Słowo na 3 maja

Środa, 3 maja 2023. Słowo na Uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki Polski. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze i homilie abp Rysia

3 maja 2023, Środa

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki Polski, archidiecezji częstochowskiej i przemyskiej (poza Polską: święto świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego; patron dnia: tu; inne oficjum: tu)

Czytania i aklamacja przed Ewangelią    +

  Ewangelia (J 19, 25-27)

Oto syn Twój. Oto Matka twoja

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Oto Słowo Pańskie.

   Rozważanie Ojca Pustelnika


*Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Wytrwać w cierpieniu do końca

Czy warto skakać z dachu wieżowca, ufając, że nic się nie stanie? Każdy rozsądny człowiek takich prób raczej nie będzie podejmował. I bardzo dobrze. To w pełni uzasadnione zachowanie. Niestety w odniesieniu do życia, tego typu zachowania mają miejsce. Nie chodzi od razu o sytuacje jakiegoś ewidentnego braku poszanowania praw natury. Może nawet pojawić się wiele oznak wiary w Boga, w Chrystusa. A jednak podejmowane działania obarczone są wysokim prawdopodobieństwem tragicznego finału. Czego w takim razie brakuje?

Otóż każde indywidualne i społeczne wyzwanie może szczęśliwie powieść się tylko wtedy, gdy do współpracy zostanie zaproszona Matka Boża. Najgłębiej rzecz biorąc, nie warto szukać teologicznego wyjaśnienia tego faktu. Najlepiej po prostu przyjąć to za prawdę, którą życie świętych ewidentnie poświadcza. Nie znaczy to jednak, że jakiś rodzaj powierzchownej pamięci o Matce Bożej wystarczy. Zdrowa pobożność Maryjna nie jest zestawem mechanicznie wypowiadanych stwierdzeń. Samo powoływanie się na Matkę Bożą może przypominać cieniuteńką warstwę pięknej farby, nakładaną na kruszejący tynk. Najpiękniejsza farba nie uchroni ściany przed poważnym zniszczeniem. W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nie możemy pozostać na powierzchni. Same emocjonalne „slogany maryjne” nie przemienią trwale wnętrza.

Do Matki Bożej trzeba zwracać się z ufnym zaangażowaniem serca. Tu jednak daje o sobie znać kolejna pułapka. Otóż niestety bardzo często Maryja traktowana jest tylko jako ktoś, kto może nam coś u Pana Boga załatwić. Całkowicie w nawias zostaje wzięty stan duchowy modlącego się. Powstaje zupełnie nieuzasadnione przekonanie, że Matka Boża może wyprosić nam u Boga każdą potrzebną łaskę. Jest to błędna, wręcz duchowo niebezpieczna koncepcja. To znaczy, precyzyjnie mówiąc, Maryja rzeczywiście jest w stanie wyprosić, ale to nie oznacza, że u proszącego istnieje odpowiednia dyspozycja do przyjęcia oczekiwanego daru. Dlaczego tak się dzieje? Jak powinna wyglądać zdrowa relacja z Bogiem, owocnie wspomagana przez Maryjne pośrednictwo?

Wyrazistą odpowiedź daje nam ewangeliczny epizod, gdy Jezus z wysokości Krzyża formułuje duchowy testament wobec swej Matki i umiłowanego ucznia, Jana. Maryja słyszy: „Niewiasto, oto syn Twój” (Por. J 19, 25-27). Jan, reprezentujący każdego człowieka, otrzymuje dar prawdy: „Oto Matka twoja”. Bardzo ważny jest tutaj fakt, że Jan stał również razem z Maryją pod Krzyżem. Atmosfera była nasycona skrajnym cierpieniem. Jan wytrwał jednak pod Krzyżem do samego końca. Wynika z tego fundamentalna prawda.

Człowiek może doświadczać w pełni wstawiennictwa Bożej Matki dopiero wtedy, gdy podobnie jak Ona, także sam pozostaje wytrwale i cierpliwie przy Jezusie cierpiącym na Krzyżu. Niezbędne jest wierne trwanie z miłością i odwagą nawet w największym bólu. Modlitwa Maryjna jest najbardziej owocna, gdy wypowiadana jest w stanie głębokiego cierpienia. Jest to niezwykle newralgiczny moment.

Otóż bez Matki Bożej człowiek nie podoła, aby przyjąć łaskę, którą Jezus z Krzyża udziela. Bez tego pośrednictwa życiowa inicjatywa staje się nonszalanckim skokiem z dachu wieżowca na ulicę. Gdy jednak człowiek w tych szczególnie rozpaczliwych chwilach, trwając w bólu pod Krzyżem, będzie ufnie wołał „Maryjo, błagam Cię, pomóż”, wtedy dokona się niezwykły cud owocnego wstawiennictwa. Potężna Boska moc zostaje przyjęta. Tak oto znajdujemy wyjaśnienie, dlaczego „święci Maryjni” potrafili wychodzić obronną ręką nawet z największych opresji. Co więcej, byli w stanie podejmować niezwykłe życiowe wyzwania.

W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, otwierajmy serca na głębię współpracy z Matką Bożą pod Krzyżem. Krzyż oznacza to, czego nie chcemy, a co jest. Postępując podobnie jak Jan, będziemy Polkami i Polakami, w których sercach Maryja prawdziwie jest Królową.

3 maja 2014 (J 19, 25-27)


   Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 977 dostępny od 21:00 (~5-35′). 

„Słowo na jutro”
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu  (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dwie dzisiejsze homilie Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Homilia
Ks abp Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Homilia
Ks abp Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka