Słowo na 1 sobotę miesiąca, 4 grudnia 2021. Msza z zawierzeniem Maryi na żywo i różaniec. Ewangelia i komentarz.


4 grudnia 2021, Pierwsza Sobota Miesiąca

Sobota I tygodnia Adwentu, (inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8)


Jezus lituje się nad znękanymi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:


Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».Oto Słowo Pańskie.


   Rozważanie Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Pokusa nieufności


         Trudne doświadczenie wielu wierzących. Otóż, gdy w planach jest spowiedź, wtedy pojawia się wewnętrzne zmaganie, wręcz odczucie silnego oporu i wielkiego ciężaru. Z kolei myśl o jakiejś innej aktywności dodaje sił, a nawet wyzwala zapał. Dlaczego tak się dzieje? Przecież powinno być dokładnie odwrotnie. Miłosierdzie powinno spontanicznie przyciągać wierzącego!

         Rzeczywiście byłoby to w pełni słuszne stwierdzenie, gdyby człowiek był doskonały. Niestety prawda jest inna: „duch ochoczy, ale ciało słabe”. Nie to jednak jest największym powodem trudności. Tak naprawdę największym problemem jest istnienie szatana. W rdzeń tego bytu duchowego jest wpisana postawa nieufności wobec Boga. To przeogromna choroba i zarazem potężny grzech. Jezus w objawieniach kierowanych do św. Faustyny mocno akcentuje, że najbardziej boli Go nieufność. Szatan jest nasiąknięty podejrzliwością. Sam dokonał wyboru zła i teraz „po sobie” o to samo podejrzewa nawet samego Boga. Jezus zginął zatruty szatańską nieufnością. Podobnie wielu świętych męczenników. „Nie ufamy ci, dlatego musimy cię zabić!”. Taka postawa braku zaufania Bogu burzy pokój serca i generuje wewnętrzny stan piekła.

         Szatan odrzucił Boga i teraz chciałby odizolować od Boga każdego człowieka. Ten fakt pozwala dostrzec bardzo ważne prawo duchowe. Jakie? Otóż jeżeli człowiek zapragnie wejść na dobrą drogę, wtedy szatan będzie chciał to za wszelką cenę uniemożliwić. Zacznie tworzyć różne zewnętrzne utrudnienia i wewnętrzne doświadczenia oporu. Najprostszym przejawem ataku jest osłabianie ciała. Ale o wiele bardziej niebezpieczne jest uderzenie w serce. Polega to na sączeniu myśli, które zaczynają rodzić nieufność wobec Boga. W konkretnych sytuacjach nieufność ta kierowana jest na osoby głoszące Boga i prowadzące ku Bogu. „Nie ufaj, on cię skrzywdzi”, to swoisty wzorzec szatańskiej neutralizacji proroków. Szatan najpierw sam popełnił grzech nieufności, a teraz chce kolejne dusze sprowadzać na tę piekielną drogę.

         Jeżeli człowiek da się ogarnąć nieufnością, wtedy nie podejmie trudu przemiany. Pozostanie w starym świecie. Szatański cel zostaje osiągnięty. Ten mechanizm widać bardzo dobrze, gdy ktoś tkwi w jakimś zniewoleniu; jest daleko od Boga. Najczęściej jest to poważny grzech pychy, który powoduje zarazem zaślepienie i niedostrzeganie wielkiej ilości innych grzechów. Gdy pojawia się możliwość wejścia na nową dobrą drogę, wtedy szatan nie na żarty się wścieka. Z siłą huraganu uderza, aby wsączyć jak najgłębiej w serce swej ofiary myśl: „Nie ufaj!”. Litania różnych podejrzliwości. Jeśli atakowany uważa się za niewierzącego, wtedy pod obstrzał może iść cały Kościół. W przypadku wierzącego ofiarowana przez Boga „deska ratunku” zostanie ostrzelana z karabinu maszynowego kulami w postaci oczerniająco-podejrzliwych myśli. Jedyną sensowną odpowiedzią jest ufne i posłuszne pójście za Jezusem: „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie” (Mt 10, 7).

         W pełni staje się teraz zrozumiałe, dlaczego nawet głęboko wierzące osoby mogą doświadczać niechęci odnośnie sakramentu pojednania. To ewidentna pokusa szatana, który chce uniemożliwić wejście na „drogę Miłosierdzia”. Zarazem doprecyzujmy. Jeśli ktoś nie doświadcza szczególnych utrudnień, to nie jest to powód do pysznego samozadowolenia, ale do pokornego dziękczynienia Bogu za otrzymany dar. Nieraz zaś brak trudności oznacza, że człowiek przeżywa wiarę bardzo powierzchownie. Wtedy szatan za bardzo nie kusi, bo w sumie czy ktoś idzie do spowiedzi czy nie, prawie na to samo wychodzi. Brak duchowego zmagania, to raczej powód do niepokoju. Dusza umiera, a szatan ma niezły ubaw, podsuwając myśli o „wysokiej pobożności”. Doświadczenie trudu i zmagania ze względu na Jezusa to znak zdążania do Nieba… Maryjo, która doskonale zaufałaś Bogu, módl się za nami na Adwentowej drodze…

7 grudnia 2013 (Mt 9, 35-10, 1. 5-8)


Aloha Lei Hawaje Mahalu


Powyższe rozważanie wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.   Komentarze video

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Dobra Homilia


Dzisiejsza homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′).

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msza z Zawierzeniem Maryi


Transmisja na żywo wieczornej Mszy Świętej z zawierzeniem Maryi w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi o godzinie 18:00, zakończonej Różańcem.
Dostępne homilie i transmisje mszy z Abp Rysiem – TUTAJ.

Sobota, 4 grudnia 2021
transmisja z Sanktuarium: 18:00 msza święta oraz różaniec.


Msza z zawierzeniem Maryi
Źródło: Mocni w Duchu Live
Video nie działa? Sprawdź tuRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: