Słowo na 22 grudnia 2021. Msza z różańcem na żywo. Ewangelia, komentarz, homilia i życzenia świąteczne Abp Rysia.


22 grudnia 2021,

Środa, IV tydzień Adwentu, (rok C, II, inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (Łk 1, 46-56)


Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:


W owym czasie Maryja rzekła:

«Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Oto Słowo Pańskie.


   Rozważanie Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Boże spotkanie


         Miała swoją rodzinę. Po kilku latach rozwiodła się i wstąpiła w nowy związek. Ta relacja też szybko uległa „wypaleniu”. Swymi przeżyciami dzieliła się z długoletnią znajomą. W tym przypadku sytuacja rodzinna wyglądała początkowo bardzo dobrze. Niestety, kolejne wizyty rozwódki zaczęły z czasem wprowadzać „zły klimat” do domu. Wcześniejsze normalne rozmowy z mężem zamieniły się stopniowo w nieustanne utarczki i coraz ostrzejsze kłótnie. Rozstanie z mężem zaczęło nęcić wieloma powabami. Zasłyszane „peany na cześć” rozwodu zaczęły „owocować”. Na szczęście, „indoktrynowana mężatka” dostrzegła, że znalazła się na skraju przepaści. Oświecona, wybrała dobro rodziny, odrzucając „diabelsko-podburzające teorie”. Ostatecznie, niebezpieczna rozwódka utraciła prawo „przekraczania progu”. Dawny pokój na nowo wrócił do domu. A już niewiele brakowało, aby diabeł odhaczył kolejny sukces…

         „Z kim przestajesz, takim się stajesz”. Tak! Trzeba bardzo uważać na to, z kim dużo rozmawiamy. Człowiek jako człowiek jest dobry. Ale poprzez wybór grzechu może niszczyć siebie i tych, których spotyka. Dlatego warto dokładnie przyjrzeć się, jakie wartości promują nasi znajomi i w jakim kierunku rozwijają się nasze relacje.

         Istnieją trzy przypadki, gdy system wczesnego ostrzegania powinien niezwłocznie zadziałać. Pierwszym niepokojącym sygnałem jest negacja Dekalogu. Często mechanizm działa następująco. Ktoś przykładowo lekceważy świętość małżeństwa. Aby usprawiedliwić swe postępowanie, zachęca drugiego do takiego samego zła. Gdy słuchacz ulegnie, wtedy sumienie doznaje ulgi, bo „inni też tak robią”. Potem następuje wspólne uznanie środowiskowe, że np. rozwód jest „dobrym rozwiązaniem”. Lepiej szybko uciąć takie akty kuszenia. Osobiście, człowiekowi, który w trakcie rozmowy ze mną zacząłby mówić o zaletach rezygnacji z drogi pustelniczej, kazałbym natychmiast zmienić temat!

         Następnie, człowiek demoralizujący może wprowadzać zło w obszar domu. Warto przyjrzeć się swemu stanowi po wyjściu z domu poszczególnych gości. Najczęściej wszystko jest w porządku. Ale bywa, że niektóre osoby pozostawiają za sobą swoistą „smugę zła”. Gdy nic nie pomaga, w ostateczności warto zastosować radykalne rozwiązanie, jak we wspomnianym przykładzie. Czyż nie jest lepiej zachować zdrowy dom i szczęśliwą rodzinę, aniżeli dopuścić do zatrucia swego domu i do zniszczenia rodziny?

         Wreszcie bliskie relacje dwóch „przyjacielskich osób”, które mają głęboki deficyt uczuciowy, mogą nieraz nabrać charakteru erotycznego. Dotyczy to także przypadków dwóch osób jednej płci, które są normalnie heteroseksualne. Wówczas dwie kobiety (dwaj mężczyźni) zaczynają obdarzać się nadmierną czułością cielesną, z wydźwiękiem seksualnym. Jest to szukanie w „bliskiej osobie” tego, co jest niezaspokojoną potrzebą uczuciową lub brakiem cielesnych doznań. Fakt, że jest to także kobieta lub mężczyzna, ma znaczenie drugorzędne. Wtedy, aby nie popełniać grzechu, fundamentalnie niezbędny jest odpowiedni „dystans bezpieczeństwa”.

         W Ewangelii znajdujemy cenną informację o tym, że „Maryja pozostawała u Elżbiety około trzech miesięcy” (Łk 1, 46-56). Jak to spotkanie wyglądało? Przede wszystkim, Maryja przychodząc do Elżbiety wypowiada radosne: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu”. W ten sposób Elżbieta zostaje niejako napromieniowana Bożą obecnością. Jednocześnie Duch Święty obecny w Maryi emanuje z niej na cały dom Elżbiety. Dokonuje się swoiste uświęcenie przestrzeni odwiedzanego domu.

         Maryja jest świetnym wzorem „Bożego gościa”. Taki gość respektuje Dekalog. Zarazem po jego wyjściu mamy poczucie, że pomiędzy nami był „dobry duch”. W sercu gospodarza i w przestrzeni domu jest wtedy więcej dobra i pokoju. Warto jeszcze podkreślić, że Maryja i Elżbieta w trakcie spotkania były kobietami w pełni dojrzałymi. Były wypełnione pokornie przyjętym Bożym błogosławieństwem. Gdy spotykające się osoby prawdziwie kochają Boga, wtedy ich słowa i gesty są przejawem czystej miłości. Ma miejsce wzajemna troska o to, aby wiernie podążać drogą Ewangelii, w logice Bożego Wcielenia.

22 grudnia 2014 (Łk 1, 46-56)


Aloha Lei Hawaje Mahalu


Powyższe rozważanie wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.   Komentarze video

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Dobra Homilia


Dzisiejsza homilia i życzenia świąteczne Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′).

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msza z Różańcem w Sanktuarium


Transmisja na żywo wieczornej Mszy Świętej w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi o godzinie 18:00, poprzedzonej Różańcem o 17:30.
Dostępne homilie i transmisje mszy z Abp Rysiem – TUTAJ.

Środa, 22 grudnia 2021
transmisja z Sanktuarium: 17:30 – różaniec, 18:00 msza święta.


Msza z różańcem
Źródło: Mocni w Duchu LiveRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl