Słowo-na-29-czerwca-2022

29 czerwca 2022. Słowo na Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła w roku. Czytania, Ewangelia i komentarz


29 czerwca 2022, Środa

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła (inne oficjum: tu)

● Czytania
● Ewangelia
● Rozważanie Ojca Pustelnika (lectio ~2-3′)
● Inne komentarze (video ~3-35′)

+   Czytania z Wigilii – rozwiń

+   Wszystkie czytania – rozwiń

  Ewangelia (Mt 16, 13-19)


Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:


Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».Oto Słowo Pańskie.


   Rozważanie Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Wyzwanie nowego życia


     Idziemy dobrze już znaną drogą. W wielu sprawach mamy już wiele doświadczenia. I oto zaczynamy w sercu doświadczać wezwania do nowego życia. Oczywiście, to może być tylko czasowy impuls lub złudna pokusa. Ale bywają też sytuacje, gdy człowiek otrzymuje od samego Boga zaproszenie do wejścia w zupełnie nowy świat. Patronowie dzisiejszego dnia, święci Piotr i Paweł, są żywymi świadkami, że takie historie naprawdę się zdarzają. Pierwszy z nich był profesjonalnym rybakiem, zaś drugi należał do grona elitarnych faryzeuszów. W pewnym momencie drogi życiowej, obaj odważnie podjęli powołanie ze strony Jezusa. Do głębi zaangażowali życie na nowej drodze. Stali się heroicznymi świadkami Ewangelii. Swe poświęcenie przypieczętowali śmiercią męczeńską.

      Jestem wdzięczny Bogu, że zaprosił mnie do podjęcia nowego życia. Swego czasu dotarło do mnie, że Jezus pragnie, abym wszedł w zupełnie nową rzeczywistość pustelniczą. Życie pustelnika w swych najgłębszych podstawach stanowi jeszcze pełniejsze zjednoczenie ze wszystkimi ludźmi w Bogu. Jednocześnie, odnośnie formy, jest to specyficzny świat przeżyć i zachowań organizmu. Naturalnie, człowiek jest stworzony do bycia w społeczności. Pustelnik nie występuje przeciwko naturze, ale otrzymuje łaskę do przekroczenia tej natury. Jest to wezwanie do ludzkiej samotności, aby bardziej być z Obecnością Boga i w Bogu z ludźmi. Naturalne siły w żaden sposób tutaj nie wystarczą. Niezbędna jest nadprzyrodzona łaska. Z kolei specyfika relacji natura-łaska polega na tym, że poprzez ludzkie siły trzeba przygotowywać się do podjęcia Bożego daru. Nie można zapomnieć, że propozycji Ducha Świętego zawsze towarzyszy kontrpropozycja złego ducha.

      Owocne wejście w rzeczywistość nowego świata domaga się uprzedniego solidnego przygotowania. Chodzi o rytm życia, który w pełni będzie zgodny z podstawowymi kanonami realizowanymi przez ludzi w nowej formie życia. Rzecz nie dotyczy tylko pewnej czasowej zmiany, ale chodzi o fundamentalny wybór egzystencjalny, do śmierci. Wielu podejmujących taką próbę, bez przygotowania, bardzo szybko kończyło i wracało do wcześniejszych realiów.

      Żeby wypłynąć na głębszą wodę nie wystarczą dobre chęci. Najpierw trzeba posiąść odpowiednią umiejętność pływania. Inaczej zamiast radości pływania, będzie tragedia utonięcia. Bardzo pomocnym przykładem jest ciężka praca kosmonautów przed wyruszeniem w przestrzeń kosmiczną. W kosmosie panują zupełnie inne warunki fizyczne i psychiczne dla organizmu. Zwykłe wejście do statku i od razu udanie się w lot zakończyłoby się tragicznie dla organizmu. Najpierw trzeba długich miesięcy i lat ćwiczeń na ziemi. Ich pomyślne zakończenie jest niezbędnym warunkiem wyruszenia w lot kosmiczny. Ogólna „filozofia” tej pracy polega na tym, że w specjalnych pomieszczeniach i komorach, w warunkach naziemnych, doświadcza się sztucznych stanów nieważkości, które potem w kosmosie stanowią naturalne warunki przebywania. Cały wysiłek polega na tym, aby przygotować organizm do nowej sytuacji. Właściwe prowadzenie przygotowań w pełni pozwala ten cel uzyskać. Doświadczone w warunkach naziemnych stany, potem rzeczywiście w kosmosie się pojawiają i nie stanowią dla organizmu zaskoczenia. Dodatkowo, inne uprzednie przygotowania pozwalają na wykonanie skomplikowanych zadań badawczych.

      Święci Piotr i Paweł solidnie zrealizowali okres przygotowań. Piotr uważnie uczył się od Mistrza, w trakcie Jego ziemskiego nauczania. Paweł, po doświadczonej wizji Zmartwychwstałego Pana, udał się na pustynię, aby przygotować się do nowej misji. Jezusowe pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?” (Mt 16, 15) ma w sobie wielki potencjał. Pomaga w zachowaniu wrażliwości serca na nowe propozycje ze strony Ducha Świętego. Zarazem nie jest to wstęp do odrealnionego marzycielstwa, ale do solidnej pracy przygotowawczej.

      Miejmy odwagę podejmować nowe wyzwania. Zarazem pamiętajmy, o konieczności solidnego przygotowania się, aby nie zmarnować Bożego daru ewentualnego nowego życia.

29 czerwca 2014 (Mt 16, 13-19)Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.   Inne komentarze1) Zamiast homilii wprowadzenie do Lectio Divina księży Salwatorianów, odcinek 669 (~5-35′). Wyświetla się najnowsze dostępne nagranie. Pozostałe odcinki dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku).

Słowo na jutro
Źródło: CFD


2) Zoom Mocnych w Duchu (dostępny od 5:00 rano ~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (dostępne od godziny 00.00 ~5-7′). Przycisk powinien wyświetlać najbardziej aktualny odcinek, czasem jednak trzeba go odszukać w rozwijanej playliście.


3) Dzisiejsza homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′):

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.