Słowo-na-26-sierpnia-2022

26 sierpnia 2022. Słowo na Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Czytania, Ewangelia i komentarz


26 sierpnia 2022, Piątek

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej; inne oficjum: tu

● Czytania
● Ewangelia
● Rozważanie Ojca Pustelnika (lectio ~2-3′)
● Inne komentarze (video ~3-35′)

+   Wszystkie czytania – rozwiń

  Ewangelia (J 2, 1-11)


Na weselu w Kanie Galilejskiej była Matka Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:


W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?»

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.

Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi.

Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli.

Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.Oto Słowo Pańskie.


   Rozważanie Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Czarna Madonna i Paweł Pustelnik


     Dzisiaj świętujemy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Otrzymujemy szczególne zaproszenie, aby zaczerpnąć z prawdy, która emanuje z Jasnej Góry. Przede wszystkim warto uświadomić sobie, że sanktuarium jasnogórskie jest owocem niezwykłego promieniowania łaski poprzez znajdującą się tam świętą ikonę Matki Bożej. Wiele sanktuariów początek swej historii ma w nadprzyrodzonych objawieniach maryjnych. Tym razem uderza „zwyczajność obrazu”, która poprzez wieki stała się źródłem nadzwyczajnych łask w ludzkich sercach.

      W ten sposób ujawnia się misterium działania Bożej łaski poprzez świętą ikonę. Ikona Matki Bożej na Jasnej Górze nie jest tylko pięknym wizerunkiem Czarnej Madonny. Ten święty obraz jest uobecnieniem Maryi. Maryja jest prawdziwie obecna i swym sercem wysłuchuje cichego szeptania naszych serc. Z pomocą ikony możemy przeżyć realne spotkanie. Dlatego bardzo ważne, aby nie zatrzymać się powierzchownie na poziomie obrazu, który wyzwala jedynie świat duchowych i estetycznych odczuć. To byłaby wielka strata. Smutną konsekwencją takiego przeżywania jest zaistnienie zaledwie zestawu „świętych emocji”. Emocje zaś mają to do siebie, że choć mogą być bardzo intensywne, to przypominają morską pianę, która „pojawia się i znika”.

      Ikona Matki Bożej umożliwia głębokie duchowe spotkanie, w którym realnie uczestniczą dwie osoby: Maryja i modlący się. Szkoda, że w niektórych przypadkach ma miejsce zwycięstwo dyskretnej pokusy. A na czym polega? Otóż, gdy np. ktoś już udał się na pielgrzymkę, to szatan „z bólem” musi pogodzić się z tym faktem. Ale przy samym końcu drogi następuje subtelny atak, aby uniemożliwić głębokie spotkanie z Maryją. Dokonuje się rzecz przedziwna. Ktoś np. całe dnie idzie na „spotkanie Maryi”, a gdy już dociera na miejsce, wszystko nieraz ogranicza się do kilku mechanicznych chwil przejścia „przed obrazem”. To tak, jakby do kogoś długi czas jechać, a potem jedynie powiedzieć super-szybkie „witaj” i udać się w drogę powrotną…

      Warto na Jasnej Górze pamiętać jeszcze o jednej wielkiej pomocy. Otóż kustoszami sanktuarium są ojcowie paulini, którzy swą duchowość i nazwę wywodzą od św. Pawła, pierwszego pustelnika. Pełna nazwa zakonu brzmi: Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Św. Paweł żył w Egipcie na przełomie III i IV wieku. W 491 roku, w czasie kanonizacji w Rzymie, Kościół uznał go oficjalnie za pierwszego pustelnika. Paulini powstali na Węgrzech w XIII wieku, zaś do Polski zostali sprowadzeni w roku 1382, aby opiekować się Cudowną Ikoną Maryi, przywiezioną z Rusi.

      Na Jasnej Górze, w wielu miejscach możemy dostrzec herb zakonu, który symbolami nawiązuje do tradycji przekazanej przez św. Hieronima odnośnie dziewięćdziesięcioletniego pobytu św. Pawła z Teb na pustyni. W herbie jest palma daktylowa (pamiątka, że św. Paweł wytwarzał odzienie z jej liści, zaś owoce z tego drzewa stanowiły pożywienie), kruk z chlebem w dziobie (ptak ten przez kilkadziesiąt lat przynosił codziennie pół chleba pustelnikowi) i dwa lwy (zwierzęta te wykopały grób dla św. Pawła, w którym pochował go św. Antoni).

      To przeogromna strata, że niewiele osób prosi św. Pawła Pustelnika o wsparcie, aby jak najowocniej przeżyć spotkanie z Maryją. Św. Paweł jest wielkim przyjacielem Maryi. Z pustelniczą miłością, z całego serca pragnie nam pomoc, aby trwanie przed ikoną Matki Bożej Częstochowskiej było błogosławionym spotkaniem. Każdy, kto staje przed świętą Jasnogórską Ikoną, umocniony wstawiennictwem św. Pawła, na pewno otrzyma od Maryi sekret szczęśliwego życia.. A jaki to sekret? Maryja wskazuje gestem dłoni na Jezusa i podobnie jak w Kanie Galilejskiej szepce nam do serca: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Te święte słowa, w życiu każdego z nas, mają niepowtarzalny sens. Warto ten sens poznać…

26 sierpnia 2014 (J 2, 1-11)Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.   Inne komentarze1) Wieczorne wprowadzenie do Lectio Divina księży Salwatorianów, odcinek 727 (~5-35′).
Odpowiedni odcinek dostępny jest w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku) od godziny 21:00 dnia poprzedniego.

Słowo na jutro
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie


2) Zoom Mocnych w Duchu (dostępny od 5:00 rano ~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (dostępne od godziny 00.00 ~5-7′). Przycisk powinien wyświetlać najbardziej aktualny odcinek, czasem jednak trzeba go odszukać w rozwijanej playliście.

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


3) Dzisiejsza albo najbardziej aktualna dostępna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′):

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka