Słowo-na-28-grudnia-2022

Środa, 28 grudnia 2022. Słowo na Święto świętych Młodzianków, męczenników. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze

28 grudnia 2022, Środa

Święto świętych Młodzianków, męczenników w Oktawie Bożego Narodzenia (rocznica poświęcenia Eremu Maryi „Brama Nieba”; patron dnia: tu)

Czytania i aklamacja przed Ewangelią    +

  Ewangelia (Mt 2, 13-18)

Śmierć dzieci w Betlejem

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:

Gdy mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».

On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».

Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców.

Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: «Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma».

Oto Słowo Pańskie.

   Rozważanie Ojca Pustelnika


*Rozważanie Ojca Eremity OVE w piątą rocznicę poświęcenia Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Pustynia Eremu

Dokładnie pięć lat temu, 28 grudnia 2010 roku,… nasz ukochany Erem Maryi „Brama Nieba” został uroczyście pobłogosławiony. Drewniany domek stał się prawdziwym eremem, czyli pustelnią. Z czasem został otoczony murem, który wyznacza pustynny obszar. Panuje tu surowy klimat pustyni. Każdego dnia, patrząc przez okna celi, pustelnik ma przed oczami kamienne mury i kamienie spoczywające wszędzie na podłożu. W obrębie murów jest pustynny świat. Warto od razu podkreślić, że pustynia w miejscach, gdzie rodził się ruch pustelniczy, ma charakter kamienny. Gdyby był piasek, jak na Saharze, wszystko zostałoby pozasypywane. Tak więc każdy skromny tekst, powstający w Eremie, niemalże dosłownie wyłania się spośród kamiennego pustkowia. Teksty te, na dowolny temat, wszystkie są przeniknięte pustelniczym klimatem. Niech Duch Święty nasyca swą wonią i działa z mocą poprzez to nieporadne „słowo z pustyni”.

W kształtowaniu wnętrza bardzo ważne jest to, co każdego dnia oglądamy. Obrazy, które codziennie „wchodzą w nas”, niejako „drukują do szpiku kości” nasze pierwotne pokłady egzystencjalne. To one realnie wywierają większy wpływ na trwałe postawy niż jednostkowe myśli, które mogą zachwycić, ale przemienią co najwyżej powierzchnię, a nie głębię życia. Nieustanny widok pustynnych kamieni sprawia, że dla pustelnika pustynia nie jest tylko pięknym hasłem, ale konkretnym klimatem, optymalnym dla dalszej pracy duchowej i intelektualnej. Powstaje cały świat skojarzeń. Wciąż na nowo ożywiane są wspomnienia z życiodajnych miejsc pustelniczych i monastycznych.

Modlitwa i lektura starożytnych tekstów, które powstawały na pustyniach, z jednoczesnym widokiem wszechobecnych kamieni za oknem, sprawia, że praca duchowa staje się o wiele bardziej owocna. Nie tylko umysł, ale cała struktura cielesno-duchowa jest przenikana i dogłębnie przeobrażana. Zarazem wysokie mury są bardzo blisko. Przysłaniają wszystko, tak że widać tylko niebo (wraz z końcówkami koron drzew). Przy dłuższym pobycie powoduje to silne wzmocnienie poczucia samotności i bycia dobrowolnym „więźniem Pana”. Jedyną nadzieją na odzyskanie wolności jest perspektywa nieba, które niczym „święta obietnica” rozpościera się przed oczami. Żadnych rozpraszających pośredników: bezpośredni styk „pustyni” i „nieba”. To głęboka symbolika. Pustelnik podejmuje samotność i odosobnienie, aby poprzez modlitwę i pokutę jak najpełniej dążyć do nieba, którego istotą jest zjednoczenie z Bogiem. Ta „zewnętrzna samotność” jest do przeżycia dzięki „wewnętrznej Obecności” Jezusa, który najpełniej przebywa w Najświętszym Sakramencie. Bezcenne jest także „święte promieniowanie”, które dokonuje się poprzez czcigodną ikonę Maryi Bramy Niebios.

„Pustynia Egiptu” jest przestrzenią, która chroni przed złem świata. Ta prawda jest wyraziście wydobyta w Ewangelii. Gdy Dziecię Jezus było zagrożone, anioł Pański powiedział Józefowi: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu (…) bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić” (por. Mt 2, 13-18). Józef posłusznie wykonał polecenie i udał się do Egiptu. Istotne jest to, że „pustynny Egipt” stał się miejscem, dzięki któremu Boże Dziecię nie zostało zamordowane. Dzięki temu Jezus mógł potem wypełnić swą misję zbawczą. W ten sposób wypełniło się proroctwo: „Z Egiptu wezwałem Syna mego”.

Tak! Pustelnia to mocą Bożego Błogosławieństwa przestrzeń, gdzie Jezus może pozostać w ukryciu przed współczesnymi Herodami. Eremita w swej totalnej nędzy pragnie wraz z Maryją i Józefem chronić w swym sercu Boże Dziecię. Diabły są blokowane. Jednocześnie wszyscy aniołowie mogą tu bez problemu, a wręcz z ułatwieniami dotrzeć. Także każda dobra dusza, która pragnie duchowo nawiedzić Erem, może czuć się zawsze serdecznie zaproszona. Każda lektura tekstu jest okazją, aby z pomocą Eremu nieco swe serce wyciszyć i uspokoić pośród światowych zmagań i burz.

28 grudnia 2015 (Mt 2, 13-18)


Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 851 dostępny od 21:00 (~5-35′). 

Słowo na jutro
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu  (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Homilia
Ks abp Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka