Słowo-na-30-grudnia-2022

Piątek, 30 grudnia 2022. Słowo na Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa w roku A. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze

30 grudnia 2022, Piątek

Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa w Oktawie Bożego Narodzenia (rok A; patron dnia: tu)

Czytania i aklamacja przed Ewangelią    +

  Ewangelia (Mt 2, 13-15. 19-23)

Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».

On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia».

On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».

Oto Słowo Pańskie.

   Rozważanie Ojca Pustelnika


*Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Pokonywanie trudności razem

.„Nie módl się o brak życiowych trudności, ale o umiejętność i siły do ich mądrego przezwyciężania”. Warto dokładniej przemyśleć to modlitewne zaproszenie w dzisiejszą Niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Chodzi tu o przemianę sposobu spojrzenia na życie. Wprawdzie najczęściej nie wyrażamy tego konkretnie słowami, ale gdzieś na dnie duszy nosimy ideał bezproblemowej egzystencji. Czasami rodzą się nawet zazdrosne spojrzenia na inne rodziny, którym pozornie wszystko dobrze się układa; bez większych zmartwień.

Wiele osób nosi w sobie odrealniony obraz Świętej Rodziny, czego wymowną ilustracją są niektóre przesłodzone obrazki. Powiedzmy jasno: wyobrażenia sielskiego życia Świętej Rodziny niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Dokładniejsze wczytanie się w Ewangelię pokazuje jak na dłoni, że Jezus, Maryja i Józef nie mieli życia usłanego różami…

W perspektywie realistycznej lektury Ewangelii, ideałem nie jest brak problemów, ale umiejętność ich prawidłowego podejmowania. Problemy nie są po to, aby narzekać, lecz aby je rozwiązywać. W tym względzie Józef z Maryją dają nam świetną szkołę życia. Znajdujemy u nich ważne prawdy odnośnie owocnej współpracy mężczyzny i kobiety; zwłaszcza w kontekście rodzinnym.

Józef uważnie wsłuchuje się w głos sumienia i pragnie żyć wedle wskazań Bożej Mądrości. Dzięki bliskiej relacji z Bogiem,jest w stanie podejmować twarde, męskie decyzje, które są w pełni trafione i ratują przed śmiertelnymi niebezpieczeństwami. Niezwykle ważny jest okres dzieciństwa Jezusa. Jak czytamy w Ewangelii (Por. Mt 2, 13-15.19-23), w obliczu zagrożenia ze strony okrutnego Heroda, Józef „wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu”. Zero życiowej rozlazłości, precyzyjny konkret super-trafionego działania. Podobnie po śmierci Heroda, znów inspirowany wewnętrznym światłem, „wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela”. Ale to nie koniec perypetii. Józef świetnie kontaktował z rzeczywistością. Odważnie podejmował decyzje. Zarazem nie był lekkomyślnym chojrakiem, który swymi nonszalanckimi pomysłami wpędza rodzinę w beznadziejne tarapaty. Gdy okazało się, że w Judei nadal istnieje wielkie niebezpieczeństwo, rozsądnie „bał się tam iść”. Nie spanikował, ale spokojnie postawił pytanie: co dalej robić? Wobec takiej postawy Bóg zawsze odpowiada. Józef otrzymał we śnie jasny nakaz i „udał się do Galilei”. Ostatecznie osiedlił się wraz z Maryją i Dziecięciem w Nazarecie. U Józefa fascynuje radykalne posłuszeństwo Bogu, który objawia swą wolę w sumieniu.

Fascynujące jest także posłuszeństwo Maryi. Na początku całej „świętej historii”, wypowiedziała absolutne „fiat” Bogu; poprzedzone pewną wewnętrzną rozmową z Aniołem. Naprawdę uderzający jest fakt, że Ewangelia nie notuje pytań i wątpliwości Maryi odnośnie decyzji Józefa. Maryja ufnie podejmuje otrzymywane od Niego propozycje. Jest posłuszna Józefowi. To daje dużo do myślenia. Z pewnością nie widziała w tym posłuszeństwie niczego poniżającego dla siebie. Doskonale zrozumiała, że Bóg przemawia poprzez Józefa. Ufając Józefowi, tak naprawdę ufała samemu Bogu. W ten sposób ujawnia się rzeczywistość posłuszeństwa Bogu poprzez człowieka.

Jednocześnie Maryja miała świetne wyczucie kobiecości. Nie konkurowała z Józefem. Dała mu się wykazać. Zarazem rewelacyjnie spełniała swą kobiecą misję. Swym pięknem fizycznym i duchowym potrafiła wyzwolić w Józefie siły potrzebne do podjęcia zaistniałych wyzwań. Jednocześnie była dla niego bezcennym wsparciem. Kobiece wsparcie jest tak samo ważne jak męskie działanie. To są niejako dwie równorzędne strony medalu.

Maryja z Józefem, z błogosławieństwem Jezusa, są niezwykle inspirującym światłem. Nie bali się życiowych wyzwań. Roztropnie rozpracowywali kolejne sytuacje problemowe. Nie byli wpatrzeni w swoją indywidualną doskonałość, ale pokornie i posłusznie wsłuchiwali się w głos Boga. Dlatego ich święty przykład jest bezcenną pomocą w budowaniu relacji małżeńskich, rodzinnych i w ogóle międzyludzkich…

29 grudnia 2013 (Mt 2, 13-15. 19-23)


Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 853 dostępny od 21:00 (~5-35′). 

Słowo na jutro
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu  (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Homilia
Ks abp Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka