Słowo-na-23-czerwca-2022

23 czerwca 2022. Słowo na Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Czytania, Ewangelia i komentarz


23 czerwca 2022, Czwartek

Uroczystość Narodzenia świętego Jana Chrzciciela (inne oficjum: tu)

● Czytania
● Ewangelia
● Rozważanie Ojca Pustelnika (lectio ~2-3′)
● Inne komentarze (video ~3-35′)

+   Czytania z Wigilii – rozwiń

+   Komplet czytań – rozwiń

  Ewangelia (Łk 1, 57-66. 80)


Jan będzie mu na imię

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:


Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza.

Ale matka jego odpowiedziała: «Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan».

Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię».

Pytali więc na migi jego ojca, jak by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?». Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.Oto Słowo Pańskie.


   Rozważanie Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Słowo i życie


     Dzisiaj wspominamy narodzenie św. Jana Chrzciciela. Całe jego życie było nastawione na głoszenie Słowa Bożego. Stał się pokornym sługą i świadkiem Słowa Wcielonego. Aby wejść na podobną drogę, najpierw trzeba dostrzec i odkryć bogactwo relacji pomiędzy słowem i życiem.

      Otóż poprzez słowo możemy realnie dzielić się życiem. Ubogacenie kochanej osoby poprzez słowo daje radość realnego obdarowywania miłością. Teraz, w doczesności, ten dar pozostaje w dużej części ukryty. Po śmierci nastąpi całkowite odsłonięcie. Można przyrównać to do wierzchołka góry lodowej. Jeśli przekazujemy słowo, to aktualnie możemy co najwyżej dostrzec niewielki wierzchołek. Cała reszta pozostaje zakryta. W swoim czasie to wszystko się objawi. Wynika z tego niezwykle ważna konsekwencja. Warto z jak największą miłością dzielić się słowem; zwłaszcza słowem, które jest owocem ciszy i samotności. Takie słowo jest darem, który buduje w sercu odbiorcy wzrost obecności dobra. Wnętrze wypełnia się pokojem i harmonią. W ten sposób otwiera się przed człowiekiem perspektywa głębokiego zaangażowania.

      Otóż człowiek zaczyna żyć dopiero wtedy, gdy angażuje się w realizację określonej misji. Św. Jan Chrzciciel pokazał ścisły związek pomiędzy słowem i wiarą. Słowo stwarza szansę pogłębiania wiary. Bóg jest nieskończoną miłością, która w absolutny sposób pragnie się udzielać. Problem znajduje się od strony człowieka, jeśli chodzi o doświadczenie tej miłości. Bóg nie stosuje żadnych ograniczeń. Absolutnie się udziela. Człowiek tej Boskiej substancji doświadczy na tyle, na ile się otworzy. Im większe otwarcie, tym doskonalej może doświadczyć wypełnienia przez Boską obecność.

      Istnieje tu pewna niezwykle subtelna pułapka. Zaistnienie wiary nie oznacza, że człowiek od razu odczuwa Bożą obecność. Można odnieść błędne wrażenie, że na skutek braku odczuwania występuje stan bez-Boga. Ale to nie jest prawdą. Trudność jest konsekwencją naszego zmysłowego sposobu poznawania. Z tego, że zmysły nie odczuwają, nie wynika, iż dana rzeczywistość nie istnieje.

      Tak więc istnieje prosta, ale pociągająca za sobą wielkie konsekwencje prawda. Po prostu trzeba jak najpełniej otwierać się na obecność Bożą. Bóg na tyle może nas wypełnić, na ile się otworzymy poprzez wiarę. Moment śmierci będzie pełnią odsłonięcia się tej niezwykłej rzeczywistości. Radość będzie polegała na dostrzeżeniu owoców podjętego wysiłku. Cierpienie polegałoby na ujrzeniu, że mogliśmy doświadczać danej rzeczywistości, a nie doświadczamy, bo na nią się nie otworzyliśmy.

      Istnieje tu jeszcze piękniejszy wymiar. Tą Bożą rzeczywistością można wypełniać innych. Tutaj podobnie, moment śmierci odsłoni to wszystko, co przekazaliśmy. Szczęście będzie miało dwa wymiary. Osoba wypełniona ucieszy się, dostrzegając co i od kogo otrzymała. Osoba wypełniająca zostanie obdarowana czystą wdzięcznością ze strony obdarowanej; zespolenie szczęścia w wypełnieniu Boską obecnością. Słowo jest niezmiernie ważne. Jest nośnikiem tego wypełniania Bożą obecnością. Jednocześnie w Bogu treść słowa realnie dociera do drugiego. Poprzez słowo dokonuje się realne spotkanie pomiędzy ludźmi. Słowo wnika w całego człowieka: zarówno w sferę duchową jak i cielesną. Poprzez słowo można przekazywać substancję własnego bytu drugiej osobie. Taka rzeczywistość daru wyzwala na ziemi największe doświadczenie szczęścia i radości. Warto podjąć trud uczenia się wyrażania swej egzystencji poprzez słowo. Widzialne słowo jest nośnikiem niewidzialnego życia, które może realnie ubogacić ludzkie wnętrze.

      Obrazowo stan idealny można przedstawić następująco. Najpierw moje konkretne życie. Następnie to życie jest przelane w słowo, które pełni rolę naczynia. Z kolei naczyniem słowa „wlewamy” swą egzystencję w egzystencję drugiego człowieka. Dokonuje się rzeczywista relacja za pośrednictwem słowa. To rodzi doświadczenie jedności pomiędzy osobami. Powstaje komunia międzyosobowa. Św. Janie Chrzcicielu, wprowadzaj nas w misterium słowa, które prowadzi do życia Słowem i w Słowie.

24 czerwca 2014 (Łk 1, 57-66.80)Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.   Inne komentarze1) Zamiast homilii wprowadzenie do Lectio Divina księży Salwatorianów, odcinek 663 (~5-35′). Wyświetla się najnowsze dostępne nagranie. Pozostałe odcinki dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku).

Słowo na jutro
Źródło: CFD


2) Zoom Mocnych w Duchu (dostępny od 5:00 rano ~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (dostępne od godziny 00.00 ~5-7′). Przycisk powinien wyświetlać najbardziej aktualny odcinek, czasem jednak trzeba go odszukać w rozwijanej playliście.


3) Dzisiejsza albo najbardziej aktualna dostępna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′):

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.