Słowo na 22 stycznia 2021. Piątek. Msza na żywo, Ewangelia i komentarz.Rok Świętej Rodziny

Rok Świętego Józefa

Odpusty na Rok Świętego Józefa


22 stycznia 2021, piątek

Piątek 2 tygodnia zwykłego, 22 stycznia, Rok B, I

Słowo, Ewangelia i komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego z liturgii dnia oraz transmisja mszy świętej na żywo:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂


   Ewangelia (Mk 3, 13-19)


Jezus wybiera dwunastu Apostołów

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:


Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarze do Ewangelii


Komentarze do dzisiejszego Słowa Bożego: 2 mini refleksje video, w miarę możliwości nagranie homilii Abp Rysia oraz rozważanie Ojca Pustelnika z Eremu Maryi „Brama Nieba”.


   Zielone Pastwisko

Kilkuminutowy komentarz franciszkański do dzisiejszej Ewangelii ojca Piotra Kleszcza OFM conv. z kapłańskim błogosławieństwem online! (widoczny jest najbardziej aktualny odcinek).

Zielone Pastwisko  22.01.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Zoom


W ramach Zoomu krótki komentarz do Słowa Bożego prowadzony przez o. Remigiusza Recława SJ od poniedziałku do piątku. Dzisiejszy odcinek powinien być w poniższej playliście Mocnych w Duchu, czasem dostępny jest tylko TUTAJ.

o. R. Recław SJ – Zoom do Ewangelii
22 stycznia 2021
Źródło: Mocni w Duchu

Video nie działa? Sprawdź tutaj lub tu.


   Komentarz z Pustelni


Głębokie i dotykające konkretów realnego życia rozważania Ojca Eremity OVE.

Poniższy komentarz do dzisiejszej Ewangelii pochodzi z Eremu Maryi „Brama Nieba”.Trzy różne początki


            
W życiu bardzo ważne jest doświadczenie „początku”. Zwłaszcza, gdy chodzi o fundamentalne wybory życiowe. Możemy wyróżnić trzy rodzaje odmiennych początków. Zasadniczym punktem odniesienia jest Wola Boża. Warto zwrócić uwagę na specyficzne prawdy w każdej z trzech zaistniałych sytuacji.  

W pierwszym przypadku początek nie jest zgodny z Wolą Bożą. Chodzi o błędną decyzję, której powodem jest ludzka pycha. Pycha powoduje zaślepienie, wyzwala chore ambicje i prowadzi do upadku. Człowiek jest przekonany o posiadaniu możliwości, których obiektywnie nie ma. Bóg respektuje prawo do wolności, dlatego dopuszcza zaistnienie „głupiego początku”. Przykładem tego są niektóre przedsięwzięcia, które kończą się wielkim bankructwem. Bez porównania większą tragedią jest błędny wybór w powiązaniu z kwestią małżeństwa lub celibatu. Chodzi tutaj tylko o te decyzje, które motywowane są pysznymi iluzjami. Powstaje wtedy wiele niepotrzebnych zranień i egzystencjalnych komplikacji. Taki początek choć nie jest zgodny z Wolą Boga, niezmiennie podlega promieniowaniu Bożego Miłosierdzia. Bóg nigdy nie opuszcza człowieka i zawsze chce pomóc. Aby tę pomoc przyjąć, trzeba jednak uznać swój błąd i wejść na drogę pokornego nawrócenia. Taka postawa pozwoli wejść w obszar działania Bożego błogosławieństwa.  

Drugi początek charakteryzuje się tym, że jest w pełni zgodny z Wolą Bożą. Bóg jest źródłem określonej decyzji czy też życiowego powołania. „Jezus (…) przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego”(por. Mk 3, 13-19). Po upływie określonego czasu udaje się zrealizować pierwotnie zamierzony cel. Możemy powiedzieć, że zaistniało coś, co z definicji danego początku powinno było później zaistnieć . Przykładem tego jest wstąpienie do seminarium duchownego uwieńczone po kilku latach przyjęciem święceń kapłańskich, upragnionych od samego początku. Taki rozwój wydarzeń jest potwierdzeniem słuszności podjętej decyzji. Zarazem nieraz Bóg zaprasza do podjęcia specyficznej kontynuacji, przy zachowaniu istoty podjętych zobowiązań. Tak jest w moim przypadku. Wstąpiłem do seminarium duchownego i uzyskałem święcenia kapłańskie. Następnie będąc już kapłanem podjąłem powołanie pustelnicze. W ten sposób zaistniała pełnia realizacji Bożego planu wobec mego wysoce marnego istnienia. Specyfiką Bożego dopełnienia jest to, że jeszcze lepiej zostaje wydobyta istota wcześniejszego etapu. Nieraz Bóg tak prowadzi, że np. ktoś najpierw zostaje kapłanem diecezjalnym, a potem podejmuje życie konsekrowane; indywidualnie lub w zgromadzeniu zakonnym. Jestem bezgranicznie wdzięczny Bogu, że będę umierał jako pustelnik i  kapłan. Po przyjęciu święceń kapłańskich czułem, że to jest „zdecydowanie dobry kierunek, ale jeszcze nie kres”. Obecnie mam absolutną pewność, że odkryłem i podjąłem pełnię mego życiowego powołania. Tak więc mogę dziś w pokoju serca jako pustelnik umierać, aby ujrzeć Oblicze Boże „twarzą w Twarz”. Nikt mi tego Bożego pustelniczego daru z serca nie wyrwie!!!   

Trzeci początek  też jest zgodny z Wolą Bożą. Ale tym razem ostatecznie nie dochodzi do zaistnienia końca, który z treści danego początku wynika. Przykładowo, gdy ktoś wstępuje do zgromadzenia zakonnego, to jest to równoznaczne z tym, że pragnie w nim pozostać aż do śmierci. Bywa jednak, że niektóre osoby w trakcie formacji odkrywają w sercu, że jednak nie mają powołania do bycia w danym zgromadzeniu lub w ogóle do bycia w zakonie. W konsekwencji rezygnują, nie składając ślubów wieczystych. Podobnie w przypadku osób, które wstępują do seminarium duchownego i w trakcie formacji dochodzą do wniosku, że nie mają powołania do kapłaństwa. Nie oznacza to, że motywowane szczerym pragnieniem wstąpienie było błędem. Taki szczery początek  jest jak najbardziej z Ducha Bożego. Zarazem najwyraźniej Bóg w swoich planach uznał, że czasowy pobyt w danym zgromadzeniu lub w seminarium duchownym miał być pomocny do realizacji jakiegoś innego powołania życiowego.
Panie, od samego początku prowadź nas drogą swej świętej Woli… 

23 stycznia 2015 (Mk 3, 13-19)


Powyższy tekst i ilustracja w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.

Nasz mini kalendarz liturgiczny z odpowiednimi do Ewangelii komentarzami z Eremu znajduje się TUTAJ.


   Transmisje mszy świętych


Dzisiejsze transmisje mszy świętych na żywo, najczęściej z łódzkich kościołów:


   Transmisja Mszy Świętej z kaplicy DA 5 w Łodzi


Poniżej transmisja na żywo dzisiejszej Mszy Świętej z kaplicy DA 5 w Łodzi.

Piątek, 22 stycznia 2021, na żywo o godzinie 7:30.

DA5 – msza święta
22 stycznia 2021 godz. 7:30
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.

Modlitwa Jubileuszowa – kliknij!


   Msza święta i różaniec w Sanktuarium


Msza święta z kościoła Jezuitów w Łodzi o godzinie 18:00.
Przed mszą modlitwa różańcowa o godzinie 17:30.
Przewodniczy ojciec Jacek Olczyk SJ.

Piątek, 22 stycznia 2021, godzina 17: 30 i 18:00.


Msza z Różańcem   22.01.2021
o. J. Olczyk SJ
Źródło: Mocni w Duchu Live

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl