Słowo na 3 czerwca

Słowo na Uroczystość Bożego Ciała, 3 czerwca 2021. Ewangelia i rozważanie, msza, różaniec i nabożeństwo czerwcowe na żywo.


3 czerwca 2021, Czwartek, Uroczystość Bożego Ciała

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Rok B, I, (inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (Mk 14, 12-16. 22-26)


Ustanowienie ofiary Nowego Przymierza

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:


W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: «Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?»

I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: «Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas».

Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym».

Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Boże Ciało


        Ciało ludzkie pragnie drugiego ciała. Człowiek „z krwi i kości” nie jest samowystarczalną pełnią. Dlatego niecierpliwie wygląda nasycającego dopełnienia. Życie przeniknięte jest swoistym oczekiwaniem, którego ukoronowaniem będzie stan pełni. Pragnienie ciała, poprzez materialny znak, objawia potrzebę duchowej współobecności i nowej mocy istnienia.

         Religia kojarzona jest potocznie z paletą zakazów, a nie duchowym wyzwoleniem. Przedziwne nieporozumienie! Dlatego kultura współczesna podjęła próbę przełamania istniejących ograniczeń, aby wyzwolić ciało i zapewnić niczym nieskrępowany błogostan. Jesteśmy świadkami swoistego kultu ciała. Ta „nowa religia” nie prowadzi jednak do Boga, ale narcystycznie całą uwagę koncentruje na tym, co „ziemskie” i „moje”. To skutkuje w postaci narastającego zagubienia, permanentnego niedosytu lub chorego przesytu. Trzeba jednak pamiętać, że wszystko, co pojawia się, niesie w sobie jakieś przesłanie do odczytania i twórczego podjęcia. Pustelnia, będąc przestrzenią wyciszenia oraz wsłuchania w Boże Serce i ludzkie serca, pozwala usłyszeć pewne charakterystyczne wołanie współczesnego świata. Jakie?

         Jest to, pochodzące od Boga, pragnienie zjednoczenia się z drugim ciałem, które udzieliłoby daru nieskończonego nasycenia, wyzwalającej pełni i wiecznej lekkości istnienia. Niestety, szukając spełnienia tych pragnień, świat obiera złą drogę, zatrzymując się jedynie na poziomie „doczesnej ziemi”. Stąd bierze się redukcja dążeń do poziomu drugiego ludzkiego ciała i koncentracja na swoim ciele, aby poprzez uzyskaną atrakcyjność wzbudzić sycące wewnętrznie poczucie bycia pożądanym. Ta droga wiedzie ostatecznie do znudzenia, rozczarowania i utraty kontaktu z rzeczywistością „tu i teraz”. Człowiek szukający ukojenia jedynie poprzez ludzkie ciało skazany jest bowiem na nieustanne trwanie w „miłych wspomnieniach” z przeszłości lub na wybieganie myślą do „miłych perspektyw” w przyszłości. Kto w takim razie jest zdolny udzielić daru zjednoczenia, które trwale zaspokoi i wyciszy wszelkie pragnienia i pożądania?

         Powiedzmy szczerze, tak wysokie oczekiwania jest w stanie zrealizować tylko osoba, która jest zarazem Bogiem i Człowiekiem. Te warunki spełnia jedynie Jezus Chrystus, który w trakcie Ostatniej Wieczerzy wypowiedział zdumiewające słowa: „Bierzcie, to jest Ciało moje” (por. Mk 14, 22-26). Oto święty trop…

         Tak! Bóg wlał w człowieka pragnienie drugiego ciała po to, aby w ten sposób przygotować nas na przyjęcie Jego Boskiego Ciała. Chodzi o realne Boże Ciało, które jest obiektem westchnień każdego człowieka, choć niestety najczęściej nieświadomie. Ten Cielesny Dar możemy przyjąć w Komunii Świętej. Im bardziej otworzymy się na to święte obdarowanie, tym bardziej zostaniemy umocnieni i wprowadzeni w stan uszczęśliwiającej pełni. Jeden z patronów naszego Eremu, św. Miołaj z Flue, otrzymał nawet łaskę, że w ciągu całego pustelniczego życia karmił się jedynie Ciałem Boga w Eucharystii.

         Dzisiejsza Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Bożego Ciała, jest wielkim zaproszeniem, aby uświadomić sobie Jezusowy Dar w odniesieniu do wszelkich pragnień, duchowych i cielesnych. Warto podkreślić, że ustanowienie święta Bożego Ciała jest odpowiedzią na autentyczne objawienie, które miała w XIII wieku św. Julianna z Cornillon. Jezus wyjaśnił, że pragnie ustanowienia specjalnego święta ku czci Bożego Ciała; wskazał nawet konkretny dzień: czwartek po niedzieli Trójcy Świętej. Początkowo niektórzy „duchowi ludzie” byli zgorszeni propozycją „cielesnej nazwy”, uznając ją za wysoce niewłaściwą. Święta mistyczka doznała bardzo bolesnych prześladowań i została nawet karnie zesłana. Ale Duch Święty działa! Jeden z obrońców św. Julianny został z czasem papieżem i jako Urban IV wprowadził uroczystość Bożego Ciała w Rzymie; w XIV w. zatwierdzoną dla całego Kościoła.

         Celebrowanie Bożego Ciała jest prawdziwym kultem. Jest to uwielbienie Boga, które daje człowiekowi dogłębnie wyzwalające zaspokojenie najgłębszych pragnień. Oto, czego tak naprawdę poszukuje współczesny świat, oddając kult bożkowi ludzkiego ciała. Kto otworzy swe ciało i duszę na Boże Ciało, doświadczy tego, „czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć”… przez Całą Wieczność!…

4 czerwca 2015 (Mk 14, 12-16. 22-26)Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.


   Komentarze i Dobra Homilia


Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Dzisiejsza albo najbardziej aktualna dostępna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia:

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msza z Abp Rysiem oraz Msza z Różańcem i nabożeństwo czerwcowe


Transmisje czterech dzisiejszych mszy świętych na żywo:
1) mszy świętej z Łódzkiej Archikatedry na żywo o godzinie 9:30
2) mszy dla dzieci z Mocnymi w Duchu i ojcem Remigiuszem Recławem SJ o godzinie 10:00
3) mszy z różańcem o godzinie 18:00 w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi (różaniec o 17:30) a w czerwcu także z nabożeństwem czerwcowym (tuż po zakończeniu mszy).
4) mszy ostatniej szansy z ojcem Zygmuntem Kwiatkowskim SJ o godzinie 20:30.

Czwartek,
3 czerwca 2021, godzina 11:00, 10:00 oraz 17: 30/18:00 i 20: 30.

Msza święta w Archikatedrze
Źródło: Archidiecezja Łódzka

o. Recław SJ – Msza dla dzieci
Mocni w Duchu

Źródło: Mocni w Duchu Dzieciom

Różaniec, msza
i nabożeństwo czerwcowe

Źródło: Mocni w Duchu Live

Msza ostatniej szansy
o. Kwiatkowski SJ

Źródło: JezuiciRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl