Słowo na 24 maja

24 maja 2023. Słowo na Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych w środę 7 tygodnia okresu wielkanocnego. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze

24 maja 2023, Środa

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych, w środę VII tygodnia Okresu Wielkanocnego (patron dnia: tu; inne oficjum: tu)

Czytania i aklamacja przed Ewangelią    +

  Ewangelia (J 17, 11b-19)

Uświęć ich w prawdzie

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:

«Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo.

Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie».

Oto Słowo Pańskie.

   Rozważanie Ojca Pustelnika


*Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′) (7 środa wielkanocna, rok liturgiczny B I)

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Moc Prawdy

Chrystus jest Prawdą Wcieloną. Szatan, ustami ludzi, oskarżył Chrystusa, że jest kłamcą. Następnie Prawda Wcielona, przedstawiona jako „bluźniercze kłamstwo”, została zabita. Szatan, patrząc szyderczo na Chrystusa umierającego na Krzyżu, sądził, że odniósł zwycięstwo. Jak bardzo się mylił! Po trzech dniach, mocą wszechwiedzącego i wszechmocnego Boga, zabita Prawda zmartwychwstała. Stało się oczywiste: Jezus jest Prawdą, zaś diabeł kłamcą…

Autentyczni chrześcijanie powinni być przygotowani na podobne doświadczenia. Dlatego Chrystus modli się gorąco do Ojca: „Uświęć ich w prawdzie. (…) A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” (por. J 17, 11-19). Na ziemi rozgrywa się potężny bój o prawdę. Historia Jezusa tłumaczy, co jest tego powodem. Otóż, w majestacie prawa nie można niszczyć kogoś za to, że czyni dobro i mówi prawdę. Uzasadnienie ma jedynie walka z kłamstwem i złem. Jest to wręcz działanie chwalebne i szlachetne. Dlatego diabeł najpierw oczernia i kłamie: prawdę nazywa nieprawdą, zaś dobro ukazuje jako zło. Następnie pod przykrywką dobroczyńcy ludzkości zabija dobrego człowieka, wyjaśniając przewrotnie, że służy prawdzie. Oto diabelski mechanizm, który działa od wieków.

Jakże to upokarzające, gdy ktoś daje się oszukać i zmanipulować. Na szczęście, Duch Święty daje potrzebne światło, aby w sumieniu odróżnić świadka prawdy i kłamcę. Istnieje fundamentalna różnica pomiędzy rzeczywistym i fałszywym obrońcą Prawdy. Prawdziwy obrońca odwzorowuje postawę Chrystusa; wszystko czyni z miłością w sercu. Istnieje tu wewnętrzne zespolenie pomiędzy prawdą i miłością. Owocem jedności z Jezusem jest działanie nacechowane pokojem, pokorą i szacunkiem. Chrześcijanin nigdy nie walczy z grzesznikiem, ale tylko z grzechem. Wypowiadane słowa są przeniknięte miłością; niejako ucieleśniają miłość obecną w sercu. Fałszywy obrońca nie ma tej miłości. Dlatego nawet jeśli stworzy zewnętrzny „szlachetny pozór”, wewnętrzne zło i kłamstwo pozostanie, ujawniając się poprzez agresję, pychę, poniżanie i szyderstwo. Rzeczywistym celem kłamcy nie jest prawda, ale zniszczenie niewygodnego człowieka. Jeśli ktoś popełnił dany grzech, zostanie z tego powodu zgnębiony. Jeśli nie popełnił, to ten grzech najpierw zostanie przypięty (Jezus otrzymał etykietę „bluźnierca”), a następnie z powodu tego grzechu (realnie nie istniejącego) człowiek zostanie wyszydzony i uśmiercony.

Człowiek „uświęcony w prawdzie” nie oszukuje i nie daje się oszukać. W tym celu ważne, aby mieć świadomość trzech mechanizmów zła. W pierwszym przypadku człowiek jest przepełniony pychą i zakłamaniem. To powoduje totalne zaślepienie. W rezultacie kłamca tkwi w przekonaniu, że jest uosobieniem prawdy i dobroci. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Ta sprzeczność wywołuje wewnętrzną złość, która jest wyładowywana na oskarżanym człowieku. Jemu kłamca przypisuje to, co tak naprawdę sam w sobie nosi. Myśląc, że mówi o kimś, tak naprawdę obnaża ciemne pokłady swej duszy…

W drugim przypadku ma miejsce inteligentna manipulacja. To znaczy prezentowane fakty są zgodne z rzeczywistością, ale przedstawione w taki sposób, że nabierają zupełnie innego sensu. Rzecz dobra w sobie może być tak ukazana, że u odbiorcy powstanie wrażenie charakterystyczne dla oglądania czegoś złego.

W trzecim przypadku występuje świadome i dobrowolne kłamstwo. Funkcjonuje tu zasada „cel uświęca środki”. Nawet największe przekłamanie rzeczywistości zostaje uprawomocnione ze względu na „dobry cel”, w postaci swych egoistycznych interesów.

Jezus poświęcił „w ofierze samego siebie”, aby każdy człowiek był „uświęcony w prawdzie”. To oznacza, że każda zdrada prawdy jest profanacją Chrystusowej Męki. Każda wierność prawdzie jest aktem uwielbienia Najdroższej Krwi Chrystusa. Na tej dobrej drodze trzeba być przygotowanym na najokrutniejsze doświadczenia. Ale można mieć pełny pokój serca. Prawdy nie da się zabić definitywnie. Prawda zawsze powraca do życia i lśni z jeszcze większą mocą. Dzieje się tak, bo Chrystus, Prawda Wcielona, zmartwychwstał…

20 maja 2015 (J 17, 11-19)


   Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 998 dostępny od 21:00 (~5-35′). 

„Słowo na jutro”
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu  (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Homilia
Ks abp Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka