Słowo-na-22-sierpnia-2022

22 sierpnia 2022. Słowo na 21 poniedziałek okresu zwykłego w roku II, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Czytania, Ewangelia i komentarz


22 sierpnia 2022, Poniedziałek

Poniedziałek XXI tygodnia okresu zwykłego (rok II) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej (inne oficjum: tu)

● Czytania
● Ewangelia
● Rozważanie Ojca Pustelnika (lectio ~2-3′)
● Inne komentarze (video ~3-35′)

+   Wszystkie czytania – rozwiń

  Ewangelia (Mt 23, 13-22)


Zaślepienie faryzeuszów

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:


Jezus przemówił tymi słowami:

«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.

Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: „Kto by przysiągł na przybytek, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą”.

Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej: „Kto by przysiągł na ołtarz, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą”. Ślepcy! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę?

Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada».Oto Słowo Pańskie.


   Rozważanie Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Dylematy z obłudą


     Czy możemy dokładnie we wszystkim naśladować Jezusa? W pierwszym odruchu odpowiedź wydaje się pozytywna. Niektórzy, w imię swej „pobożności”, tak sądzą i wedle tego przekonania czynią. Wszak Jezus jest Boskim Wzorcem. W niektórych jednak przypadkach takie „pobożne naśladowanie” okazuje się paradoksalnie sprzeczne z nauką samego Jezusa, zapisaną w Ewangelii. W rezultacie, zamiast duchowej głębi, ma miejsce obłudna powierzchowność. Jak to możliwe?

      Dobrą sytuacją, która pozwala rozjaśnić zasygnalizowany problem, jest ewangeliczny epizod, gdy Jezus po wielokroć mówi do uczonych w Piśmie i faryzeuszy „biada” (por. Mt 23, 13-22). Bez owijania w bawełnę, Mistrz wypowiada wobec nich ostre stwierdzenia: „obłudnicy”, „Głupi i ślepi!”. Czy to oznacza, że my też mamy prawo w ten sposób zwracać się do innych ludzi?

      Otóż zdecydowanie nie! Trzeba bowiem uświadomić sobie, że istnieje radykalna różnica pomiędzy Jezusem i każdym z nas. Jezus jest Bogiem i Człowiekiem, w którym nie ma żadnej niedoskonałości. Jest doskonałym wcieleniem Miłości i Mądrości. Jeśli chodzi o nas, jesteśmy tylko ludźmi, w dodatku „wyposażonymi” w wielorakie grzechy i umysłowe ograniczenia. W tym świetle, trzeba rozróżnić dwie odmienne grupy Jezusowych słów i postaw: do naśladowania przez ludzi i zarezerwowane tylko dla Niego. Przykładem pierwszej grupy jest zaproszenie do niesienia życiowego krzyża. Jezus daje nam doskonały przykład, który warto naśladować. Generalnie, im bardziej naśladujemy Jezusa w podejmowaniu miłości ukrzyżowanej, tym lepiej. Przykładem drugiej grupy zachowań jest wspomniane radykalne napiętnowanie obłudnej postawy uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Otóż jest to zachowanie zarezerwowane zasadniczo dla Jezusa jako tego, który jest Bogiem-Miłością i Doskonałym Człowiekiem. Jeśli ktoś ośmiela się rugać innych określeniami „obłudniku”, „głupcze”, „bezbożniku” to znaczy, że uważa się za doskonale miłującego Boga i Człowieka. Oczywiście nikt normalny takich deklaracji raczej nie czyni. Ale takie jest rzeczywiste przekonanie na swój temat człowieka, który koncentruje się na osądzaniu innych ludzi. Jest to grzech pysznego ubóstwiania siebie i znak ślepoty duchowej. Ślepota taka polega na tym, że autor „boskiej wypowiedzi” nie widzi swych grzechów i braków. Jest to żałosna iluzja bycia doskonałym, jak Bóg. Tak właśnie zachowywali się uczeni w Piśmie. Zewnętrznie prezentowali się jako nieskazitelni. Śrubowali różne wymogi moralne wobec prostych ludzi, a następnie ferowali osądzające wyroki, ubolewając nad „bezbożnością ludu”. W rzeczywistości jednak sami nie czynili tego, czego od innych wymagali.

      Tak więc, kto nie uważa się za Boga i nie chce wraz z faryzeuszami otrzymać „zimnego prysznica”, niech dąży do rezygnacji z formułowania „boskich” wyroków odnośnie obłudy i głupoty konkretnych ludzi. Istnieje bardzo prosta zasada: im ktoś jest bardziej obłudny w oczach Bożych, tym bardziej dostrzega obłudę u innych ludzi. Im bardziej ktoś jest wewnętrznie czysty, tym bardziej jest w stanie dostrzec przejawy czystości w innych duszach.

      Ale to nie oznacza wymazania ze swego słownika pojęcia „obłudnik”. Kto realnie uznaje się za nędznego grzesznika, często będzie mówił: „Ty obłudniku!”. Ale adresatem tego „komplementu” będzie własne pyszne ego. Podkreślmy mocno: własne ego! Takie wołanie przynosi zbawienne skutki. Po pierwsze, nie mamy potem już czasu i ochoty, aby wyżywać się na nie-swojej duszy. Kto już realizuje tę drogę, dobrze wie, że twórcze przezwyciężanie własnej obłudy wymaga naprawdę bardzo dużo energii. Po drugie, stając w prawdzie, nawiązujemy relację z Jezusem-Prawdą. Gdy Jezus słyszy, jak wołamy na modlitwie: „Panie, miej miłosierdzie nade mną obłudnikiem”, wówczas stopniowo obdarza nas łaską, która daje oczyszczenie. Istnieje tu „święta wymiana”. Im bardziej opłakujemy przejawy swej obłudy, głupoty i duchowej ślepoty, tym obfitsze spływają na nas strumienie uzdrawiającej wody Ducha Świętego…

25 sierpnia 2014 (Mt 23, 1. 13-22)Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.   Inne komentarze1) Wieczorne wprowadzenie do Lectio Divina księży Salwatorianów, odcinek 723 (~5-35′).
Odpowiedni odcinek dostępny jest w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku) od godziny 21:00 dnia poprzedniego.

Słowo na jutro
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie


2) Zoom Mocnych w Duchu (dostępny od 5:00 rano ~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (dostępne od godziny 00.00 ~5-7′). Przycisk powinien wyświetlać najbardziej aktualny odcinek, czasem jednak trzeba go odszukać w rozwijanej playliście.

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


3) Dzisiejsza albo najbardziej aktualna dostępna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′):

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka