Niedziela Świętej Rodziny, 27 grudnia 2020. Ewangelia i komentarz oraz Msza na żywo o 9:30 (z Abp Rysiem), 10:00 (dla dzieci), 17:30 (o uzdrowienie) i 20:30


27 grudnia 2020, Niedziela,
Święto Świętej Rodziny


Niedziela, 27 grudnia 2020, Święto Świętej Rodziny, Rok B, I

Poniżej znajdziesz:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂   Ewangelia (Łk 2, 22-40)


Dziecię rosło, napełniając się mądrością

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:


Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni.

A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową.

Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Oto Słowo Pańskie.


   Zielone Pastwisko


Kilkuminutowy komentarz franciszkański do dzisiejszej Ewangelii ojca Piotra Kleszcza OFM conv. z kapłańskim błogosławieństwem online! (widoczny jest najbardziej aktualny odcinek).

Zielone Pastwisko  27.12.2020
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.


   Zoom


W ramach Zoomu o 5:00 rano danego dnia pojawia się krótki komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego prowadzony przez o. Remiego Recława SJ lub zespół Mocni w Duchu (wcześniej dostępny jest najbardziej aktualny odcinek):

Zoom    27 grudnia 2020
Źródło: Mocni w Duchu

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


   Homilia Arcybiskupa Rysia


Poniżej pojawi się aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia do czytań z dzisiejszej Liturgii Słowa. (Tymczasowo może być widoczna homilia wczorajsza).
Homilii można wysłuchać wcześniej (od 9:30) w ramach transmisji mszy świętej – kliknij tutaj

abp Ryś – homilia  27.12.2020
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.


   Komentarz z Pustelni


Komentarz z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii polecam szczególnie w dniach strapienia lub osamotnienia a tym bardziej profilaktycznie 🙂


Duch Boży czy Zły?


Szła zwyczajnie chodnikiem. Wtem podeszła do niej nieznajoma kobieta. Spojrzała i złowieszczo oznajmiła: „Szczęście w gruzach!”. Następnie, niczym zjawa, rozpłynęła się w tłumie przechodniów. Nasycone złością słowa głęboko wryły się w pamięć osłupiałej kobiety. Zaczęła je potem na różne sposoby rozpatrywać. Po pewnym czasie rozpoczęło się w jej życiu pasmo niewytłumaczalnych nieszczęść…

             W życiu słyszymy ogrom różnych wypowiedzi. Większość z nich spływa po nas „jak woda po gęsi”.  Ale istnieją też słowa bądź epizody, które w tajemniczy sposób pozostają w naszej świadomości. Wyraźnie czujemy różnicę pomiędzy pewnym specyficznym zwrotem i tysiącami innych wyrażeń. Kolejne lata nie zacierają tych słów, ale wręcz dokonuje się proces ich coraz intensywniejszego promieniowania. Z czasem odsłania się związek pomiędzy tym „zapamiętanym słowem” i konkretnymi wydarzeniami, które w życiu się rozgrywają. To może być „świat zła” lub „świat dobra”.

Pamiętam, jak w szkole na katechezie pewien Boży kapłan podzielił się refleksją o „wyłączonej przestrzeni, aby żyć z Bogiem”. Miało to wydźwięk „pobożnego marzenia”, ale osobiście  przeżyłem „na wskroś” to określenie. Myśl o „wyłączonej przestrzeni” zapadła głęboko w mej pamięci. Upłynęły lata… Teraz już trochę rozumiem to zdarzenie. Zaistniał wtedy rezonans pomiędzy odmalowanym obrazem i „pustelniczą częstotliwością” we mnie. Jestem obecnie w „wyłączonej przestrzeni” i mam poczucie, że to jest właśnie to, o czym wtedy mówił ów Boży kapłan. Duch Święty posłużył się jego dobrym słowem, aby wyzwolić we mnie „trwałą pamięć”, która następnie zaczęła kształtować me „życie ku pustelni”.   

                Tak więc warto zwrócić uwagę na słowa bądź całe epizody, które wyraziście utrwaliły się w naszej pamięci. Bardzo ważne jest, kto po ludzku był autorem tych słów i z jaką intencją je wypowiadał. Jeśli nie jesteśmy pewni „ewangelicznych intencji”, wtedy trzeba bardzo uważać. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że do akcji wkroczył zły duch. Przykładem tego jest wspomniana na początku sytuacja. Wtedy nie należy rozważać usłyszanych słów, gdyż z czasem zostaniemy przez nie „źle ukształtowani”. W rezultacie „wchłoniemy” zapowiedziane „diabelskie nieszczęście”. Głównym rozgrywającym jest bowiem Zły duch. Jeśli „przepowiednie” będą się przypominać, wtedy najlepiej wciąż od nowa powierzać je Bogu poprzez wstawiennictwo Maryi.

Jeśli autorem słów jest „Boży człowiek” i ma na pewno „Bożą intencję”, wtedy sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Wtedy warto podjąć te słowa. Świetną ilustracją jest tutaj ewangeliczny opis spotkania Symeona z Dzieciątkiem Jezus i Jego Rodzicami w świątyni (por. Łk 2, 22-35). Ewangelista daje piękne świadectwo o Symeonie: „Był to człowiek prawy i pobożny (…) a Duch Święty spoczywał na nim”.  Opis ten jest podstawą do tego, aby Symeona potraktować  jako „Bożego człowieka”, który prawdziwie jest charyzmatykiem. Charyzmatyk to człowiek, który wypełniony jest Duchem Świętym. Prawdy, które wypowiada prawdziwy charyzmatyk, nie są ludzkim bądź diabelskim wymysłem, ale pochodzą od Ducha Świętego. Duch Święty sprawia, że słowa te mają charakter proroctwa i błogosławieństwa. Tym razem to Bóg jest autorem scenariusza. Cieszę się, że podjąłem Boże słowa o „wyłączonej przestrzeni”.

Trzeba jeszcze podkreślić, że „Bożej drogi” nie należy rozmieć jako synonimu „słodkiej sielanki”. Symeon „błogosławił Boga” i zarazem przepowiedział Maryi: „A Twoją duszę miecz przeniknie”. Najgłębszy sens błogosławieństwa polega na tym, że daje moc, aby wszystko przeżywać z Duchem Świętym. Wtedy życie przebiega wedle Bożego planu. Człowiek wypełniony Duchem Świętym nie wpada w „unieszczęśliwiające sidła”, które są skutkiem knowań diabła. Jednocześnie w sytuacjach, gdy „miecz przenika serce”, taki człowiek odpowiada „duchowo”, tzn. w mocy Ducha Świętego. Maryja, wsparta proroctwem Symeona, późniejsze cierpienia przeżywała w nieustannym zjednoczeniu z Bogiem.  

29 grudnia 2014 (Łk 2, 22-35)


Powyższy tekst oraz fotografia w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.

Nasz mini kalendarz liturgiczny z odpowiednimi do Ewangelii komentarzami z Eremu znajduje się TUTAJ.


   Transmisje mszy świętych


   Transmisja Mszy Świętej z Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem


Poniżej transmisja na żywo mszy świętej z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem na Niedzielę Świętej Rodziny. Do czasu udostępnienia transmisji widoczne jest najbardziej aktualne nagranie.

Niedziela, Święto Świętej Rodziny, 27 grudnia 2020, godzina 9:30.

abp Grzegorz Ryś – msze  27.12.2020
Transmisja z kanału Archidiecezji Łódzkiej

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.

Modlitwa Jubileuszowa – kliknij!


   Msza święta dla dzieci


Radosna Msza Święta dla Dzieci z posługą muzyczną zespołu Mocni w Duchu. Transmisja na żywo z parafii ojców Jezuitów w Łodzi w niedziele o godzinie 10:00.
Przewodniczy ojciec Remigiusz Recław SJ.

Niedziela, 27 grudnia 2020 o godzinie 10:00:


Mocni w Duchu Dzieciom – Msza
27 grudnia 2020
Źródło: Mocni w Duchu Dzieciom

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.


   Msza święta z modlitwą o uzdrowienie i Różaniec w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus


Msza święta z modlitwą o uzdrowienie z kościoła Jezuitów w Łodzi o godzinie 18:00.
Msza jest poprzedzona różańcem o 17:00.
Przewodniczy ojciec Jacek Olczyk SJ.

Niedziela, 27 grudnia 2020, godzina 17:00 i 17:30.


Msza o uzdrowienie – o. Jacek Olczyk SJ    27.12.2020
Transmisja z kanału Mocni w Duchu

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


   Msza święta ostatniej szansy 😉


Transmisja online z ostatniej bożonarodzeniowej mszy świętej o godzinie 20:30 z łódzkiej parafii Najświętszego Imienia Jezus.
Przewodniczy ojciec Zygmunt Kwiatkowski SJ.

Piątek, Boże Narodzenie, 27 grudnia 2020, na żywo o godzinie 20:30.


Msza ostatniej szansy
o. Zygmunt Kwiatkowski SJ
27.12.2020   godz. 20:30
Źródło: Jezuici

Brak video na dzisiaj?
Sprawdź TU
lub TUTAJ,
albo przejdź do transmisji stałej poniżej:


Transmisja stała z kościoła Jezuitów w Łodzi
Źródło

Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl