Słowo-na-29-listopada-2022

29 listopada 2022. Słowo na 1 wtorek adwentu. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze

29 listopada 2022, Wtorek

Wtorek I tygodnia adwentu (inne oficjum: tu)

Czytania i aklamacja przed Ewangelią    +

  Ewangelia (Łk 10, 21-24)

Jezus rozradował się w Duchu Świętym

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».

Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

Oto Słowo Pańskie.

   Rozważanie Ojca Pustelnika


*Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Ewangeliczny prostaczek

Współcześnie duży akcent pada na zdobywanie wiedzy. Posiadanie coraz większej ilości informacji, umiejętności i sprawności wysuwa się zdecydowanie na pierwszy plan. Jednocześnie istnieje przekonanie niektórych wierzących, że wiedza nie jest ważna i szkoda tracić siły na jej solidne zdobywanie. Wystarczy, aby mieć serce wypełnione wiarą. W perspektywie zdrowego życia duchowego, żaden z tych nurtów myślenia nie jest optymalny.

W pierwszym przypadku wielkim zagrożeniem jest pycha. „Ja wiem” wyzwala często poczucie wyższości wobec tych, „którzy nie wiedzą” (oczywiście „człowiek pyszny” najczęściej nie dostrzega swej duchowej słabości). Wiedza innych staje się „gorsza”, bo przecież „ja wiem najlepiej”. Nawet studiowanie Pisma Świętego może prowadzić do duchowego upadku. Spektakularnym tego przykładem są w Ewangelii faryzeusze i uczeni w Piśmie. Całe swe życie poświęcali na studiowanie świętych Ksiąg. Z tego powodu uważali, że poznali tajemnice Boga. Często podchodzili z lekceważeniem, a nawet z pogardą do prostych ludzi. Szatan „lubi” pomagać w zdobywaniu wiedzy, aby potem z jej pomocą wzbudzić w sercu pychę. Chodzi zarówno o zdobywanie wiedzy świeckiej, jak i religijnej, włącznie z poznawaniem Pisma Świętego. Trzeba mieć się na baczności, aby nie ulec pokusie bycia „pysznym mędrcem i władcą”.

Nie znaczy to, że łatwym sposobem uniknięcia pokusy byłby brak formacji intelektualnej. Nieraz zdarza się, że ktoś deklaruje: „Nauk nie potrzebuję. Prosta wiara i miłość mi wystarczy”. Powiedzmy szczerze, najczęściej rzeczywistym powodem takiej deklaracji jest po prostu lenistwo. Jest to grzech, który od Boga oddala. Ponadto dochodzi iluzja „czystej wiary” bez wiedzy. Nie można jednak zapomnieć: „Gdzie rozum śpi, tam budzą się demony”. Wówczas „prostactwo” i wszelkie manipulacje świętują tryumf. Przykładem tego jest zmanipulowany tłum, który szaleńczo krzyczał odnośnie Jezusa: „Na krzyż z Nim”. Trzeba uważać, aby nie stać się „leniwym prostakiem”.

Tak więc wiedza jest wielkim wyzwaniem. Aby nie ulec pokusie pychy lub lenistwa, warto mocno zainspirować się słowami Jezusa, który radując się w Duchu Świętym rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (por Łk 10, 21-24). Otrzymujemy duchowy drogowskaz, aby bezpiecznie poruszać się „w krainie wiedzy”. Otóż trzeba mieć serce „ewangelicznego prostaczka”. Prostaczek jest jak małe dziecko (takie określenie jest użyte w oryginale greckim). To ktoś, kto z pasją otwiera się na zdobywanie nowej wiedzy o rzeczywistości. Występuje czyste pragnienie poznania. Cechą charakterystyczną prostaczka jest pracowitość, pokora i prostota. Konsekwencją takiego przeżywania jest nieustanny wzrost uniżenia przed Bogiem oraz traktowanie innych ludzi z coraz większym szacunkiem. Prostaczek nie uważa się za „twórcę wiedzy”, ale jest wdzięcznym odbiorcą daru Boga Ojca.

Boża Mądrość jest dostępna tylko jako owoc relacji z Jezusem. Jezus jest bowiem tym, który jako jedyny pośredniczy pomiędzy Bogiem Ojcem i człowiekiem. Sens studiowania Pisma Świętego polega na tym, aby pokornie z Jezusem przyjmować Bożą Mądrość. Ta Boża Mądrość staje się żywa i przemawia w głębi serca dzięki Duchowi Świętemu. Duch Święty sprawia, że człowiek nie ulega pokusie lenistwa i zarazem nie nadyma się posiadaną wiedzą. Dzięki Duchowi Świętemu nawet bez erudycji, ale przy solidnej pracy, można posiąść wielką znajomość Bożych prawd. Prostaczkiem może być każdy człowiek; nie ma żadnego ograniczenia. Ostrze pokusy tkwi w sercu. Dlatego niezależnie od zewnętrznego statusu, lepiej w sercu nie uważać się za „mędrca” i „władcę”. Taka postawa powoduje utratę szczęścia, jakie daje kontemplacja Bożych prawd.

Niech czas Adwentu pomaga nam coraz bardziej przeobrażać się w ewangelicznych prostaczków. Wtedy nasze serca będą coraz pełniej doświadczać radosnego sensu istnienia w promieniach Bożej Mądrości.

2 grudnia 2014 (Łk 10, 21-24)


Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   Słowo na jutro (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 822 dostępny od 21:00 (~5-35′). 

Słowo na jutro
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu  (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Homilia
Ks abp Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka