To podejście raczej występuje w odniesieniu do innych, ale przecież nie powinno być dwóch miar, jedna dla mnie, a druga dla innych. Powstaje pytanie, jak właściwie odnajdywać się w świecie różnorakich uregulowań prawnych.

Odnosząc się do świętego prawa szabatu, Jezus podkreśla: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu”(Mk 2, 27). Wynika z tego jasny przekaz. Prawo powstaje po to, aby służyć człowiekowi. Nie jest czymś absolutnym. Gdy nie służy człowiekowi, może nie być przestrzegane, ale takie wyjątkowe sytuacje muszą być odpowiednio mocno uargumentowane. Nie wystarczy oczywiście jakaś egoistyczna zachcianka czy nieodpowiedzialność, lecz na przykład rzeczywiste względy zdrowotne lub chroniące życie. Karetka z umierającym może przekraczać dozwoloną na drodze prędkość. Podobne przekroczenie na mocy argumentu „bo mi się śpieszy” już nie jest uprawomocnione. Poważnie chory może pozostać w domu i nie udać się na Mszę świętą. Ale lekkie przeziębienie już nie jest usprawiedliwieniem.

Priorytet człowieka nie oznacza negacji wagi prawa. Jezus wielokrotnie dawał świadectwo swego szacunku dla istniejących praw świeckich i religijnych. W przytoczonym zdaniu nie dewaluował znaczenia szabatu, lecz jedynie wskazał, że nie jest czymś absolutnie najważniejszym. Od prawa jest bowiem ważniejszy człowiek. Jeśli jednak pozostaniemy tylko w sferze prawa i człowieka, to wiele sytuacji pozostanie trudnych do rozwiązania. Całość tej relacji nie zyska jeszcze pełnej przejrzystości. Dlatego Jezus stwierdza o sobie: „Zatem Syn Człowieczy jest Panem szabatu” (Mk 2, 28). Tak! Absolutem jest Bóg, który przychodzi w Jezusie Chrystusie. Każda decyzja ostatecznie powinna być zgodna z Jego Wolą. Prawo ma służyć człowiekowi, ale Panem prawa i człowieka jest Bóg.

W ten sposób powstaje niejako trójczłonowa hierarchia wartości. Na pierwszym najniższym poziomie prawo, na drugim wyższym poziomie człowiek i wreszcie na trzecim najwyższym poziomie Bóg. W sytuacjach konfliktowych człowiek powinien zawsze wybierać wartość z wyższego poziomu. Szacunek dla Jezusa oznacza jednocześnie szacunek dla prawa i człowieka. W pewnym wyjątkowych sytuacjach, realizacja Woli Bożej może jednak oznaczać niepodjęcie danego wskazania prawnego lub zastosowanie niekorzystnych dla danego człowieka rozwiązań. Bezcenną pomocą we właściwym rozpoznaniu jest znajomość genezy danego zapisu prawnego i jego sens.

Problem faryzeuszy polegał na tym, że często zapominali, skąd dane prawo się wzięło, gdy setki lat wcześniej w określonych realiach powstawało. Prawo szabatu rodziło się z głębokiej troski o człowieka, ale w miarę czasu stało się swoistym apodyktycznym zapisem. Nieco podobnie wygląda sprawa z życiodajnym wymogiem uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Dla wielu ten obowiązek stał się skostniałym wymogiem prawnym. Zrozumienie genezy tego prawa pozwala widzieć korzyści płynące z tego wymogu dla człowieka. Jednocześnie stają się oczywiste sytuacje, na przykład choroby, gdy niezachowanie tego wymogu prawnego jest w pełni uzasadnione.

Nieraz jednak tylko w nadprzyrodzonym świetle Ducha Świętego staje się zrozumiała postawa danego konkretnego człowieka, w określonym miejscu i czasie. Najważniejsze, aby każde nasze zachowanie było zgodne z wolą Jezusa Chrystusa, który jest Panem prawa i człowieka.

22 stycznia 2013 (Mk 2, 23-28)


   Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 1373 dostępny od 20:00 (~5-35′). 

„Słowo na jutro”
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia księdza kardynała Grzegorza Rysia.

Homilia
Kardynał Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka