Ewangelia-i-komentarz-na-20-marca-2023

Słowo na 20 marca 2021. Ewangelia i rozważanie, msza i różaniec online.


20 marca 2021, Sobota

IV Sobota Wielkiego Postu, Rok B, I (inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (J 7, 40-53)


Spory około osoby Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:


Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?» I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.

Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: «Czemu go nie pojmaliście?»

Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek».

Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty».

Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?»

Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei».

I rozeszli się – każdy do swego domu.

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Sensowne spotkanie


           Spotkanie… Serdeczna rozmowa czy emocjonalna kłótnia? Twórczy dialog czy dwa nerwowe monologi? Poszukiwanie prawdy czy narzucanie swoich poglądów? Otwartość na nowe rozumienia, czy jeszcze głębsze zasklepianie się w swoich egoistycznych przekonaniach?… Niejednokrotnie wiele życiowej energii jest marnowane na bezsensowne dyskusje, spory i konflikty. Wielka szkoda! Sensem życia nie jest pogłębianie przepaści międzyludzkich, ale budowanie pomostów, które pozwolą przejść nad dotychczasowymi rozpadlinami. Aby ten cel jak najpełniej osiągnąć, warto uświadomić sobie trzy sytuacje, jedna negatywna i dwie pozytywne.

             Najgorzej, gdy spotkanie sprowadza się do dwóch monologów, ewentualnie tyko jedna strona jest otwarta na dialog. Sytuacja taka ma miejsce, gdy prawda obiektywna nie jest najważniejsza. To suponuje także pominięcie Chrystusa, Prawdy Wcielonej. Posługiwanie się „Bożymi terminami” nie pomaga wtedy, gdyż są traktowane instrumentalnie, na własny użytek. Na plan pierwszy wysuwa się chęć udowodnienia swoich racji i brak zainteresowania argumentami, jakie przedstawia druga strona. Dominuje tu przekonanie: „Ja znam prawdę- ty powinieneś tę prawdę przyjąć”. Z tego wynika „postawa mówienia”, a nawet agresywnego krzyku, przy jednoczesnym braku elementarnego słuchania. Nie ma tu empatii oraz wejścia w świat przeżyć i rozumień drugiego człowieka. Formułowane sądy charakteryzują się stronniczością. Wszelka tematyka staje się źródłem ostrych starć i wzajemnych oskarżeń. Padają nawet przekleństwa pod adresem kogoś, kto ośmiela się myśleć inaczej lub zachowuje się odmiennie od oczekiwań. W jednym z ewangelicznych epizodów, taką reakcję zaprezentowali faryzeusze: „A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty” (por. J 7, 40-53).

             Druga postawa ma charakter pozytywny. Tym razem spotkanie ludzi o odmiennych poglądach staje się przestrzenią dialogu. Jest to możliwe dzięki temu, że poznanie prawdy jest dla dwóch stron najważniejsze. Środkiem do tego szczytnego celu jest rozmowa wedle zasady: „Ty mówisz, ja słucham. Ja mówię, Ty słuchasz”. Zwłaszcza sporne punkty są tutaj inspiracją do tego, aby lepiej poznać całokształt odmiennych koncepcji i rozumień. Daje to trzy rewelacyjne owoce. Nieraz pozornie sprzeczne stanowiska okazują się być jak najbardziej zgodne. Po prostu ta sama prawda wyrażana jest przy pomocy innych słów i pojęć. Następnie, nawet gdy takiej zgodności nie ma, otwarty dialog poszerza horyzonty myślowe, co powoduje wzajemne zbliżenie. Wreszcie sam fakt wspólnego szukania prawdy owocuje w postaci coraz pełniejszej umiejętności bycia i życia razem, pomimo odmienności poglądów na sprawy rodzinne, religijne, czy polityczne. Przykładem postawy dialogu jest ewangeliczny Nikodem. Wobec bezpodstawnych oskarżeń kierowanych przeciwko Jezusowi potrafił odważnie powiedzieć: „Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni?”.

             Wreszcie najbardziej owocną formą spotkania pomiędzy ludźmi jest wspólna modlitwa. Jest to czas uznania ludzkich ograniczeń i otwarcie serca na nieskończoność Bożych możliwości. Dzięki temu Bóg sam zaczyna budować pomost pomiędzy ludzkimi sercami. Niektóre pary małżeńskie początkowo większość czasu spędzały na wzajemnych kłótniach. Rozmowy kończyły się bardzo szybko emocjonalnym sporem. Na szczęście była wspólna modlitwa. W efekcie, po latach „początkowi wrogowie”, mocą nadprzyrodzonej łaski, stali się „przyjaciółmi na śmierć i życie”. Bezcenna jest także modlitwa osób „trzecich” za osoby nie mogące się „dogadać”. Patron dzisiejszego dnia, św. Mikołaj z Flue, szwajcarski pustelnik, jeden z opiekunów naszego Eremu, uchronił swą ojczyznę przed rozlewem krwi. Za jego modlitewnym wstawiennictwem, zwaśnione strony doszły do porozumienia i podpisano zbawienny dla wszystkich pokój. Zarazem św. Mikołaj mocno akcentował, że wzajemne zrozumienie, trwała zgoda i głęboki pokój są darem Boga, który można przyjąć jedynie poprzez modlitwę.

             Niech każde spotkanie będzie świętym czasem otwierania naszych serc na dary, których udziela nam Jezus Chrystus, Zbawiciel, Bóg i Człowiek… Św. Mikołaju z Flue, módl się za nami…

21 marca 2015 (J 7, 40-53)Powyższy tekst i ilustracja w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.


   Komentarze video

Krótkie komentarze video do Słowa Bożego – jezuicki (~3′) i franciszkański (~5-7′) z kapłańskim błogosławieństwem na dziś (jeżeli są dostępne).

Inga Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM conv.
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Dobra Homilia – Mocne Kazanie


Dzisiejsza albo najbardziej aktualna dostępna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia oraz mocne kazanie z Sanktuarium o ile jest dostępne (najwcześniej po transmisji mszy świętej) (~10-25′).

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Mocne Kazanie
Źródło: Mocni w Duchu Live


   Msza z Abp Rysiem oraz Msza z Różańcem


Transmisje dwóch mszy świętych:

1) Dzisiejszej porannej mszy żywo z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem o godzinie 7:30 albo ostatniej dostępnej retransmisji.

2) Wieczornej Mszy Świętej z Różańcem w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi o godzinie 18:00.


3) Mszy świętej w ramach Ogólnopolskich Rekolekcji Akademickich o 19:00.

Sobota, 20 marca 2021, godzina 7:30 oraz 18:00 i 19:00.


 

Abp Ryś – Msza poranna
Źródło: Archidiecezja Łódzka


oo. Jezuici – Msza z Różańcem
Źródło: Mocni w Duchu Live


Rekolekcje Akademickie Online
Źródło: Mocni w DuchuRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl