Słowo-na-3-stycznia-2023

Wtorek, 3 stycznia 2023. Słowo na 3 stycznia w okresie Bożego Narodzenia oraz na Uroczystość Najświętszego Imienia Jezus. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze

3 stycznia 2023, Wtorek

3 stycznia w okresie Narodzenia Pańskiego, wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus (u Jezuitów Uroczystość; u Franciszkanów: Wspomnienie obowiązkowe; patron dnia: tu; inne oficjum: tu)

Czytania i aklamacja przed Ewangelią    +

  Ewangelia (J 1, 29-34)

Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

Oto Słowo Pańskie.

   Rozważanie Ojca Pustelnika


*Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Ból i Zbawiciel

Ból, który przenika ciało. Ból, który wypełnia duszę. Rdzeń istnienia, rozrywany na wszystkie strony. Jakby eksplozja bomby wypełnionej gwoździami. Szczytem marzeń staje się ustanie bólu. Gdy ból osiąga apogeum, zegar totalnie zwalnia…

Ból jest spowodowany doświadczeniem braku. Brak domaga się tego, co pozwoli uzyskać upragniony stan pełni. Wtedy następuje doznanie ulgi. W wymiarze cielesnym lek dostarcza brakujących substancji fizycznych. W przestrzeni ducha geneza bólu jest podobna. Specyfiką duszy jest istnienie w jej strukturze rozumu i woli. Obszar najgłębszych rozumień i pragnień nazywamy sercem. Serce kona z bólu, gdy doświadcza stanu „niezrozumienia” i „niezaspokojenia”. Jest to głęboko przeżywane poczucie braku pełni prawdy i miłości. „Dlaczego” wywołuje uczucie „ssania od wewnątrz”. Każda próżnia dąży do tego, aby jak najszybciej doznać wypełnienia. „Coś” musi się wydarzyć, aby ciało i dusza doznały ulgi. Musi nastąpić „jakieś” zbawienne uwolnienie.

W powiązaniu z bólem dokonuje się w człowieku ogromna walka duchowa. Nie możemy o tym zapomnieć! Szatan widząc udręczenie osłabionego człowieka bezwzględnie i bezczelnie wykorzystuje tę sytuację. Nachalnie przychodzi i pod płaszczykiem „zbawiciela” proponuje różne złudne medykamenty, z napisem „ukojenie”. Działanie złego ducha można rozpoznać po tym, że pojawiają się myśli oskarżycielskie wobec siebie lub wobec drugiego człowieka. Z tym łączy się żądza samounicestwienia lub zniszczenia osoby, którą szatan prezentuje i oskarża o spowodowanie bólu. Tak powstają diabelskie pomysły o eutanazji, ataki wściekłości lub nieracjonalne zachowania, które miałyby na celu zniszczyć domniemanego sprawcę bólu. Często jest to kłamstwo. Ale nawet gdyby nasz ból był spowodowany przez nas samych lub przez kogoś, to myśli oskarżycielskie nasycone złością są znakiem działania Złego ducha. Duch Święty w takich sytuacjach wyzwala pokój serca, przebaczenie i równowagę wnętrza.

Tak więc bardzo ważne, aby nie dać się uwieść szatanowi. Bo wtedy to już całkowicie zostaniemy zdruzgotani. Każdy zaistniały ból, niezależnie od powodu, jest potężnym „motywatorem”, aby jeszcze bardziej zwrócić się do Bożego Miłosierdzia. Gdy ból przeniknięty jest złością, wtedy jest to ostrzegawczy objaw braku Boga w danym obszarze życia. Ale każde doświadczenie bólu można utożsamić z wielkim wołaniem Boga: „Przyjdź do Mnie”. Dlatego na ziemi ból nie jest absolutnym przekleństwem, ale zbawiennym błogosławieństwem. Jezus woła poprzez zaistniałe sytuacje, aby w końcu do Niego przyjść, lub zaprasza do wejścia w stan ściślejszego zjednoczenia z Nim.

Jezus, szanując naszą wolność, przyjdzie, gdy usilnie będziemy Go przywoływać. Owocem Jezusowego przyjścia jest wypełnienie zaistniałego braku. Jezus „chrzci Duchem Świętym”, czyli nasze bolejące serce zanurza w Duchu Świętym. Jest to Boże namaszczenie, które przynosi nam świętą ulgę. Może to łączyć się z ustaniem, zmniejszeniem lub pozostaniem fizycznego bólu. Ale w sensie duchowego przeżycia, człowiek nie doznaje już cierpienia piekielnego, lecz stanu pocieszenia, a nawet radości. Duch Święty daje nasycenie, które usuwa ból spowodowany brakiem; serce wypełnia uwielbienie, przebaczenie, dziękczynienie.

W stanach bólu najlepiej praktykować modlitwę Jezusową. Istotą tej modlitwy jest wypowiadanie świętego Imienia Jezus, które z hebrajskiego oznacza: „Jahwe zbawia”. Jan Chrzciciel mówi o Jezusie: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”, „On jest Synem Bożym” (por. J 1, 29-34). Wołając pokornie „Jezu”, poprzez proklamację tego Świętego Imienia chronimy nasze serce przed „inwazją Złego ducha”! Prawdziwie przyjmujemy Boskiego Zbawiciela, który ma moc zgładzić każde zło, każdy grzech. Piekielna pustka zostaje wypełniona niebiańską obecnością Ducha Świętego.

Wielką duchową moc ma wołanie: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem” lub „Jezu, ufam Tobie”. Chodzi o to, aby cały swój ból zanurzyć w Jezusie. Tylko Jezus jako Zbawiciel jest w stanie dać człowiekowi pełne zwycięstwo w walce z bólem.

3 stycznia 2015 (J 1, 29-34)


Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 857 dostępny od 21:00 (~5-35′). 

Słowo na jutro
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu  (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina. Dzisiejszy odcinek do czytań ze wspomnienia Najświętszego Imienia Jezus – czytania tu (pojawi się koło godziny 0:00, czytania tutaj).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Czytania ze Wspomnienia u Franciszkanów    +

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Homilia
Ks abp Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Czytania na Uroczystość u Jezuitów    +