Słowo na 28 stycznia 2022. Msza z różańcem na żywo. Ewangelia i komentarz.


28 stycznia 2022,

Piątek III tygodnia zwykłego, Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, rok liturgiczny C, II (inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (Mk 4, 26-34)


Rozwój królestwa Bożego

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:


Jezus mówił do tłumów:

«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».

Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Oto Słowo Pańskie.


   Rozważanie Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).



Umacniająca Nadzieja


        Nadzieja… Głębokie uczucie, które pozwala trwać w przekonaniu o sensie swego zaistnienia. To coś znacznie więcej niż tylko poczucie sensu obecnego istnienia. Ten egzystencjalny stan wpisuje się w doświadczenie przemijania. Pomiędzy przeszłością i przyszłością istnieje tajemnicza relacja, która nadaje specyficzny koloryt teraźniejszości. Istotne znaczenie ma zasadniczy kierunek przeżywanych uczuć.

         Nadzieja pojawia się wtedy, gdy wraz ze zrobieniem kolejnego kroku w sercu powstaje pewność, że zbliżam się do Uszczęśliwiającej Pełni. Nie rozpadam się, ale coraz bardziej istnieję. Nie przeszkadzam swym istnieniem, ale jeszcze obficiej pomagam. Towarzyszy temu pokrzepiający splot wiary i miłości, który chroni przed unicestwiającym wpływem dołujących myśli. To pozwala zbliżać się do Boskiego Absolutu, przy jednoczesnym oddalaniu się od niebytu, który usiłuje ogarnąć i zadręczyć bólem istnienia.

         Głęboka nadzieja regeneruje na drodze do Życia, zarazem neutralizuje kąsanie paraliżującej beznadziei. Aby w tych duchowych zmaganiach nie polec, lecz dzielnie iść do przodu, trzeba na serio potraktować prawdę o istnieniu Bożego Miłosierdzia. Tego, co miało być inaczej, już nigdy nie zmienimy. Ale dzięki miłosiernemu Bogu wszelaka przeszłość może być przeobrażona w upragnioną formę przyszłości. To najbardziej radykalny przejaw bólu, który przy pomocy „miłosiernej terapii” może być przezwyciężony. Ale Miłosierdzie dotyczy także tego, co przebiegało właściwie i było zgodne z odwiecznym planem Opatrzności. Chodzi o przypadki, gdy ma miejsce jakaś zmiana w tym, co było. Miłosierne promieniowanie Jezusa sprawia, że pojawiający się brak zostaje przezwyciężony przez zaistnienie nowego stanu. Dzięki temu powstała na początku pustka jest zapełniona i dalsze życie staje się możliwe. Umieranie nie powoduje zatrzymania, ale umożliwia jeszcze bardziej intensywną kontynuację życia. Nie jest to życie zredukowane do biologii, ale duchowy strumień wzajemnie przenikających się wartości, które odzwierciedlają wiarę, nadzieję i miłość. Strumień ten ma swój początek w chwili zaistnienia, która z kolei wyłania się z absolutnej pełni Bożego Istnienia. W ten sposób człowiek posuwając się ku ostatecznej przyszłości, jednocześnie podejmuje coraz pełniej przeznaczenie zapisane przez Stwórcę w pierwotnej przeszłości.

         Byłoby jednak totalnym błędem postrzegać siebie jako kreatora swego wnętrza i przemijania. Wszystko idzie w dobrym kierunku tylko wtedy, gdy serce jest duchową przestrzenią, która otwiera się na wypełniający strumień Bożych łask. Jezus Chrystus, opisując ten proces, mówi o królestwie Bożym. Nie jest to widzialne ziemskie królestwo, ale Bóg obecny niewidzialnie w ludzkiej duszy. Człowiek nie jest tu kreatorem, ale ufnym odbiorcą tego, co Stwórca pragnie stworzyć i wykreować we wnętrzu. Istotne znaczenie ma to, aby poprzez podejmowane decyzje mieć szczerą intencję czynienia tego, co Bóg chce. Gdy tak się dzieje, wtedy w duszy człowieka dokonuje się samoczynny wzrost Bożej obecności. Przypomina to kiełkowanie, wzrost i dojrzewanie nasienia. Człowiek otwarty na Boga jest jak siewca, który wrzucił ziarno w ziemię. „Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak” (por. Mk 4, 26-34). Tym ziarnem jest gorące pragnienie, aby zawsze i wszędzie realizować tylko i wyłącznie wolę Bożą. Dzięki temu serce staje się wrażliwe na natchnienia Ducha Świętego. Zarazem te odczytane natchnienia nie pozostają teorią, lecz są wdrażane w życie.

         Owocem takiego procesu jest coraz głębsze i pełniejsze bycie tym, kim mamy być. W powiązaniu z tym, robimy to, co powinniśmy robić na danym etapie życia. Dusza w takim stanie czerpie energię z Boga, który staje się jedynym Źródłem mocy. To umożliwia trwanie nawet w radykalnej samotności i milczeniu. Umieranie dla świata oznacza wtedy rodzenie się do Wieczności. Jednocześnie Bóg w sobie znany sposób sprawia, że samotność i milczenie jednej duszy stają się oknami, przez które może docierać do innych dusz strumień uszczęśliwiającej Bożej Miłości.

29 stycznia 2016 (Mk 4, 26-34)



Powyższe rozważanie w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.



   Komentarze video

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Dobra Homilia

Dzisiejsza homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′).

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msza z Różańcem w Sanktuarium


Transmisja na żywo wieczornej Mszy Świętej w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi o godzinie 18:00, poprzedzonej Różańcem o 17:30.
Dostępne homilie i transmisje mszy z Abp Rysiem – TUTAJ.

Piątek, 28 stycznia 2022
, transmisja z Sanktuarium: 17:30 – różaniec, 18:00 msza święta.

Msza z różańcem
Źródło: Mocni w Duchu Live



Rok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl