Słowo-na-31-maja-2022

31 maja 2022. Słowo na Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Czytania, Ewangelia i komentarz


31 maja 2022, Wtorek, Święto Nawiedzenia NMP

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (inne oficjum: tu)

● Czytania
● Ewangelia
● Rozważanie Ojca Pustelnika (lectio ~2-3′)
● Inne komentarze (video ~3-35′)

+   Wszystkie czytania – rozwiń

  Ewangelia (Łk 1, 39-56)


Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:


W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

Wtedy rzekła Maryja:

«Wielbi dusza moja Pana

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.Oto Słowo Pańskie.


   Rozważanie Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Dar spotkania


     Oto mamy już ostatni dzień pięknego majowego miesiąca. Zewsząd zachwyca roślinność, która o tej porze intensywnie emanuje zielenią pełną świeżości. Ale oczywiście najbardziej zachwycający blask piękna pochodzi od Maryi, której ten miesiąc jest szczególnie poświęcony. Na początku mocnym akcentem była uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Dzisiaj na zakończenie przeżywamy święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

      Każdy koniec pewnego duchowego okresu jest zawsze zaproszeniem do zapoczątkowania nowego wymiaru wrażliwości w swoim zwyczajnym, codziennym życiu. Nie chodzi o jakieś utopijne „rewolucyjne zmiany”, ale świetnie, jeśli dotychczasowy poziom życia trwale podniesie się przynajmniej o jakąś „kropelkę na całą płaszczyznę rozłożoną”. Wspaniale, jeśli owocem majowych modlitw i medytacji będzie nieco pełniejsza obecność Maryi we wszelakich barwach naszego egzystencjalnego zmagania. Spotkanie Maryi z Elżbietą, opisane na kartach Ewangelii, stanowi cenne źródło inspiracji (por. Łk 1, 39-56).

      Maryja postanowiła odwiedzić swą krewną, w stanie błogosławionym, aby w tej wymagającej sytuacji pomóc jej w domowych pracach. Elżbieta bardzo ucieszyła się z serdecznej wizyty; zarazem, dzięki szczerze otwartemu sercu, doświadczyła nadprzyrodzonego daru Ducha Świętego. W Duchu Świętym wypowiedziała do Maryi jakże wzruszające słowa: „Błogosławiona jesteś miedzy niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona”.

      Tak! Maryja przyszła, mając w swoim łonie „błogosławiony owoc”, którym był poczęty z Ducha Świętego Jezus, Zbawiciel świata. Taka przedziwna rzeczywistość stała się możliwa dzięki kryształowej pokorze Maryi. Im większy dar, tym większej trzeba pokory, aby być w stanie go przyjąć. Jednocześnie „przyjęcie” nie oznacza „zamknięcia w sobie”, ale w logice miłości przeobraża się w „dawanie z siebie”. Maryja ofiarowała ludzką dobroć, poprzez którą zawsze przychodzi sam Jezus, Dobro Wcielone. Fizyczny głos jest nośnikiem tego, co duchowo jest obecne w sercu. Mając świadomość tej prawdy, lepiej rozumiemy ewangeliczny zapis: „Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę”.

      Fascynujące! Elżbieta staje na wysokości zadania. Podejmuje „pałeczkę pokory” i odpowiada ufnym przyjęciem otrzymanego daru. Pokazuje wielką klasę, umiejąc wyrazić wdzięczność Bogu i człowiekowi. Co więcej, Elżbieta potrafi uradować się błogosławieństwem, które spotkało jej kuzynkę. Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję przeobraża się w autentyczne spotkanie. Bożo-ludzkie piękno tego spotkania wyraża się w postawie wielkiego szacunku, z jakim kobiety te odnoszą się nawzajem do swych „błogosławionych łon”. Łono jest w Bożym zamyśle wysoce wyjątkową przestrzenią cielesno-duchową. Jest to sanktuarium ubogacone świętością, która jest tajemnicą miłości ściśle zespolonej z życiem, radością i wieloraką ofiarą. Specyfika tej ofiary jest pochodną powołania otrzymanego od Boga, który jest Stwórcą każdego łona i Boskim Autorem wpisanego w nie projektu uświęcenia.

      Pomiędzy Maryją i Elżbietą dokonuje się w zewnętrznej zwyczajności, wewnętrznie niezwykłe spotkanie. Staje się to możliwe dzięki otwartości ich serc i szczeremu pragnieniu wzajemnego obdarowywania się miłością. Ale dobra ludzka wola jest tylko wstępem do tego, co tworzy najcenniejszy rdzeń spotkania. Jest nim jednocząca obecność Ducha Świętego. Wydarzenie spotkania Maryi i Elżbiety stało się czasem zstąpienia Ducha Świętego. Można powiedzieć, że spotkanie człowieka z człowiekiem jest tym bardziej owocne, im bardziej obecny jest pomiędzy nimi Duch Święty. Duch Święty staje się twórcą wzajemnej duchowej jedności; Boski pomost łączący dwa ludzkie brzegi. Nie jest przypadkiem, że święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny zostało wprowadzone przez papieża Bonifacego IX, aby uprosić jedność w Kościele Chrystusowym.

      Najświętsza Maryjo Panno, niech ten majowy miesiąc pomoże nam trwale pełniej dostrzegać Twoją obecność. Niech z pomocą św. Elżbiety, dzisiejsze Święto uzdolni nas do ufnego i serdecznego przyjmowania wszelkich Maryjnych wizyt, pełnych miłości, empatii i troski.

31 maja 2014 (Łk 1, 39-56)Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.   Inne komentarze1) Zamiast homilii wprowadzenie do Lectio Divina księży Salwatorianów, odcinek 640 (~5-35′). Wyświetla się najnowsze dostępne nagranie. Pozostałe odcinki dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku).

Słowo na jutro
Źródło: CFD


2) Zoom Mocnych w Duchu (dostępny od 5:00 rano ~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (dostępne od godziny 00.00 ~5-7′). Przycisk powinien wyświetlać najbardziej aktualny odcinek, czasem jednak trzeba go odszukać w rozwijanej playliście.


3) Dzisiejsza albo najbardziej aktualna dostępna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′):

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka